Harald Hals: Eidanger bygdehistorie. B. I

Eidangers eldste historie

Av

Elizabeth Skjelsvik

Litteratur

Brøgger, W. C: Strandlinjens beliggenhed i det sydøstlige Norge. Kristiania 1905.

Bugge, Alexander: Navnet Telemark og Grenland. Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1918.

Falck-Muus, Rolf: Brynestensindustrien i Telemarken. Norges geologiske undersøkelse nr. 87, V. Kristiania 1922.

Gjessing, Gutorm: Norges steinalder. Oslo 1945.

Hinsch, Erik: Yngre steinalders stridsøkskulturer i Norge. Universitet i Bergen. Årbok, 1954, hist.-ant. rekke nr. 1.

Hjärne, Erland: Vestmarr och Grenland. Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Årsbok 1947.

Holta, H. H.: Gravhauge og gravrøiser. Historielaget forTelernark og Grenland. Aarsskrift 1918.

Holtedahl, Olaf: Norges Geologi, b. II. Norges geologiske undersøkelse nr. 164. Oslo 1953.

Ingstad, Anne Stine: Stenaldersboplassen Rognlien i Eidanger (Utrykt).

Johansen, Erling: Tilgangen på lokal flint i Øst-Norge under yngre steinalder. Stavanger Museums Årbok 1955.

Marstrander, Sverre: En heller på Håøya ved Langesund. Viking 1946.

Marstrander, Sverre: Et provinsialromersk glass fra Telemark. Stavanger Museum. Årbok 1946.

Norges land og folk, B. VIII, 2. del. Kristiania 1900.

Petersen, Jan: De norske vikingesverd. Skrifter utgitt av Det norske Videnskapsakademi i Oslo 1919. II. Hist.fil. klasse no. 1.

Petersen, Jan: Vikingetidens smykker. Stavanger 1928.

Petersen, Jan: Vikingetidens redskaper. Skrifter utgitt av Det norske Videnskapsakademi i Oslo 1951. II. Hist.fil. klasse no. 2.

Rygh, O.: Norske Gaardnavne. B. VII. Kristiania 1914.

Skjelsvik, Elizabeth: Et offerfunn(?) fra eldre jernalder fra Bjerketvet, Eidanger s. og pgd., Telemark. Universitetets Oldsaksamling. Årbok 1954-55.

Skjelsvik, Elizabeth: Four Iron Age Rock Shelters at Lerstang, Eidanger parish, Telemak. Bericht über den V. internatiorialen Kongress für Vor- und Frühgeschichte Hamburg 1958. Berlin 1961.

Skjølsvold, Arne. Klebersteinsindustrien i Vikingetiden. Norveg 8. Oslo 1961.

Vårt folks historie. B. I. Oslo 1962.

Harald Hals: Eidanger bygdehistorie. B. I, s. 103
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen