Einar Østvedt: Porsgrund metalverk A/S gjennom 25 år

Verkets funksjonærer i 1951

  Stilling: Ansatt:
Olav Jore Ingeniør 15/3 1946
Arnulf Bakke Fabrikkmester 11/5 1926
Olaf Kristiansen Lagerformann 28/5 1926
Reidar Hauen Elektrikerformann 29/10-1926
Alf Andersen Rortrekkerformann 24/9-1926
Zakarias Thorsen Fordelingsformann 24/8-1926
Sverre Gulbrandsen Støperiformann 11/3-1929
Nils Fjelstad jr. Skiftformann 9/9-1929
Halvard Langli Skiftformann 9/9-1929
Herman Devik Presseformann 11/8-1931
Rolf Johannessen Verktøyformann 30/8-1932
Johan Thomassen Ekspeditør 31/8-1932
Ivar Oddaker Verkstedformann 5/12-1939
Alf Thorstensen Kontorist 12/6-1939
Vinnie Jensen Kontordame 1/8-1926
Evelyn H. Bergby   24/11-1926
Sigrid Tennefoss   12/5-1930
Dagny Sundby   14/1-1937
Reidun Wold   8/7-1946
Ruth Østby   22/10-1946
Mildred Jacobsen   1/4-1948
Grethe Hansen   7/4-1948

Verkets arbeidere i 1951

Abrahamsen Amund begynt 13/5-1946
Abrahamsen Arne » 11/2 1946
Abrahamsen J. Knut » 19/5-1947
Amundsen Einar » 3/10-1939
Amundsen Rolf » 17/10-1938
Andersen M. Arthur » 9/9-1935
Andersen Erling » 3/5-1933
Andersen Helge » 26/11-1945
Andersen Ragnar » 26/7-1949
Andersen Thorbjørn » 11/3-1937
Andresen Wærner » 10/10-1938
Askedalen Øivind » 12/6-1939
Aslaksen O. Karl » 4/9-1949
Bakke Arne » 27/4-1943
Bakke Christian » 20/11-1930
Bakke Simon » 4/4-1935
Ballestad Olaf » 31/1-1949
Bergby Einar » 9/9-1935
Bråthen Ludvik » 11/7-1927
Butterdahl Einar » 7/10-1946
Dalene Andreas » 29/1-1927
Dahl Harald » 17/6-1927
Ellefsen Isak » 14/10-1946
Eriksen Herman » 9/6-1926
Eriksen John » 5/6-1947
Erlandsen Einar » 21/1-1937
Evensen Arnold » 29/10-1947
Fjeldstad Nilssen » 28/5-1926
Fjeldstad Petter » 10/10-1938
Follaug Trygve » 14/12-1928
Fossan Hahn Thor » 15/12-1949
Fredriksen Fredrik » 6/2-1947
Godal Gustav » 12/6-1939
Godal Olaf » 7/5-1928
Gulbrandsen Ragnar » 18/6-1934
Gulliksen Øivind » 17/1-1946
Gundersen Gunnar » 10/5-1933
Gundersen Frank » 19/S-1946
Gundersen Georg » 11/6-1945
Gundersen Jørgen » 2/6-1926
Gundersen Odd » 17/4-1948
Halvorsen Birger » 1/11-1931
Halvorsen Bjørg » 10/1-1951
Halvorsen Olaf Birger » 10/9-1946
Halvorsen Erling » 22/10-1945
Halvorsen Gunnar » 5/8-1925
Halvorsen Halvard » 8/1-1946
Halvorsen Halvor » 28/10-1946
Halvorsen Ivar » 11/3-1937
Halvorsen Mary » 26/9-1949
Halvorsen Olaf » 8/7-1927
Halvorsen Reidar » 4/2-1946
Hansen Arnold » 17/3-1947
Hansen Bjarne » 11/4-1950
Hansen Erling » 10/8-1947
Hansen Harald » 21/4-1927
Hansen Johan » 26/10-1931
Hansen Olaf » 20/7-1935
Hansen A. Per » 17/1-1946
Hansen Sverre » 12/10-1935
Hansen Thore » 11/11-1931
Hansen Trygve » 16/6-1927
Hansen M. Vidar » 4/4-1949
Hegna Henry » 30/4-1934
Hegg John » 8/9-1947
Heiland Knut » 21/10-1946
Helstad G. Kåre » 18/1-1949
Hvalvik Harry » 15/10-1945
Håkonsen Ole » 29/8-1933
Ingebretsen Anker » 26/10-1931
Jensen Anker » 8/5-1933
Jensen Frank » 20/6-1949
Jensen John » 13/4-1935
Jensen Olaf » 11/7-1939
Johannessen Sverre » 17/3-1947
Johansen Eugen » 23/9-1946
Johansen Per » 6/2 1947
Johnsen James » 5/2-1928
Karlsen Birger » 20/7-1947
Karlsen John » 31/8-1927
Kjellevold Reidar » 23/6-1933
Kjeldsen Harald » 20/8-1947
Kjærsdalen Tallak » 8/1-1946
Knudsen Bergan Rolf » 1/9-1947
Kolstad Håkon » 6/2-1931
Kristensen Kristen » 22/9-1946
Kristiansen Anker » 9/2-1949
Kristiansen Edvard » 22/4-1927
Kristiansen Henry » 13/3-1929
Kristiansen Thorleif » 25/6-1946
Kristiansen Trygve » 8/8-1949
Kvaale Haakon » 11/2-1949
Kåsa Per » 3/11-1947
Kåsa Thorleif » 11/9-1946
Langeland Harald » 21/2-1949
Langli Kittil » 11/6-1926
Larsen Erling » 16/3-1947
Larsen Leif » 13/5-1946
Larsen Louis » 2/5-1945
Larsen Sverre » 10/3-1941
Liane Birger » 1/9-1947
Lie Halvor » 9/2-1949
Lysa Hans » 15/1-1946
Magnussen Alfred » 14/3-1929
Malmgren Harald » 14/6-1935
Markussen Olav 1 ?? » 14/6-1935
Melby Halvdan » 14/9-1931
Mikkelsen Arne » 1/9-1947
Mikkelsen Bjarne » 20/7-1947
Mikkelsen Hans » 28/7-1926
Nilsen Erling » 22/10-1945
Nilsen John » 23/9-1946
Nilsen William » 20/4-1934
Nilsen Wærner » 22/2-1947
Næss Rolf » 27/1-1931
Olsen Arne » 21/11-1938
Olsen Einar » 7/3-1949
Olsen Einar » 13/5-1946
Olsen Sigurd Carl » 2/1-1946
Olsen Holte Kåre » 18/6-1934
Olsen Martin » 27/7-1942
Olsen Henry Olaf » 11/1-1949
Olsen Ragnar » 5/2-1946
Olsen Rolf » 14/9-1939
Olsen Trygve » 21/9-1931
Omnes John » 28/3-1949
Omnes Thor » 18/3-1947
Paulsen Ranvik Valborg » 5/1-1948
Pedersen Albert » 9/2-1937
Pedersen Bjørn » 7/10-1946
Pedersen Dagfinn » 18/1-1946
Pedersen Finn » 27/1-1937
Pettersen Olaf » 8/8-1949
Richter Karl » 16/11-1945
Rougtvedt Erbo » 3/5-1926
Rugtvedt Harald » 6/2-1947
Røed Einar » 4/7-1935
Rønningen Thoralf » 7/3-1949
Rårnundsen Robert » 31/1-1927
Samuelsen Morgan » 12/6-1939
Skau Per » 9/6-1927
Skarnes Thor » 9/11-1950
Steen Finn » 5/8-1942
Steen Karl » 20/7-1926
Steen Normann » 6/4-1935
Steen Oskar » 17/10-1938
Stensrud Karl » 25/8-1947
Svendsen Hans » 1/8-1934
Svendsen Olaf » 9/10-1946
Sørensen Frank » 18/11-1945
Sørlie Kåre » 6/2-1947
Thomassen Bernhard » 10/7-1939
Thommesen Ivar » 10/1-1940
Thommesen Oskar » 19/4-1948
Thingstad Alf » 12/5-1946
Thorsen Olaf » 14/11-1928
Thorstensen Almerbegynt » 22/6-1927
Thorstensen Halvor » 21/11-1938
Thorstensen Olaf » 4/4-1935
Tollefsen Arne » 4/9-1945
Tollefsen Tollef » 12/6-1928
Trosby Sigvart » 11/3-1929
Veholt Thorleif » 11/2-1946
Waldussen Arnt » 1/3 1928
Waldussen Wilhelm » 26/7-1927
Werpestad Otto » 17/9-1945
Wickmann Alfred » 29/5-1926
Wickmann Ivar » 4/10-1945
Wickmann Olaf » 29/5-1926
Waage Ivar » 8/1-1946
Waal Randi » 17/1-1949
Zimmermann Arne » 22/10-1945
Øverland Egil » 11/1-1949
Øverland Halvor » 16/6-1926

 
 Einar Østvedt: Porsgrund metalverk A/S gjennom 25 år , s. 91-94 
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen