Helleberggaden 21

L.matr.no. 90. Gamlehjemmet

av Finn C. Knudsen

I 1809beskrives huset som én-etages og takseres for 270 Rdl.
I 1811fik Niels Lund grundbrev paa hans paaboende tomt 59 × 100½ × 65 × 65½ alen. (Om ham, se under L.matr.no. 14).
I 1811blev det indkjøbt til skolehus og i 1812 ombygget til 2 etager. I 1810 var der privat indsamlet 13,278 Rdl. til bygning og drift af en ny skole.
I 1813blev bygningen takseret for 2,000 Spd. og indeholdt 9 værelser med kakkelovne og 23 fag vinduer. Der var almueskole i 1ste etage og borgerskole i 2den etage, ligesom skolens bestyrer boede der. I 1830-aarene var klokker Thomsen bestyrer, hjælpelærere var Fredrik Dahl og Søren Flug. Klokker Thomsen døde i 1835.
Fra 1849 blev den benyttet til Fattighus.

L.matr.no. 89. Kirkegaarden af 1846.

I 811fik hugger Anders Jacobsen Ballestad grundbrev paa hans paaboende tomt, som beskrives saaledes: «Fra Klokketaarnet vest og Øst paa søndre kant 29 alen, derfra langs den nye Kirkegaard sør og nordøstre kant 68 alen, derfra Øst og vest nordre kant 50½ alen og nord og syd vestre kant 80½ alen».
Taksten i 1817 var 100 Spd.
Denne tomt er siden 1846 udlagt til Kirkegaard.
Utdrag (s. 230-231) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen