Winthergaden

av FinnC. Knudsen

Winthergaden 1

L.matr.no. 61. Oscar Torkildsens hus.

Ifølge grundbrevet af 1811, eiedes huset da af hugger Svend Wraalsen.
I 1817takseredes det for 30 Spd.

I 1905 nedbrændte det.

Winthergaden 4

L.matr.no. 52. Kaptein J. Fjeldvig Pedersens hus.
I 1811grundbrev til Dr. Radisch paa hans paaboende tomt. (Omtalt under L.matr.no. 24).
I 1817takseres huset for 90 Spd.
I 1862eiede madame Wiersen huset og tilkjøbte en parcel af naboeiendommen no. 53, Madame Aalborgs.

Winthergaden 5

L.matr.no. 56 b. Harald Christiansens hus.
Udgaaet fra no. 56 a.
I 1878 sælger Sivert Johannessen det til Isak Gundersen.

Winthergaden 7

L.matr.no. 56 a. Maskinist Albert Henriksens hus.
I 1799faar Guro Jensdatter grundbrev af Coucheron, Jønholt.
I 1811grundbrev til Guraae og Ingeborg Jensdøtre paa deres paaboende tomt
I 1817eies det af Niels Andersen og takseres for 120 Spd.
I 1861eies det af Niels snedker.
I 1920eies det af Andreas Pedersen Rosenberg.

Winthergaden 9

L.matr.no. 55. Wilhelm Foss Eide's hus.
I 1811grundbrev til tømmermand Lars Hansen Østvedt paa hans paaboende tomt.
I 1817takseres huset for 100 Spd

Winthergaden 11

L.matr.no. 54. Thoresius Hansens hus.
I 1811grundbrev til hugger Anders Isaksen Bekkevold paa hans paaboende tomt.
I 1817er huset takseret for 20 Spd.
I 1866sælges huset af Niels Andersen til Anders Gregersen.
Utdrag (s. 223, 232, 235, 238) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen