Ordførerrekken

Jacob Sørensen Hvalen, f. 1798 på sin fedrenegård Hvalen, død 1867. Han hadde stått som ordføreri 10 år
Residerende kapel. C. N. Bugge, født 1809 i Drøbak, fraflyttet Eidanger i midten av 1843, døde i Egersund 1889, ordføreri 4 år
Amund Tveten, født i 1809 på sin fedrenegård Langangen, død på Tveten 1880, ordføreri 8 år
Anders Olsen Langangen, født på sin fedrenegård Langangen 1808, død 1890, ordføreri 4 år
Nils V. Slevolden, født på sin fedrenegård Slevolden 1817, død 1895, ordfører i 2 år
Ole P. Grava, født på sin fedrenegård Grava 1818; død 1885, ordfører i 2 år
H. J. Hvalen, (søn av førstnevnte) født på sin fedrenegård Hvalen 1825, død på Bjørkøen 1887, ordføreri 4 år
Jacob Olsen Grava, født på sin fedrenegård Grava 1839, død 1912, ordføreri 5½ år
Aasold K. Ørvig valgts til ordfører ved Jcob Gravas utflytning 9. juni 1888 og valgperioden ut. Han er født på fedrenegården Ørvik 1835, død 1894, ordf. i 1½ år
Jac. S. Skrukkerød, født på sin fedrenegård Skrukkerød 1840, død 1902. Hadde da stått uavbrutt som ordf.i 6 år
Andr. Ramberg, født på sin fedrenegård Ramberg 1856, død 1910 som lensmann i Eidanger, ordføreri 9¾ år
K. Larsen-Røra, født i Saude 1858, virket som lærer i Eidanger helt fra sin ungdom. Ved sin død bodde han på Røra i Bergsbygden og døde i august 1904. Han hadde da været ordføreri 2½ år
Olav Versvik, født på fedrenegården Myhra i Gjerpen 1863, kom til Eidanger i 1890 og har fungert som ordf.i 9½ år
Finn C. Knudsen f. 1868 i Porsgrunn. Han bygget sitt hjem i Eidanger ved Porsgrunns bygrense og kom således til å delta i det kommunale styre og stell. Han har fungert som ordføreri 5¼ år
O. P. Grava, født på sin fedrenegård Grava 1873, har fungert som ordføeri 9 år
Peder N. Røe, født 1875 på sin fedrenegård Røe i Bergsbygden og fungerte som ordføreri 3 år
Simon Sørli er født på sin fedrenegård Sørli i Gjerpen. Han kjøpte Siljan i Bjørkedalen i 1912. Han valgtes som ordfører for teminen 1935-37 og er således den fungerende ordfører 

I det hundreår som er henrunden siden formannskapslovens vedtagelse, har der været 18 ordførere i Eidanger. Av disse er 13 døde. Følgende 5 lever: Olav Versvik, Finn C. Knudsen, O. P. Grava, Peder Røe og Simon Sørli.

Utdrag (s. 27-28) fra:
Festskrift for Eidanger i anledning formannskapslovens 100-års jubileum den 14. januar 1937. Porsgrunn 1937
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen