Fra: Sikker som banken

Brevik Sparebank

av Harald Bache Bystrøm

Styreformenn:
1847-1862 Thomas S. H. Hoffmann
1863-1888 ?
1889-1891 S.C. Larsen
1892- J. Boyesen
1893-1894 RA. Stoesen
1895-1898 H.M. Albretsen
1899 Oluf M. Coch (inntil mai)
1899 Z. Halvorsen (fra mai)
1900-1904 Th. H. Østvedt
1905-1908 M. Johansen
1909 T. Sohlberg (inntil 17. juli)
1909-1913 M.M. Boye
1914-1923 Otto Ruberg
1924-1926 Th.H. Østvedt
1927-1929 Hans Hansen
1930-1933 L. Eriksen
1934-1935 M.A. Bøch
1936-1939 H.A. Dahl
1940-11969 Harry Østvedt
Formenn forstanderskapet:
1896-1897 Carl Traaen
1898 Chr. Johannessen
1899 Andreas C. Backer
1900-1912 ?
1913 Daniel B. Kildal
1914-1923 ?
1924 Th. Andersen
1925 Nils M. Hummel
1926 Lars Eriksen
1927-1928 Thomas Olsen
1929 Wilhelm Hansen
1930-1934 Olav Mugaas
1935-1962 Jacob Jacobsen
1963-1965 M.E. Midelfart
1966-1969 Carsten Nilssen
Banksjefer
1909-1913 M.M. Boye
1914-1936 Otto Ruberg
1936-1969 Frank Stray
 
Utdrag (s. 146-147) fra:
Harald Bache Bystrøm: Sikker som banken : Sparebanken Grenland 150 år. - Porsgrunn 1994
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen