Sundejordgaden 26

L.matr.no.    Sundejordet

av Finn C. Knudsen

I 1720faar Elias Jensen grundbrev af Herman Leopoldus paa «den Bjørntvedt underliggende plads Sundet kaldet» mod en aarlig grundleie af 10 Rdl.
I 1748kjøber Carl Deichmann «Sundet» og betaler i aarlig grundleie 4 Rdl.
Fra 1781overtager Diedrich v. Cappelen eiendommen for 701 Rdl., samtidig med at han kjøber Frednes, og efter ham hans søn, Ulrich Fr. v. Cappelen til 1820.
I 1822kjøbte kaptein Mogens Thrane den sammen med Frednes eiendom. Han solgte den igjen i
I 1838til Rasmus Nielsen Sanne for 1000 Spd.
Hans enke, Berthe Nielsen, overdrager eiendommen i
I 1884til sin søn, Jacob Rasmussen.
I 1907solgte han eiendommen til skibsreder Hans Thorsen paa Herøen for 26.000 kr.
I 1912skjødet enken, Marie Thorsen, den til sin yngste søn, Anders Thorsen.

Nuværende eier, Mathias Meen, kjøbte eiendommen af Eidanger Sparebank.


Jacob Rasmussen,
født 1838 d. 1908, var skibsfører,
g. m. Ingeborg Marie Evensen, f. 1838 d. 1876.
Hans broder:

Andreas Rasmussen,
født 1850 d. 1900, var kjøbmand,
g. m. Marie Rasmussen, datter af Erik Rasmussen, Roligheden.
Han var skibshandler, havde butik i Storgaden 105 og byggede i 1884 Storgaden 100, hvor han siden boede

Utdrag (s. 196-197) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen