I lovens navn

Litteratur og andre kilder

DEL 1

Harald Bache Bystrøm:

 1. Telemark Politikarruners arkiv
 2. Joh. N, Tønnessens arkiv (Porsgrunns histroie)
 3. Statsarkivet
 4. B. H. von Løvenskiold: «Beskrivelse over Bradsbierg Amt .... » 1784
 5. Per Ole Johansen: «Menstadkonflikten 193 1 » (Tiden Norsk Forlag, 1977)
 6. Asbjørn Lindboe: «Fra de urolige tredveårene» (Tanum 1965)
 7. Helge Waal: «Nic Waal. Det urolige hjerte» (Pax Forlag 1991)
 8. Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark

  DEL 2

  Gerhard Hedlund:

 9. Olsen, Kr, Anker: Norsk Hydro gjennom 50 år. Oslo 1955.
 10. Nordstoga, Olav: Lensmenn i 800 år. Leseselskapet 1994.
 11. Ringdal, Nils Johan: Mellom barken og veden. Aschehoug 1987.
 12. Telemark lensmannsbetjentlag 1926-1976. Redaktør Gerhard Hedlund.
 13. Aviser: Porsgrunns Dagblad, Telemark Arbeiderblad og Varden.
 14. Manuskripter: Finn Uldals og Sverre Lenæs opptegnelser.
 15. «Norsk Kriminalkrønike» for artiklene om Plenty-ranet og Tause vitner lyver ikke.

Samtaler med tidligere og nåværende tjenestemenn ved politikammeret og de tidligere lensmennene Jørgen Sønstebø og Johan Tronsen.
Tidligere avdelingssjef Rolf Jacobsen har vist arbeidet stor interesse og gitt mange opplysninger.
Under arbeidet med å samle stoff har politistasjonssjef Bent Olsson hele tiden bidratt med veiledning og opplysninger. Dette har gjort det mulig å trenge inn i Telemark Politikammers allsidige og spennende historie i et tidsrom med stor faglig utvikling.

Boken er utgitt med støtte av:
GAT-soft as
Hydro Porsgrunn Industripark
Hydro Rafnes
ISOLA as

Utdrag (s. 304) fra:
Harald Bache Bystrøm: I lovens navn : Telemark Politikammer 1898-1998. - Porsgrunn 1998
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen