Kirkegaardsveien 2

L.matr.no. 84. Anna Sofie Andersens hus

av Finn C. Knudsen

I 1811grundbrev til smed Peder Kittilsen (Baar) paa hans paaboende tomt.
I 1814eies det af matros Jens Johnsen.
I 1817eies det af smed Christopher Olsen og takseres for 20 Spd.
I 1861eies det af Ole Christophersen og senere af Jomfru Marie Brock, f. 1805 d. 1873, og derefter af maskinist Johannes Andersen.

Peder Kittilsen Baar,
om ham, se under L.matr.no. 30a (Handelsbanken).


Johannes Andersen,
født 1844 d. 1899, maskinist,
g. m. Gjøran Gulbrandsen,
var maskinist paa rutebaadene «Porsgrund», «Rafnæs» og «Vold». Deres datter, Anna Sophie, g. m. kjøbmand A. H. Lyche.

Utdrag (s. 232) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen