Kirkebakken 20

L.matr.no. 103. Ovart Johnsen hus

av Finn C. Knudsen

Fra før 1702 eier Knud Knudsen Tolskaugen huset.

I 1778staar Knud ringer som eier, og huset takseres for 25 Rdl.
I 1783eies det af Niels Andersen.
I 1791eies det af Mogens Olsen, hugger.
I 1817samme eier, og takst 10 Spd.
I 1820faar Thorsten Jacobsen ny grundseddel paa huset, som han havde kjøbt af svigermoderen, Mogens Olsens enke.
I 1825kjøber enke Marie Lind, født Kuhr, f. 1778 d. 1854, huset. Hun ombygger huset i 1820 og faar det takseret for 750 Spd.
I 1855faar enkefru Sophie Fredrikke Rasch auktionsskjøde.
I 1881arver Benedicte Aall det.
I 1887testamente fra Benedicte Aall til frøken Trine Ottesen.
I 1888skjøde fra Benedicte Aalls arvinger til Karl Eriksen, som samme aar skjøder huset til murer Kristiansen.
I 1903kjøber Ovart Johnsen det.


Sophie Fredrikke Rasch
er før nævnt under Kammerherregaarden. Hun var da gift med skibsreder Jacob Grubbe Ottesen I 1849 blev hun gift med toldkasserer Henrich Jørgen Rasch, yngste søn af etatsraad og toldkasserer Chr. Rasch. H. J. Rasch døde i Risør i 1854, blev begravet her, og fruen flyttede hid, hvor hun boede til sin død, sammen med Søsteren, Benedicte Aall, f. 1810 d. 1887, ugift. Begge var døtre af Jacob Aall paa Borgestad.

Trine Ottesen var datter af deres søster Didrikke, som var gift med provst Otto Ottesen, nævnt under Jønholt.

Utdrag (s. 250-251) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen