Fra: Sikker som banken

Ansatte i banken:

av Harald Bache Bystrøm

Egil Andersen
Avd.sjef Jernbanegaten
Pål-Fredrik Andersen
Kunderådgiver Jernbanegaten
Jan Berge
Assistent Storgaten
Bjørn Bjørnstad
Kontorsjef Jernbanegaten
Karl H. Bolstad
Banksjef, pensjonist
Kari Borge
Assistent Storgaten
Bernt Boye
Kunderådgiver Jernbanegaten
Gitte Bredesen
Assistent Brevik
Stein Bredesen
Assistent Jernbanegaten
Marit Buer
Assistent Storgaten
Svein Dahlgren
Filialbestyrer Stridsklev
Mette Dragsten
Kunderådgiver Heistad
Jan Edgar Edvardsen
Avd.sjef Storgaten
Kari Egeland
Assistent Storgaten
Lars O. Evensen
Fullmektig Jernbanegaten
Elisabeth Finchenhagen
Assistent Jernbanegaten
Unni Fjellstad
Kunderådgiver Jernbanegaten
Aase Nilsen Fosstvedt
Kunderådgiver/pensjonist
Bente Graneng
Fullmektig Jernbanegaten
Karl Johan Gundersen
Avd.sjef Jernbanegaten
Per Dahle Hansen
Økonomisjef Jernbanegaten
Solveig Haug
Kontorsjef Jernbanegaten
Ragnar Hogstad
Banksjef/pensjonist
Tim Jordsmyr Holm
Assistent Storgaten
Kai B. Johansson
Avd.sjef Jernbanegaten
Paul Kongsness
Markedssjef Jernbanegaten
Gitte Krätzel
Assistent Jernbanegaten
Bodil Landa
Avd.sjef Storgaten
Lene Lindahl Larsen
Assistent Storgaten
Karl Inge Leerstang
Assistent Jernbanegaten
Hilde Lifjeld
Assistent Jernbanegaten
Thorbjørn Løkslid
Avd.sjef Jernbanegaten
Randi Martinsen
Assistent Jernbanegaten
Erik T. Moen
Ass. banksjef
Mona Myhre
Assistent Jernbanegaten
Unni Lillian Nilsen
Assistent Jernbanegaten
Jorunn Nilssen
Assistent Jernbanegaten
Arne Næss
Banksjef
Bjørn Nøklegård
Avd.sjef Jernbanegaten
Gunnar Ohren
Soussjef Jernbanegaten
Liv Berit Oseid
Assistent Jernbanegaten
Per Olaf Pedersen
Filialbestyrer Vestsiden
Arvid Reinholt
Filialsjef Brevik
Andreas Schøien
Fullmektig Jernbanegaten
Grethe M. Skjønstad
Kunderådgiver, Brevik
Karl Hermann Skoglund
Filialbestyrer, Heistad
Arnljot Skoland
Filialbestyrer Vestsiden/pensjonist
Øystein Slettebakken
Kunderådgiver, Jernbanegaten
Liv Gunn Stahlsberg
Assistent Brevik
Aud Svenning
Assistent Heistad
Lise-Kari Sævik
Assistent Stridsklev
Sverre Sørensen
Fullmektig/pensjonist
Gry Tangen
Assistent Vestsiden
Ingun Thommesen
Assistent Jernbanegaten
Hilde Thorsnes
Kunderådgiver Storgaten
Dordy Thorstensen
Assistent/pensjonist
Jens Traaholt
Vaktmester
Synnøve Usterud
Kunderådgiver Brevik
Trine Lise Vinje
Assistent Jernbanegaten
Nils Kristian Wabakken
Filialsjef Storgaten
Kjersti Waage
Assistent Jernbanegaten
Linda Waatevik
Assistent Heistad
Britt Ytterbø
Kunderådgiver Vestsiden
Mads Aas
Internrevisor
Paul Aas
Kunderådgiver Stridsklev
Ellen A. Åkredalen
Administrasjonssekretær Jernbanegaten
Torkel Stene
Advokat
Liv Tangen
Fullmektig Eiendomskontoret AS

Styret:
1. rekke fra venstre: Sverre Stavseth, formann, Reidun Fosse, Arne Næss, banksjef.
2. rekke fra venstre: Gerhard Tornholm, Øystein Slettebakken, Øystein Malmgren, Jan Erik Lunde.

Utdrag (s. 258-262) fra:
Harald Bache Bystrøm: Sikker som banken : Sparebanken Grenland 150 år. - Porsgrunn 1994
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen