Fra: Sikker som banken

Eidanger Sparebank

av Harald Bache Bystrøm

Styreformenn 1871-1969:
1871-1874Chr. Knudsen
1875-1877Nils J. Klevstrand
1878-1892H. Thorsen
1893-1897Anders Thorsen (døde mai 1897)
1897-1901H. Thorsen (fra mai 1897)
1902-1904Martin H. Ørstvedt
1905Olav Versvik
1906Johan A. Lunde
1907-1914Olav Versvik
1915-1922Herman Ramberg
1923-1929Jacob Øvald
1930-1932Halvor Kvæstad
1933-1935P. Kjørholt
1936-1943O.P. Grava
1944-1959Nils Sundsaasen
1960-1969Harald Leerstang
Formenn forstanderskapet 1894-1969:
1894Jacob S. Skrukkerød
1895Abraham N. Traaholt
1896G. Westrum
1897Jacob S. Skrukkerød
1898-1901G. Westrum
1902-1908Andr. Ramberg
1909Finn C. Knudsen
1910-1915Karl K. Hartveit
1916-1923Simon Lunde
1924-1927Ole P. Grava
1928Peder Røe
1929-1943Anders Raskenlund
1944Karsten Lunde
1945Anders Raskenlund
1946-1948Gustav Hill
1949-1951Anders Raskenlund
1952-1955Simon Sørli
1956Hans Kristensen
1957-1960Bjarne O. Langangen
1961-1969Sverre Sundsaasen
Banksjefer Eidanger Sparebank
1915-1932Olav Versvik
1933-1945Anders Gunnuldsen
1945-1946Trygve Lunde
1947-1967Kittil Skjellaug
1968-1969Ragnar Hogstad
 
Utdrag (s. 211-213) fra:
Harald Bache Bystrøm: Sikker som banken : Sparebanken Grenland 150 år. - Porsgrunn 1994
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen