Einar Østvedt: Porsgrund metalverk A/S gjennom 25 år

Kilder

Coll, A. L: Skiensfjordens Industri. (1900).
Det norske næringsliv: Telemarks fylkesleksikon. (1949).
Engebretsen, E.: Norsk bankvesen. (1939).
Engebretsen, E.: Christiania Bank og Kreditkasse 1848-1948. (1948).
Erichsen, A. M.: Utredning angaaende oprettelse av et norsk metalverk. (1915).
Helland, Amund: Topografisk-statistisk beskrivelse over Bratsberg Amt. (1900).
Hoffstad, E.: Hvem er hvem i næringslivet? (1939).
Keilhau, Wilhelm: Det norske folks liv og historie i vår egen tid. (1938).
Knudsen, Finn C.: Oversikt over A/S Metalverks og Porsgrund Metalverk A/S's historie. (Manuskript) .
Knutsen, Johs.: Indberetning i A/S Norsk Metalverks konkursbo, Porsgrund. (1927).
Norges Handel, Sjøfart og Industri i Tekst og Billeder. Bratsberg Amt. (Texten redigert af J. Borchsenius.) (1913-14).
Næringslivets menn i Norden. (1950).
Petersen, Erling: (I verket «Norges krig 1940-45»), Økonomiske forhold. (1951).
Rygg, Nicolai: Norges Bank i mellomkrigstiden. (1950).

Porsgrund Metalverk A/S: Årsberetninger 1926-1950.
Porsgrund Metalverk A/S: Vedtekter 1926 og 1950.

Aviser og tidsskrifter: Grenmar, Porsgrunds Dagblad, Verdens Gang, Farmand.
Brev, dokumenter og innberetninger i Porsgrund Metalverks besittelse.
Muntlige kilder: Finn C. Knudsen, Chr. S. Hanssen, E. D. Knudsen og O. Kongsgaarden.


 
 Einar Østvedt: Porsgrund metalverk A/S gjennom 25 år, s. 98  
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen