Porsgrund Sparebank 1844-1919

Bankens sakførere

av Stian Vemmestad

  1. Overretssakfører, senere borgermester H. Wessel 1844-65.

  2. Overretssakfører, senere byfoged Niels Rolsted 1865-73.

  3. Sakfører M. Tonning 1874-78.

  4. Overretssakfører, nu byskriver i Trondheim C. G. Flood 1878-91.

  5. Overretssakfører H. E. Møller fra 1892.
Utdrag (s. 123) fra:
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen