Storgaden 132

L.matr.no. 25 B. Ingeniør Vauverts hus

av Finn C. Knudsen

Første gang, dette hus nævnes, er i Herman Løvenskiolds skjøde til Ulrich Schnell af 1754: «et lidet logishuus staaende strags ved bryggen, hvorudi én jern kakkelovn». Huset har oprindelig bestaaet af en stue og kjøkken.
I 1850 skjødes det saakaldte «Oldermandshus» til Niels Johnsens datter, jomfru Anna Kristine Johnsen, for 200 Spd. Huset har øiensynlig før den tid været paabygget.
Efter hende fik hendes søsters døtre, Thora og Louise, Vauvert, huset.


Louise Magnine Vauvert,
født 1833 d. 1916, datter af Niels Vauvert, var bestyrerinde af Porsgrunds Telefonforening fra dens oprettelse i 1883. Stationen var først i bager Johannessens gaard i nogen aar, og siden i frøken Vauverts gaard, indtil foreningen byggede sit eget hus i 1910.
Efter frøken Vauverts død i 1916 overtog ingeniør Louis Duchèsne Vauvert huset.

Utdrag (s. 101-102) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen