Porsgrunn Arbeiderparti 60 år

Porsgrunn Arbeiderparti 60 år

Partistyrer og representasjon

Partistyrene siste 10-året har vært sammensatt slik:

1953:
  Asbjørn Jensen, formann
Ruth Svendsen, viseformann
Halfdan Bjønnes, kasserer
J. P. Johansen, sekretær
Asbjørn Funderud, styremedlem
Mathilde Aannerød, repr. for kvinnegruppa
Trygve Hansen. repr. for ungdomslaget
Ragnvald Salvesen, 1. varamann
Ragna Berg, 2.varamann
Georg Svendsen, 3. varamann
Martin Hansen og Anders Haug, revisorer.
Finanskomite: Arne B. Andersen, Halfdan Bjønnes, Håkon Moen, Hans Hansen, Alfhild Andersen.
Ruth Svendsen tiltrådte finanskomiteen i anledning arbeide for å skaffe partiet midler til finansieringen av valgkampen.
Arrangementskomite: Trygve Hansen, Georg Gundersen, Ragna Berg, Margot Knudsen, Margit Nordschau.
Studieutvalg: Mathilde Aannerød, Karl Lohne, Frank Larsen og J.P. Johansen.
1.mai-komiteen: J. P. Johansen og Martin Johansen.
17.mai-komiteen: Ruth Svendsen og Asbjørn Funderud.
Faglig utvalg: Arthur Nilsen, Alf Knudsen og Frank Larsen.
Telemark Arbeiderblads årsmøte: Martin Johansen
Valgkomite: Anders Haug, formann, Arne B. Andersen, Hjørdis Arnesen, Ragna Berg, Trygve Hansen.
Landsmøtet: Asbjørn Jensen.
Til nominasjonmøtet: J. P. Johansen, Asbj. Funnerud, Hans Hansen, Mina Carlsen, Asbj. Jensen, Arthur Grønstad, Mathilde Aannerød, Emil Bolstad, Anders Haug, Birger Oksum.
Kandidat til Stortingsvalglista: Ruth Svendsen
 
1954:
  Håkon Moen, formann
Ruth Svendsen, viseformann
Mathilde Aannerød, sekretær
Birger Oksum, kasserer
Asbjørn Jensen, styremedlem
Mathilde Berge, repr. for kvinnegruppa
Trygve Hansen, repr. for ungdomslaget
Gunnar Th. Haugen, 1. varamann
Ragna Berg, 2. varamann
Ragnvald Salvesen, 3. varamann
Martin Hansen og Anders Haug, revisorer.
Finanskomite: Hans Hansen, formann, Georg Gundersen, Birger Oksum, Elsa Skogly, Oscar Steen.
Arrangementskomite: Georg Gundersen, Trygve Hansen, Ragna Berg, Margit Nordschau, Thor Tingstad.
Studieutvalg: Mathilde Aannerød, Karl Lohne, Odd Reis, Frank Larsen.
1.mai-komite: Oscar Steen, Kåre Wahlmann.
17.mai-komite: Ruth Svendsen, Arthur Grønstad.
Faglig utvalg: Arthur Nilsen, Alf Knudsen, Frank Larsen.
Telemark Arbeiderblads årsmøte: Martin Johansen.
Telemark Arbeiderpartis årsmøte: Håkon Moen.
Evju Høgskulelag: Håkon Moen.
 
1955:
  Gunnar Th. Haugen, formann
Håkon Moen, viseformann
Werner Kristensen, sekretær
Kåre Wahlmann, kasserer
J.P. Johansen, styremedlem
Mina Carlsen, repr. for kvinnegruppa
Asbj. Jensen, 1. varamann
Hildur Kaalstad 2. varamann
Ruth Svendsen, 3. varamann
Martin Hansen og Anders Haug, revisorer.
Finanskomite: Kåre Wahlmann, Hans Hansen, Oscar Steen, Mina Carlsen og Ruth Svendsen, formann.
Arrangementskomite: Ebba Grønstad, Hildur Kaalstad, Johan Sørby, Thoralf Sannes, Nancy Steen, John Teigen, Hans Jørgen Olsen, formann.
Studieutvalg: Mathilde Aannerød, Duddi Kjellevold, Karl Lohne.
1.mai-komite: Karl Lohne, Oscar Steen.
Varamenn: R. Grant Teigen, Mina Carlsen.
17.mai-komite: Ruth Svendsen, Arthur Grønstad,
Varamenn: Nancy Steen, Asbj. Funderud.
Faglig utvalg: Arthur Grønstad, Frank Larsen, Karl Lohne,
Telemark Arbeiderblads årsmøte: Martin Johansen, varamann: Jonas Bjåland.
Ansvarshavende for radioanlegget: Ragnvald Salvesen.
Valgkomite: Anders Haug, Arne B. Andersen, Trygve Hansen, Ragna Berg, Mina Carlsen.
Programkomite for kommunevalget: Anders Haug, Emil Bolstad, Arne B. Andersen, Ragnvald Salvesen, J.P. Johansen, Jonas Bjåland, Gunnar Th. Haugen.
Valgsjef: Asbjørn Jensen.
 
1956:
  Ragnvald Salvesen, formann
Kåre Wahlmann, viseformann
Werner Kristensen, sekretær
Nils Johs. Jensen, kasserer
Arne B. Andersen, styremedlem
Mathilde Aannerød, repr. for kvinnegruppa
Ruth Svendsen, 1. varamann
Asbj. Jensen, 2. varamann
Hildur Kaalstad 3. varamann
Finanskomite: Ruth Svendsen, formann, Nils Johs. Jensen, Hans Hansen, Mina Carlsen, Mathilde Berge.
Arrangementskomite: Johan Sørby, formann, John Teigen, Anna Holmberg, Lillian Andersen, Kåre Nyhus, Thor Omnes, Alfhild Jensen.
Studieutvalg: Asbj. Jensen, formann, Ruth Moen, Asbjørn Funderud.
Faglig utvalg: Karl Lohne, formann, Arthur Grønstad, Frank Larsen.
Telemark Arbeiderblads årsmøte: Martin Johansen, varamann: Bjørn Berby.
Fylkespartiets årsmøte: Ragnvald Salvesen, varamann: Nils Johs. Jensen.
1.mai-komite: Karl Lohne, Per Helleberg. Varamenn: Bjørn Berby, M. Carlsen.
17.mai-komite: Ruth Svendsen, Asbj. Funderud. Varamenn: Nancy Steen, A. Grønstad.
Revisorer Martin Hansen og Anders Haug.
Valgsjef: Asbj. Jensen.
Valgsekretær: Hans Hansen.
Rodesjef på Osebakken: Arthur Grønstad.
Rodesjef i Midtbyen Werner Kristensen
Rodesjef i nedre bydel: Anders Haug.
Rodesjef på Vestsiden: Nils Johs. Jensen
 
1957:
  Ragnvald Salvesen, formann
Kåre Wahlmann, viseformann
Werner Kristensen, sekretær
Nils Johs. Jensen, kasserer,
Arne B. Andersen, styremedlem.
Mathilde Aannerød, repr. for kvinnegruppa
Isak Havstad, repr. for innflytterlaget av AUF
Ruth Svendsen, 1. varamann
Asbj. Jensen, 2. varamann
Hildur Kaalstad, 3. varamann
Finanskomite: Olaf Thorstensen, Per Hellberg, Alfhild Jensen, Ebba Grønstad, John Teigen.
Arrangementskomite: Johan Sørby, Anna Holmberg, John Teigen, Kåre Nyhus, Lillian Andersen, Alfhild Jensen, Trygve Hansen.
Faglig utvalg: Isak Havstad, Frank Larsen, Gudm. Jacobsen.
Studieutvalg: Asbj. Jensen, Mathilde Aannerød, Asbj. Funderud.
Telemark Arbeiderblads årsmøte: Håkon Moen. Varamann: Johan Sørby.
Fylkespartiets årsmøte: Ragnvald Salvesen, varamann: Kåre Wahlmann.
1.mai-komite: Per Hellberg, Karl Lohne. varamenn: Bjørn Berby, M. Carlsen.
17.mai-komite: Ruth Svendsen, Asbj. Funderud, varamenn: Nancy Steen, Hans Hansen.
Ansvarsh. for radioanlegget: Ragnvald Salvesen.
Revisorer: Martin Hansen og Anders Haug.
Valgkomite: Arthur Grønstad, Anna Holmberg, Jens Nielsen, Odd Reis, Hans Hansen, Gudm. Jacobsen.
 
1958:
  Isak Havstad, formann
Ruth Svendsen, viseformann
Nils Johs. Jensen, kasserer
Odd Reis, sekretær
Gudmund Jacobsen, styremedlem
Einar Myhra, repr. for innflytterlaget av AUF
Mathilde Berge, repr. for kvinnegruppa.
Jonas Bjåland, 1. varamann
Egil Brattberg, 2. varamann
Thor Omnes, 3. varamann
Studieutvalg: Asbjørn Funderud, formann. Willy Smedplass, Lillian Andersen, Johan Sørby og Hans Hansen.
Finanskomite: Per Hellberg, formann, Olaf Thorstensen, Alfhild Jensen, John Teigen, Borgny Elgen.
Faglig utvalg: Frank Larsen, formann. Gudmund Jacobsen, Werner Kristensen.
Valgkomite: Jens Nielsen, formann. Peder Brekstad, Hans Hansen, Arthur Grønstad, Anna Holmberg, Arthur Nilsen.
Revisorer: Anders Haug og Martin Hansen. varamann: Egil Brattberg.
Fylkespartiets årsmøte: Isak Havstad.
Telemark Arbeiderblads årsmøte: Isak Havstad, Hans Hansen.
Samarbeidsutvalget for Grenland: Isak Havstad.
Kommunalkonferanse i Skien: Isak Havstad, Anders Haug, Ruth Svendsen.
1. mai-komite: Per Hellberg, Bjørn Berby.
17.mai-komite: Trygve Hansen, John Teigen.
AOF-foreningen. Asbjørn Funderud.
 
1959:
  Werner Kristensen. formann
Ruth Svendsen, viseformann
Egil Brattberg, kasserer,
Willy Smedplass, sekretær
Peder Brekstad, styremedlem
Arnulf Straume, repr. for innflytterlaget av AUF
Mathilde Aannerød, repr. for kvinnegruppa.
Jonas Bjåland, 1. varamann
Thor Omnes, 2. varamann
Thorleif Eikland, 3. varamann
Studieleder: Isak Havstad,
Finanskomite: Per Hellberg, Thor Omnes, John Teigen, Borgny Elgen, Else Haugen
Faglig utvalg: Birger Asdahl, Bjørn Berby, Thor Omnes.
AOF-foreningen for Grenland: Isak Havstad, varamann W. Smedplass.
Arrangementskomite: Lillian Andersen, Anna Holmberg, Asbjørn Kjellevold, Hans Hansen.
Revisorer: Martin Hansen og Anders Haug.
Telemark Arbeiderblads årsmøte: Werner Kristensen. Varamann W. Smedplass.
Telemark fylkespartis årsmøte: Werner Kristensen. Varamann Ruth Svendsen.
Samarbeidsutvalget for Grenland: Werner Kristensen.
1.mai-komite: Mathilde Aannerød, Hans Hansen. Varamann: Kolbjørn Bye.
17.mai-komite: Trygve Hansen og Mathilde Aannerød. Varamenn: Asbj. Jensen, Walter Waskaas.
Valgkomite: Jens Nielsen, Arthur Grønstad. Hans Hansen, Arthur Nilsen, Anna Holmberg, Hans Thingstad.
Landsmøtet: Ruth Svendsen.
«Verdens flyktningeår»: Tordis Waskaas.
L.O.'s konferanse for studiearbeid: Isak Havstad.
L.O.'s konf. for faglig/politisk samarb.: Werner Kristensen, Einar Myhra og P. Brekstad.
 
1960:
  Werner Kristensen, formann
Asbjørn Jensen, viseformann
Helge Andersen, kasserer
Per Hellberg, sekretær
Arthur Grønstad, styremedlem
Harald Voje. repr. for innflytterlaget av AUF
Lillian Andersen, repr. for kvinnegruppa
Jonas Bjåland, 1. varamann
Peder Brekstad, 2. varamann
Thorleif Eikland, 3. varamann
Martin Hansen og Anders Haug revisorer.
Varamann: Ragnvald Salvesen.
Studieleder: Isak Havstad.
Finanskomite: Ruth Svendsen. formann, Ruth Moen, Karoline Kristiansen, John Teigen, Hans J. Olsen, Trygv Mosbakk,senere supplert med: Thoralf Sannes, Hans Hansen, Thordis Waskaas, Walter Waskaas.
Faglig utvalg: Birger Asdahl, formann, Bjørn Berby, Kåre Wahlmann.
AOF-foreningen for Grenland: Isak Havstad, varamann Nils Elemlid.
Arrangementskomite: Karoline Kristiansen, formann, Thordis Waskaas John Teigen, Asbjørn Kjellevold, Hans Hansen.
Telemark Arbeiderblads årsmøte: Werner Kristensen, Asbj. Jensen.
Fylkespartiets årsmøte: Werner Kristensen, varamann: Asbj. Jensen.
1.mai-komite: Mathilde Aannerød, Per Hellberg. Varamenn: H. Hansen og A. Kjellevold.
17.mai-komite: Mathilde Aannerød, Trygve Hansen. Varamenn: A. Jensen, W. Waskaas.
Valgkomite: Jens Nielsen, formann. Egil Brattberg, Asbj. Kjellevold, Einar Myhra, Mathilde Aannerød, Arthur Nilsen.
L.O.- konf. for faglig/politisk virksomhet: Werner Kristensen, Per Hellberg, A. Grønstad, Peder Brekstad.
Samarbeidsutvalget for Grenland: Werner Kristensen, og Emil Bolstad.
 
1961:
  Werner Kristensen, formann
Egil Brattberg, viseformann
Kaare Kjæraas, sekretær
Helge Andersen, kasserer
Wilhelm Hultgren, styremedlem
Svein Bjåland, repr. for ungdomslaget
Elsa B. Kristensen, repr. for kvinnegruppa
Jonas Bjåland, 1. varamann
Peder Brekstad, 2. varamann
Thorleif Eikland, 3. varamann
Revisorer: Martin Hansen og Anders Haug.
Studieleder: Einar Ellefsen.
Finanskomite: Ruth Svendsen, Ruth Moen, Karoline Kristiansen, Clarens Teigen, Hans J. Olsen, Trygve Mosback, Johan Sørby, Hans Hansen, Walther Waskaas, Tordis Waskaas og Thoralf Sannes.
Faglig utvalg: Birger Asdahl, Wilhelm Hultgren og Trygve Mosback.
Arrangementskomite: Karoline Kristiansen, Tordis Waskaas, John Teigen, Walter Waskaas og Hans Hansen.
AOF.-foreningen for Grenland: Einar Ellefsen, Varamann: Arnulf Bastrup.
Faglig/politisk samarbeidskomite: B. Asdahl, Werner Kristensen. Varamenn: Trygve Mosback, Egil Brattberg.
Valgkomite: Birger Asdahl, Arthur Nilsen, Hildur Kaalstad, Peder Brekstad, Asbj. Kjellevold, Per Helberg, Arvid Bastiansen.
D.N.A.'s landsmøte: Werner Kristensen.
Fylkespartiets årsmøte: Werner Kristensen, A. Jensen.
Telemark Arbeiderblads årsmøte: W. Kristensen, P. Hellberg.
1.mai-komite: Mathilde Aannerød, Hans Hansen.
17.mai-komite: Mathilde Aannerød, Trygve Hansen.
L.O.ts konf. for fagl./politisk-samarb: Werner Kristensen, Kaare Kjærås, Birger Asdahl.
Fylkeskonf. for vekstprogrammet; Wilhelm Hultgren, Elsa B. Kristensen, A. Bastiansen
Fylkeskonf. for «Fellesmarkedet»: Werner Kristensen, Isak Havstad, Svein Bjåland.
Kommuneinndel. komiteen: Jonas Bjåland, W. Kristensen.
Nominasjonsmøte: Werner Kristensen, Nils Johs. Jensen, Arthur Grønstad, Elsa B. Kristensen, Odd Reis, Trygve Mosback, Svein Bjåland, Kaare Kjæraas, R. Salvesen, Ruth Svendsen, Hans Hansen.
 
1962:
  Wilhelm Hultgren, formann
Werner Kristensen, viseformann,
Ragnar Gremmetsen, sekretær (senere fritatt for vervet, ingen ny valgt)
Egil Brattberg, kasserer
Jonas Bjåland, styremedlem
Thorleif Eikland, 1. varamann
Helge Andersen, 2. varamann
Eldrid Granstad, 3. varamann
Revisorer: Ragnvald Salvesen, Anders Haug. varamann: Ruth Svensen,
Studieleder: Elsa B. Kristensen, varamann H. Sæthre.
Finanskomite: Trygve Hansen, Oddvar Skjeldbred, Hans J. Olsen, Johan Sørby, T. Waskaas.
Faglig, utvalg: Birger Asdahl, W. kristensen, Th. Omnes.
Arrangementskomite: Inger Kari Ellefsen, Walter Waskaas, Odd Gundersen, Anne Lise Grasdalen, Hans Hansen.
AOF.-foreningen for Grenland: Elsa B. Kristensen. Varamann: Harald Sæthre.
Fagl/politisk samarbeid, utvalg: Werner Kristensen, Birger Asdahl. Varamenn: J. Sørby, Thor Omnes.
DNA's årsmøte: W. Hultgren. Varam. W. Kristensen.
Teleriark Arb.bl. årsmøte: Isak Havstad, Asbjørn Kjellevold. Varamenn: R. Gremmetsen, T. Eikland.
Fylkespartiets årsmøte.: W. Hultgren, W. Kristensen.
1.mai-komite: Odd Gundersen, Odd Reis.
17.mai-komite: Arrnt Gundersen, Inger Wraalsen.
l forbinnelse med at fylkespartiets årsmøte var lagt til Porsgrunn, ble følgende ekstrakomiteer valgt:
Reisefordelingskomite: Egil Brattberg, Elsa B. Kristensen, Solveig Berby.
Innkvarteringskomite: Jonas Bjåland, Lillian Andersen, Hans Hansen.
Dørvakter: Per Hellberg, Trygve Hansen, Odd Haugen, Asbjørn Jensen, Helge Andersen, Walter Waskaas.

1963:

Fellesmøtet av representantskapene for Brevik, Eidanger og Porsgrunn arbeiderpartier har vedtatt at de sittende tillitsmenn i de respektive styrer og utvalg skal fungere ut året 1963.

Årsmøtet den 22/2-1963 foretok da bare supplering valg på de personer som hadde bedt seg fritatt.

Følgende enkeltvalg ble foretatt:

Arthur Grønstad, ny sekretær etter R. Gremmetsen.
I arrangementskomiteen ble to nye valgt inn: Kaare Kjæraas og Helge Andersen.
1.mai-komiteen: Kristian Johannesen, ny for Odd Gundersen.
Jubileumskomite: Styret sammen med arrangementskomiteen.
17.mai-komite: Walter Waskaas, ny i stedet for Arnt Gundersen.

Ved kommunevalget 1955 fikk partiet 2220 stemmer. Følgende kom med i bystyret for årene 1956 - 1959:

 1. Emil Bolstad,
 2. Anders Haug,
 3. J.P. Johansen,
 4. Nils Johs. Jensen,
 5. Gunnar Th. Haugen,
 6. Bjørn Berby,
 7. Halfdan Bjønnes,
 8. Asbjørn Funderud,
 9. Hans Hansen,
 10. Asbjørn Jensen,
 1. Asbjørn Kjellevold.
 2. Frank A. Larsen,
 3. Georg Larsen,
 4. Jens Nielsen.
 5. Birger Oksum,
 6. Thor Omnes,
 7. Ruth Svendsen,
 8. John Teigen,
 9. Mathilde Aannerød.

Ved kommunevalget 1959 fikk partiet 2102 stemmer. Føgende kom med i bystyret for årene 1960 - 1963:

 1. Emil Bolstad,
 2. Anders Haug,
 3. Ruth Svendsen,
 4. Nils Johs. Jensen,
 5. Ragnvald Salvesen,
 6. Kaare Beckstrøm,
 7. Jonas Bjåland,
 8. Peder Brekstad,
 9. Egil Brattberg,
 10. Halfdan Bjønnes,
 1. Odd Christiansen,
 2. Gunnar Th. Haugen,
 3. Isak Havstad,
 4. Gerd Kjellevold,
 5. Georg Larsen,
 6. Jens Nielsen,
 7. Thor Omnes,
 8. Johan Sørby,
 9. Mathilde Aannerød.

Ved kommunevalget 1963 da de tidligere kommunene Brevik, Eidanger, Porsgrunn valgte bystyre til den nye felleskommunen Porsgrunn fikk partiet 9733 stemmer. Følgende ble valgt for årene 19054 - 1967 (alfabetisk orden).

 1. Thor Bråten, Herøya,
 2. Leif Engen, Heistad,
 3. Walter Eriksen, Eidanger St.
 4. Thoralf Eskilt, Herøya,
 5. Nils Fjellstad, Heistad
 6. Erling Gundersen, Brevik,
 7. Hans Hansen, Porsgrunn,
 8. Nils Hansen, Brevik,
 9. Per Helleberg, Porsgrunn,
 10. Ragnvald Henriksen, Sandøya,
 11. Arne Hustuft, Oklungen,
 12. Alf Ingebretsen, Brevik,
 13. Asmund Ingebrigtsen, Porsgrunn,
 14. Nils Johs. Jensen, Porsgrunn,
 15. Einar Knudsen, Porsgrunn,
 16. Finn Kristensen, Heistad,
 17. Arvid Kristiansen, Brevik,
 18. Gordon Kaalstad, Skjelsvik,
 1. Georg Larsen, Porsgrunn,
 2. Lars Lia, Herøya,
 3. Thoralf Lia, Herøya,
 4. Oddvar Lundsholt, Brevik,
 5. Harald Moen, Valler,
 6. Jacob Mæland, Valler,
 7. Erland Nerissen, Langangen,
 8. Bergliot Nerissen, Brevik,
 9. Thor Omnes, Porsgrunn,
 10. Hans Riis, Oklungen,
 11. Ragnvald Salvesen, Porsgrunn,
 12. Håkon Seierstad, Flåtten,
 13. Ottar Støkket, Herøya,
 14. Ruth Svendsen, Porsgrunn,
 15. Amund Tangen, Brevik,
 16. Alfhild Aas, Gunneklev,
 17. Lars Aasoldsen, Brevik.
Utdrag (s. s. 29-41)
av Porsgrunn Arbeiderparti 60 år. - Porsgrunn 1964. - 41 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen