Porsgrund Sparebank 1844-1919

De gaver som banken har utdelt i aarenes løp

av Stian Vemmestad

Den første utdeling fandt sted 29de januar 1863. Konsul Hans Møller fremsatte da 2 forslag: 1) om at bevilge et bidrag av 100 spd. til Sjømandsskolen, 2) om at anvende 290 spd. til et gjærde om østre Porsgrunds kirkegaard. Det første forslag blev enstemmig bifaldt av forstanderskapet, det andet med 11 mot 5 stemmer.

I det følgende aar. 28de januar 1864, fremsatte kemner T. P. Wiibe forslag om at bevilge 130 spd. som «Bidrag til et Grundfond for en oprettendes Arbeiderforening». Da direktionens pluralitet fandt at saken først maatte nøie overveies, forlangte Wiibe at der snarest mulig skulde sammenkaldes et ekstraordinært forstanderskapsmøte i den anledning. Beløpet blev da ogsaa senere bevilget.

Efter den tid er der jevnlig blit utdelt gaver hvert aar. Naar der i de sidste aar er utdelt forholdsvis mindre, er aarsaken den at indskudene er vokset saa sterkt all bankens formue ikke utgjør en tiendedel av indskyternes tilgodehavende.

Der er i aarenes løp utdelt følgende gaver:

1.Til bedste for sjøfolk:
Sjømandsskolenkr.3,472.00
Stuertskolekr.1.250.00
Kontor for naut. instrumenterkr.675.00
Skibsførernes underst.-fondkr.1,150.00
 kr.6,547.00
2.Til kommunen:
Til kirker, kirkegaarde, orgler, kirkeklokker m.m.kr.33,657.00
Til vandværkkr.44,000.00
Til betaling av kommunens jernbanebidragkr.8.025.00
Til raadhus og festivitetslokalekr.8.500.00
Til forskjellige formaalkr.30.000.00
 kr.124.082.00
3.Til Arbeiderforeningen og dens sykekasse kr.7.460.00
4.TiI barneskoIer
Haandgjerningsskolerkr.7.643.00
Fripladse ved middelskolenkr.6.550.00
Skolekjøkkenkr.9.733.00
Teknisk aftenskolekr.1,000.00
Søndagsskolerkr.2.620.00
Bespisning av skolebørnkr.350.00
Til skolebørn ved deres optagelse paa skolenkr.1.822.00
Forskjelligtkr.999.00
 kr.30.719.00
5. Til Skiensfjordens mekaniske fagskolekr.28.900.00
6. TiI ungdoms foreninger kr.3.175.00
7. TiI fattig- og sykepleie:
Til den kirkelige fattigpleie, fattige børns beklædning, kul og ved, suppekjøkken, brandlidtekr.26.091.00
Det lutherske hospitalkr.9,390.00
St. Josephs hosipitalkr.5.965.00
Tuberkulosesakenkr.8.000.00
  kr. 49.176.00
8.Til bedste for haandværkere: 
Reisestipendierkr.575.00
Sykekassenkr.2.965.00
Understøttelsesfondetkr.1.450.00
  kr.4.990.00
9. Til folkebibliotek og folkeakademi henholdsvis kr. 660 og 5.350kr. 6.010.00
10.TiI bedehuse:
Lutherskekr.960.00
Metodisternekr.3,320.00
Frimenighetenkr.1,625.00
Frelsesarmeenkr.105.00
  kr.13,010.00
11.TiI avhoIdsforeningerkr.1.873.00
12.TiI musik- og sangforeningerkr.7,035.00
13.Til idrætsforeningerkr.2,100.00
14.Til kvindehjemmet Fredensborgkr.6,510.00
15.Til Forskjønnelsessrlskabet og kommunens eiendom Lysthusaasenkr.7.175.00
16.Til tjenestepikefondetkr.2.180.00
17.Til veien til Voldkr.7.467.00
18.Til Munk og Klems barnehjemkr.2.450.00
19.Til doktor Munks gavmonument.kr.200.00
20.Til matproduktion i 1918kr.1.000.00
21.Til diversekr.2.988.00
Det samlede beløp, som er utdelt som gaver, utgjørkr.315,049.00

Av disse blev utdelt:

I de første 25 aar, fra 1844 til og med 1869, kr.6.480.00
I de næste 25 aar, fra 1870 til og med 1894, kr.108.159.00
I de sidste 25 aar, fra 1895 til og med 1919, kr.200.410.00
kr.315.049.00

Dee blev utdelt aarlig i gjennemsnit:
I de første 25 aarkr.259.00
I de næste 25 aarkr.4.326.00
I de sidste 25 aarkr.8.0464.00

For alle 75 aar kr. 4.200.00 aarlig i gjennemsnit.

Dertil kommer et rentefrit laan til kommunen paa kr. 25,000.00 samt et lignende til det lutherske hospital paa 4.000.00.

Endvidere maa bemerkes at banken i 1877 tegnet jernbane-aktier forkr.20.000.00
og at den i 1896 kjøpte kommunens jernbane-aktier (efter 15%) forkr.23.035.00
l sidste regnskap staar jernbane-aktierne opført medkr.9.900.00
Der er altsaa i aarenes løp avskrevet som tap paa dissekr.34,055.00

Utdrag (s. 69-72) fra:
Stian Vemmestad: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. - Porsgrund 1919
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen