Bibliografi

av Kaare Svalastoga

Den fyldigste topografiske bibliografi fins i Johan Schweigatrd: Norges topograf, 2 b. Kra. 1918-1930. For nyere litteratur henvises til Norsk bokfortegnelse, Norsk tidsskriftindex og den årlige Norgshistoriske bibliografi. I nedenstående bibliografi oppføres bare trykt litteratur som helt eller for en vesentlig del behandler Skiensfjordens og Telemarkens historie eller geografi, og som er nevnt i det foregående. Henvisninger til kart og slektshistorisk litteratur er imidlertid ikke tatt med. For kart henvises til UB's og RA's sn.stemttiske kortkataloger. For slektshistorisk litteratur henvises til Munthes kjelderegister i Norsk tidsskrift for genealogi B. 3, s. 117-187, Oslo 1926, og til G. E. Raabe, Norske stamtavler. Oslo 1941. Noen fullstendig registrering av lokalhistorisk litteratur i norske aviser fins ikke. Avisartikler av interesse for denne avhandling er bare sporadisk registrert i Schweigaards topografi, i den årlige bibliografi i «Aarsberetning for Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring», og i UB's kortkatalog: «Norsk topografisk katalog».

Aall, Jacob, Optegnelser. 1780-1800. Skien 1939.
Aarsskrift, Historielaget for Telemark og Grenland. 1918-. Skien 1918-.
Berge, Rikard, Vinje og Rauland. 1. Stvg. 1940-
Bugge, Alexander, Den norske trælasthandels historie 1. 2. Skien 1925-1932.
Bødtker, Ragnvald, Norsk fløtnings historie inntil 1860. Oslo 1938.
Cappelen, D., Til Trælasthandelens Historie. i: Tidsskrift for Skogbrug 12. aarg 1904 og 13. aarg. 1905.
Coll, A. L. Skiensfjordens lndustri. 1. 2. Kra. 1900-1902.
Skien Telemarkens Turistforenings Reisehaandbog:. B. 1. Kra. 1902. B. 2. Porsgr. 1908.
Dyring, J. Nogle Bemærkninger angaaende Skienselven. i: Morgenbladet 1883 aug. 7.
Einung, H., Tinn soga. I. Rjukan 1926.
Fett, Harry, Norges kirker i det 16de og 17de aarhundrede. Kra. 1911.
Fett, Harry, Bilthugger Ridder. i: «Kunst og Kultur». L. Dietrichson tilegnet. Kra. 1908.
Finne-Grønn, S. H., Fra Skiens ældste skifteprotokoller. i: Norsk tidsskrift for genealogi 2. Chra. 1920, s. 69-104. 323-342. 375-390.
Folkestad, Gunnar, Bamble herred. Skien 1930.
Hanssen, Jonas, «Under Klosterland». Skien 1898.
Helland, Amund, Topografisk-statistisk Beskrivelse over Bratsberg Amt. D. 1. -2. Kra. 1900 = Norges land og Folk VIII. 1. 2.
Historie, Fossum verks. Oslo 1939.
Kittilsen, Ingolf, Skiens brugseierforening. Kra. 1924.
Knudsen, F. C., Eidanger-Porsgrund. Porsgr. 1932.
Kraft, Jens, Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge, 2. Udg. D. 1-4. Chra. 1838-42.
Lund, Carl, Porsgrund 1807-1907. Et hundreaars minde. Porsgr. 1907.
Lund, Johan Michael, Forsøg til Beskrivelse over Øvre-Tellemarken i Norge. Kbh. 1785.
Løvenskiold, Bartholomæus Herman von, Beskrivelse over Bradsbjerg Amt og Scheens Bye med sine Forstæder. Chra. 1784.
Løvenskiold, Leopold, Gjerpen provstigods og Gjerpen kirkegods. Kra. 1917.
[Middelfart], M. E., Familien Chrystie i Brevik. i: Grenmar 1926 des. 24.
Müller, Otto Frederik, Reise igiennem Øvre Tillemarken, Kbh. 1778.
Optegnelser om Familien «Blehr». [Av] Bent Iversen m. Flere. Udg. ved G. Wessel. Kra. 1911.
Qvisling, J. L., Gjerpen. [a] Den historiske del 3. 2. [b] Gaardshistorie 1. Kra. 1917-21.
Ramberg, I. C., Boken om Eidanger. Porsgr. 1918.
Schilbred, C. S., Fra distriktet i gamle dager. En storkar i det gamle Porsgrunn.
Schilbred, C. S., Matadoren Gunder Solvesen Buer og hans fire koner. i: Fylkesavisen 1936 des. 24.
Schilbred, C. S., Gunder Solvesen Buer og gravstenen i Vestre Porsgrunn. i: Fylkesavisen 1937 mars 27.
Schilbred, C. S., Brevik kirke. i. Fylkesavisen 1937 des. 24.
Schneider, J. A., Fra det gamle Skien. Skildringer og aktstykker til byens historie. B. 1-3. Skien 1914-24.
Steen, H. H., Blade av Breviks historie. Presten Esmark og hans arbeide for vor bys utvikling. Av H. H. Steen og Nicolay W. Coch. Brevik 1926.
Stranna, Olav, Lundesoga. 2. Skien 1925.
Svalastoga, K., Folk og forhold i Skien i 1722. i: Varden 1938 des. 31.
Svalastoga, K., Porsgrunns oppkomst. i: Porsgrunns Dagblad 1939 april 14.
Sætren, G., Beskrivelse af Skiens vasdrag. Kra. 1907. = Beskrivelse af norske vasdrag. 2.
Tank, Roar, Fra hollænderveldet til handelsempiren. i: Den norske sjøfarts historie 1. Kra. 1923.
Thue, Friderich Wilhelm, Forsøg til Beskrivelse over Kragerøe Kiøbsted og Langesundsfjorden, eller Scheens Kiøbsted med dens Ladesteder, samtlig beliggende i Bradsberg Amt og Aggershuus Stift i Norge. Kbh. 1789.
Ullmann, V., Skiensvasdragets regulering. Porsgr. 1908.
[Vemmestad, Stian Sigvart], En Oversigt over Porsgrunds Borgerskoles Historie. i: Porsgrunds kommunale Middelskole. Indbydelsesskrift 1881. Porsgr. 1881.
Vogt, L. J., Om Norges Udførsel af Trælast i ældre Tider. i: Historisk Tidsskrift R. 2/5, s. 81-120, 273-384. Med et etterskrift i R. 21/6, s. 260-62.
Wille, Hans J., Beskrivelse over Sillejords præstegield i Øvre-Tellemarken i Norge. Kbh. 1786.

Utdrag (s. 265-266) fra:
Kaare Svalestoga: Byer i emning. - Oslo 1943
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen