Bokgløtt
1999, NR. 1 - UNGDOM

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek
BOK:
Birkedal, Arnt:
Valentin
Samlaget, 1998. 127 s.
ISBN 82-521-5250-3. Kr.188,00

INNHOLD:

Hovedpersonen i boka traff ei jente på bussen for et års tid siden. Da var han på vei hjem fra et besøk hos den spreke onkelen sin og den svakelige tanta. Jenta og gutten fikk god kontakt, og hun fulgte ham helt til ferjeleiet. Siden har de brevveksla.
Men nå er det så lenge siden han har hørt fra henne; hva har hendt? Han har snart bursdag også, men det er helt opptil Valentinsdag. Og hvem tør å sende et bursdagskort til en som har bursdag nesten på denne dagen. Tør han forresten sende et kort til henne?
«Raud, rosa og kvit dagbok» er undertittelen på denne boka. Hvert kapittel har to deler; den ene delen på grått underlag forteller alle guttens tanker om hva som kan ha skjedd med brevet. Hvorfor kommer det ikke? Har han skrevet noe galt, har postmannen rota det bort??
Den andre delen forteller hva som egentlig har skjedd mellom gutten og jenta, som ikke var stort, men som viser at kontakten var unik.

SPRÅK OG LAYOUT:

Lettlest bok med god linjeavstand.
Relativt store typer. Nynorsk.

ALDERSTRINN:

13-18 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Den spesielle uttrykksmåten og formen gjør den litt vanskelig tilgjengelig.
Poetisk og godt skrevet, uten mye ytre handling.


BOK:
Brekke, Toril:
Fiolette trekroner
Aschehoug, 1998. 196 s.
ISBN 82-03-24253-7. Kr.198,00

INNHOLD:

Det er siste våren i ungdomsskolen, og vi møter klassen i kjent stil. Klassens klovn underholder, hele klassen jubler og læreren er oppgitt.
Vi blir kjent med radarparet Helan og Halvan som i alle år har vært klassens klovner. Helan klovner videre , mens Halvan ønsker å komme ut av rollen sin og bli betraktet som seriøs både av lærere og klassekamerater.
Vi blir kjent med Mona, som er i ferd med å bli for voksen for guttenes oppførsel og resten av klassens bifall, og hun er faktisk den eneste som ser den forandringen som har skjedd med Halvan.
Vi følger disse personene gjennom noen dager fylt av store personlige omveltninger. Mona har fått seg en voksen kjæreste på 19 år, og venter intenst på telefon fra ham slik han lovet. Halvan forsøker desperat å bli kvitt klovne-rollen og han er forelsket i Mona.
Og Helan klovner videre som før, men føler seg dypt sviktet av Halvan som trekker seg helt ut av deres tidligere fellesskap.
Når alle faller ut av sine vante roller, oppstår det nye situasjoner som får dramatiske følger for de personene det gjelder.

SPRÅK OG LAYOUT:

Godt språk. Bokmål.
Kapittelinndeling.
Ingen illustrasjoner.

ALDERSTRINN:

Passer fra ca 13 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Boken gir en god og troverdig skildring av hovedpersonene og ungdomsmiljøet de er en del av.
Handlingen tydeliggjør hvor vanskelig det kan være for ungdom i forandring å endre på omgivelsenes oppfatninger av dem.
En svært god bok om ungdom, vennskap og identitetsproblemer.


BOK:
Bringsværd, Tor Åge
Medusa : kvinnen med slangehåret
Illustrert av Sissel Gjersum
MIME-serien; 2
Gyldendal Tiden 1998. 88 s.
ISBN 82-478-0215-5. Kr. 228,00

INNHOLD:

Boken er den andre i serien Mime - en serie med myter legender, eventyr og sagn fra hele verden.
Her fortelles den tragiske historien om "Medusa", slangegudinnen i gresk mytologi. Rammen rundt er den greske gudelæres skapelsesberetning.
Medusa er en vakker kvinne født av Forkys og Keto "De Gamle Gudene" i havet. Når hun forelsker seg i havguden Poseidon, blir krigsgudinnen Athene sjalu. Athene forbanner Medusa og gjør henne om til et heslig troll og hennes vakre gylne hår om til et bol av slanger.
Poseidon svikter henne, og Perseus må hente Medusas hode for å berge sin mor. I det han hogger hodet av Medusa, springer Pegasus, vingehesten fram. Han er Medusas og Poseidons kjærlighetsbarn.
Bringsværd har satt sammen ulike historier fra gresk-romersk mytologi. Han har laget en ramme rundt fortellingen der han har valgt ut sitt stoff og dikter frem det som "sannsynligvis" har skjedd.
De 10 siste sidene er en faktadel hvor forfatteren beretter om sine kilder, hvordan han arbeidet med stoffet, ordforklaringer og et stort noteapparat.

SPRÅK OG LAYOUT:

Mellomstor, lesbar tekst.
Gjennomillustrert (store og dekorative) i farger av Sissel Gjersum.
Bokmål. Lett å lese.

ALDERSTRINN:

For "barn" i alle aldre fra 10 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

En god introduksjon til gresk mytologi. Begynnelsen med "hele" den greske skapelsesbereteningen fører til for mange navn og hendelser å holde rede på. Dette påvirker også illustrasjonene; mange av dem er flotte, mens andre igjen er helt "tomme". Eksempelvis er bildene av gorgonerne ikke nifse nok. Kan hende mister uhyrene sin makt når de kommer på papiret. Kanskje sees de best i fantasien.
Teksten og illustrasjonene til hovedhistorien om Medusa fungerer best.
Emne: Gresk mytologi


BOK:
Dæhli, Liz Bente L.:
Ikke en gang til
Cappelen, 1999. 131 s.
ISBN 82-02-18254-9. Kr.199,00

INNHOLD:

Renate kommer hjem fra skolen og finner moren sin bevisstløs i sengen med et tomt pilleglass ved siden av seg. Og dette er ikke første gangen.
Fra Renate var helt liten har moren hennes hatt nerveproblemer, hun har slått Renate, gitt Renate skylden for alt som har gått galt i livet hennes. Og hun har flere ganger blitt hentet av ambulanse fordi hun har forsøkt å ta sitt eget liv - eller rettere: fordi hun har skremt dem med å ta for mange piller. Hun har vært nøye med ikke å ta de farligste pillene, men hendelsene har gitt henne en makt over resten av familien.
Renate har en viss støtte i stefaren, Torbjørn, men han er også fullt og helt kontrollert av Renates mor, og tør ikke ta noe oppgjør med henne i redsel for at det skal ende med selvmord.
Dermed er Renate ganske alene med problemene sine, inntil hun blir kjent med Thomas. Han er den første hun tør å fortelle hvordan hun har det, og det gir henne støtte til å ta igjen overfor den tyranniserende moren og den unnvikende stefaren. Hun får også kontakt med sin fars familie som moren har holdt henne borte fra hele oppveksten.
Boken ender med et ørlite håp om at Renate vil få det bedre med mennesker rundt seg som kjenner til hennes historie og bryr seg om henne.

SPRÅK OG LAYOUT:

Språket er lettlest bokmål og teksten er ikke delt inn i kapitler.
Innimellom gir forfatteren tilbakeblikk til episoder tidligere i Renates liv, og denne teksten er satt i kursiv.
Ingen illustrasjoner.

ALDERSTRINN:

Passer fra ca 13 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Forfatteren forteller en hjerteskjærende historie om omsorgssvikt og fysisk og psykisk mishandling. Moren svikter sin foreldrerolle totalt, og stefaren, som egentlig er en omsorgsfull og varm person, svikter også fordi han er for svak til å ta et oppgjør med moren.
Forfatteren behandler temaet på en klok og innsiktsfull måte, men det er sterk lesning for de med innlevelsesevne!


BOK:
Elseth, Egil:
Biografien om Hans Nielsen Hauge
Bondegutten som satte Norge på ende
Gyldendal Tiden, 1998. 115 s.
Serie: Biografien om...
ISBN 82-478-0280-5. Kr. 185,00

INNHOLD:

Boken forteller historien om Hans Nielsen Hauges liv. Vi følger ham gjennom barndom, ungdom og gjennom voksen alder fram til hans død.
Vi følger ham i familien, vekkelsen, som lekpredikant, på hans mange reiser, i møte med folk og i fengsel.
Flere sider av Hans Nielsen Hauges liv blir vektlagt, ikke bare vekkelsespredikanten, men også industrigründeren. Vi følger ham heller ikke bare gjennom tro, men også gjennom tvil.
Hans Nielsen Hauge levde i tiden 1771-1824, og vi får også et innblikk i samfunnet slik det artet seg på den tiden.

SPRÅK OG LAYOUT:

Forfatteren har lagt vekt på å levendegjøre personen Hans Nielsen Hauge for leseren, og det har satt sitt preg på språket. Her er mye direkte tale lagt i munnen på Hauge selv og personer rundt ham.
Boken er delt inn i kapitler og har sort/hvitt illustrasjoner, - både tegninger og fotografier.

ALDERSTRINN:

Boken passer for lesere i alderen 12 til 15 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Forfatteren har forsøkt å »krype inn i gutten og mannen Hans Nielsen Hauge for å se og oppleve alt med hans øyne». Han har »prøvd å finne ut hva han kan ha tenkt og følt i de forskjellige situasjoner. Derfor kan en si at denne biografien både er historie og fri diktning».
- for å si det med forfatterens egne ord i forordet.
Dette har han lykkes med, og boken gir en god beretning om en spennende mann med et spennende liv i en spennende tid.


BOK:
Enzensberger, Hans Magnus:
Hvor har du vært, Robert?
Oversatt av Kari og Kjell Risvik
Aschehoug, 1998. 255 s.
ISBN 82-03-24231-6. Kr. 228,00

INNHOLD:

Mens Robert sitter foran TV hjemme, forsvinner han plutselig inn i de bildene han ser på TV. Brått befinner han seg i Sibir i året 1956, og han blir vevet inn i de politiske hendelser i Sovjet på denne tiden. En utlending som ikke kan gjøre rede for seg blir mistenkt for å være spion, og det er det de tror Robert er. Under et fluktforsøk havner han på en kino, og brått blir han kastet inn i en ny virkelighet, den virkeligheten han ser på filmen. Nå er han i Australia, og året er 1946. Slik blir Robert kastet lenger og lenger tilbake i historien, og når han på sin syvende tidsreise havner hos en nederlandsk maler i 1621, har han forstått hvordan tidsreisene kommer i stand, nemlig ved at han ser på et bilde samtidig som han har tårer i øynene og gnir seg i dem. Nå lengter han desperat tilbake til Tyskland og 1998, og for å havne hjemme i TV-stolen igjen, maler han et bilde av seg selv og rommet slik det var da han forlot det. Og eksperimentet lykkes. Han havner tilbake i TV-stolen sin, og det som for ham har vært to års reise i tid og rom, har vart bare et øyeblikk i nåtiden.

SPRÅK OG LAYOUT:

Mellomstor skrift, kapittelinndeling.
Ingen illustrasjoner. Bokmål.

ALDERSTRINN:

Passer fra ca 13 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Reisene Robert foretar seg bringer oss til ulike steder og tider i historien. Oppholdene varer imidlertid såpass kort at vi ikke rekker å sette oss skikkelig inn i den historiske epoken vi til en hver tid er i. Men en viss tidskoloritt og små detaljer fra hverdagslivet gir boka oss allikevel.
Jeg synes ikke boka var spesielt spennende, og den ga meg heller ikke noen nysgjerrighet på å få vite mer om de historiske epokene boka bringer oss inn i.


BOK:
Ewo, Jon:
Uten filter
Omnipax, 1998. 153 s.
ISBN 82-530-2011-2. Kr.198,00

INNHOLD:

Erlend, Seb og Vadim er skolekamerater, og bokens handling utspiller seg en helg rett før de skal begynne i 2. klasse på videregående.
Erlend skal være alene hjemme, og han og kameratene planlegger en helg med drikking og jenter.
Første natten treffer de Gene mens de er ute og «streaker» i parken. Gene synes det er barnslig, og mener at skal de først utfordre seg selv, så må de gjøre det skikkelig.
Så starter et spill der Gene stadig utfordrer de tre guttene. Gene manipulerer og bringer dem langt over den streken de selv trekker for sine aktiviteter. Han splitter kameratskapet guttene imellom, og under Genes ledelse bli de vågale tingene ubehagelige og kriminelle. Lengst går han i forhold til Erlend. Erlend forelsker seg i Siri, men Siri er allerede sammen med Bjørn som hun er livende redd for. Dette vet Gene, og han forteller Bjørn at hun har vært sammen med Erlend. Det ender med at Bjørn tropper opp i leiligheten til Erlend, raserer den og sloss med Erlend. Siri har han gått løs på slik at hun ligger i koma på sykehuset.
Når boka slutter har Seb og Vadim kommet seg unna Genes makt, mens Erlend sitter i klisteret, og hans videre skjebne er usikker.

SPRÅK OG LAYOUT:

Fire hovedkapitler (ramme) for hhv. Torsdag, fredag, lørdag og søndag.
Noen underkapitler fremstilles som «Bonus-spor» (hentet fra musikkens verden)
Mellomstor skrift, ingen illustrasjoner.
Et muntlig, slagkraftig språk preget av ungdoms-sjargong.

ALDERSTRINN:

Fra ca 14 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

En rystende bok om hvor lett det er for ungdom å miste kontrollen over sitt eget liv.
Gene er en gutt som lever ut ondskapen i seg «uten filter», og dette ødelegger livet til mange rundt ham.
Jon Ewo har et godt språk og skriver slik at du lever med i handlingen. Slik sitter man også som leser og tar inn over seg skjebnene i boka «uten filter».
Boka skildrer et typisk storbymiljø og gir et godt innblikk i et av Oslos mørkere ungdomsmiljøer. Gjenkjennelsen vil nok derfor være sterkest for Oslo-ungdom.
Det eneste ankepunktet mot boka er skildringen av Gene som absolutt er uten nyanser; han er totalt ond og uten skrupler..
Helt bakerst skriver Jon Ewo litt om boka og ber om tilbakemeldinger fra leseren på sin e-postadresse.
«Uten filter» = å følge sine mørkere impulser og instinkter
(se hvor tynn grensen mellom sivilisasjon og kaos er)


BOK:
Færden, Else:
Vingefolket
Cappelen, 1998. 184 s.
ISBN 82-02-17907-6. Kr.198,00

INNHOLD:

Den foreldreløse gutten Pjusken bor hos onkel Thomas og hans familie. Pjusken har det vondt - han får aldri ros eller oppmerksomhet. Hele dagen jobber han i verkstedet og lager mynter og annet av gull for grev Jaro av Jaroborg. Grev Jaro er herskesyk og kaster de som motsier ham i mørke, fuktige fengselsceller i kjelleren på Jaroborg.
En dag kommer det noen merkelige fuglemennesker og bygger seg en egen by oppe på Jarofjellet. Grev Jaro ser på fuglemenneskene som en trussel, han mener de er kommet for å stjele jernmalmen i byen. Han forbyr all omgang med fuglemenneskene, og lover dusør til de som sladrer. Pjusken merker seg at en gammel dame slipper inn et fuglemenneske en natt, og anmelder henne til greven. Dermed får Pjusken drømmen sin oppfylt – han får sjøl leve som en greve på Jaroborg, med himmelseng og pene klær. Pjusken får dårlig samvittighet, og gjemmer seg den natten greven og mennene hans kommer for å ta ham med i angrepet på fuglemenneskene og byen deres. Pjusken tar i stedet med seg Gyldenvinge ( et fuglemenneske som sitter fengslet på Jaroborg) til Jarofjellet for å redde fuglemenneskene før byen brenner ned. Grevinnens kone sørger for at greven blir tatt til fange. Pjusken får tilbud om å fortsette og bo på slottet pga. sitt arbeid for frihet og fellesskap.

SPRÅK OG LAYOUT:

God, leselig skrift. Kapitler. Bokmål.

ALDERSTRINN:

Passer fra ca. 11 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

En spennende, eventyrlig fortelling om kampen mellom det gode og onde, der det gode seirer til slutt. Fungerer sikkert også fint som høytlesningsbok.


BOK:
Gi gutten et horn!
Noveller
Cappelen 1998. 128 s.
ISBN 82-02-17897-5. Kr.198,00

INNHOLD:

Boken består av 12 noveller skrevet av kjente ungdomsforfattere.
I «Tostemt» av Trond Brænne handler det om å bli kjent med en kjekk jente ved å ta opp samme interesse, nemlig å spille. At det ikke dreier seg om et instrument, men fotball blir klart bare på slutten.
I «Skyggen» av Harald Rosenløw Eeg blir trommesettet til en jente slengt ut på plenen av en rasende far.
I «Johannesens Disiples» av Hilde Hagerup brukes en tom leilighet til øvingslokale for en vordende gutteband. Men når det stjeles penger i leiligheten for å kjøpe trommesett er det nødt til å gå galt.
Klaus Hagerup forteller om fenomenet musikksymbiose i novellen med samme tittel. Jenta i fortellingen fungerer bare når hun lytter til musikk.
Atle Hansens «Heimebrygg» handler om en ungdommelig fyllefest hvor det musikalske innslaget består i navnene på låtene de danser til eller hører på under festen.
«Gi gutten et horn!» av Sverre Knutsen handler om en gutt som vil spiller trommer i skolekorpset men som ikke klarer opptaksprøven fordi han må lese noter. Han vil kjøpe seg et trommesett men kr.201,00 strekker på ingen måte til. Det blir  derimot et horn til kr.197,00 fordi gutten jo også måtte ha penger igjen til trikken hjem.
«California Dreamin'» av Lise Männiko handler om en jente som er på et psykiatrisk sykehus p.g.a. spisevegring. Hun har mange CD'er men spiller kun California Dreamin' sunget av Michelle Gilliam som jenta identifiserer seg med.
Den siste novellen heter «Rikke og revolusjonsetyden» av Kjersti Scheen. Rikke er fantastisk flink til å spille piano og livet hennes er dominert av det, og fortrenger alt annet. Hun skal spille Chopins Revolusjonsetyden på elevavslutningen. Teknikken er veldig bra, men følelser er det verre med. Hun treffer en gutt i musikkbutikken som viser henne hvordan det er å leke med musikk, f.eks. på en synthesizer. Rikke utvikler seg til å bli et dyktig medlem av et rockeband, men klarer senere også å spiller etyden med «stor følsomhet paret med blendende teknikk».

SPRÅK OG LAYOUT:

Mellomstor skrift. Bra avstand mellom linjene. Mange avsnitt i de fleste novellene. Ingen illustrasjoner. De fleste novellene er på bokmål, en på nynorsk.

ALDERSTRINN:

Fra 13 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Det er tydelig at boken er et bestillingsverk hvor tema skulle være ungdom og musikk. Forfatterne har løst oppgaven på mange forskjellige måter slik at noen av noveller er ganske humoristiske, andre er triste. Noen krever mer av leserne enn andre.


BOK:
Hallberg, Lin:
Mira tar revansj
Samlaget 1998. 162 s.
ISBN 82-521-5208-2. Kr.98,00

INNHOLD:

Mira 13 år og hestegal fikk denne sommeren lov til å jobbe på en gård hvor eieren var hestehandler. I en bortgjemt innhegning fant hun en syk ponni som ingen bryr seg om, og meningen er at den skal skytes. Med hjelp fra Gustav og andre klarer de å redde hesten Robot, og får til slutt kjøpt den. Penger har de ikke, men de skal jobbe i stallen hver dag hele sommerferien og senere hver helg.
Ridetimer har hun ikke penger til, og Robot kaster henne stadig av. Det er langt fra det å være glad i Robot til det å kunne ri ham. Men Mira vil ikke gi seg, og sammen med Gustav prøver hun alt hun kan.
Høsten kommer og Mira begynner på ny skole; på ungdomsskolen. Egentlig har hun ikke tid til å gå på skolen fordi hun burde vært hos Robot. Klassevenninnene er kun opptatt av sminke, gutter og fester, mens Mira bare tenker på Robot. Når hun forteller at hun har fått egen hest blir hun stemplet som overlegen. Ingen vil være sammen med henne.
På skolen får hun etter hvert problemer, hun skulker for å være sammen med Robot, hun skriver falske meldinger, og hun er hele tiden redd for at læreren skal snakke med mamma.
Alt ordner seg imidlertid til slutt takket være en voksen trener og en klok farmor.

SPRÅK OG LAYOUT:

Kapitler. Mellomstore typer.
God linjeavstand. Nynorsk.

ALDERSTRINN:

Fra 11 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Dette er andre boka i en ny serie.
Tema: Mobbing/Hest


BOK:
Ingebrigtsen, Dagfinn:
Morten og Slabbedasken
Gyldendal Tiden 1999. 122 s.
ISBN 82-478-0440-9. Kr.179,00

INNHOLD:

Morten er en gutt på 13 år, gløgg og kreativ. Han har vokst opp sammen med mor og bestefar. Bestefaren har lært ham å bli glad i skogen og dyrke friluftslivet. En eneste gang har bestefaren snakket om faren til Morten. Han kalte ham en slabbedask! Moren snakker aldri om ham, selv om det kommer pakker og penger både til jul og fødselsdager. Morten har vanskelig for å spørre. Så en dag sniker Morten seg til å lete i mors papirer og finner ut at faren heter Ivar. Så presser han moren, som forteller, og dermed er jakten på faren i gang.
Morten barrikaderer seg i et tre i Sofienberggaten med utsikt til farens leilighet. De får kontakt, Morten gir seg etterhvert til kjenne og inviterer faren til middag.
Til å begynne med forstår ikke moren at det er Ivar som skal komme, men etterhvert får hun vite sannheten. Ivar kommer og Morten som vil at de voksne skal snakke om viktige ting er egentlig nokså skuffet. Boka slutter med at han ikke vet hvordan det vil gå, men faren har fått beskrivelse av veien til hytta der mor og Morten skal på sommerferie. Så den som lever får se....

SPRÅK OG LAYOUT:

Boka har korte kapitler.
Greit språk og mye luft på sidene.

ALDERSTRINN:

Fra 10 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

En frittstående fortsettelse av "Bare Morten" (1998)
Småmorsom, tankevekkende og uhøytidelige bok om et vanskelig emne.
Vi føler med Morten og lar oss engasjere i hans jakt på faren.


BOK:
Johanssen, Steffen:
Magnus og krigen
Solum, 1998. 270 s.
ISBN 82-560-1176-9. Kr. 232,00

INNHOLD:

Magnus er 14 år og bor sammen med familien sin i Finnmark.
Året er 1944 og tyskerene og krigen setter sitt preg på det lille lokalsamfunnet. Nordmennene går og venter på at russerne skal komme å drive tyskerne ut.
Far og storebror Torbjørn har et voldsomt hat til tyskerne, men Magnus har opplevd at tyskerne også kan være mennesker, og han klarer ikke å hate så sterkt som far og Torbjørn.
Far er med på å sprenge et tysk våpenlager, og han må rømme opp på vidda.
En dag kommer tyskerne for å brenne gården deres. De får to timer på seg til å samle sammen det de vil ha med seg, og så må de evakueres sørover.
På reisen sørover treffer de et ektepar fra Setesdal, og de får tilbudet om å bo hos dem.
På dette lille stedet møter Magnus igjen det sterke hatet mot okkupasjonsmakten, og her er det stedets nazist-familie som blir utsatt for sambygdingenes hat. Dette går hardt ut over datteren som går i Magnus' klasse.
Torbjørn blir viklet inn i illegalt arbeid, og etter hvert blir også Magnus trukket med, nærmest mot sin vilje. Det hele utvikler seg dramatisk, men freden kommer beleilig, - og med den kommer også far som de ikke har hørt fra på lenge.

SPRÅK OG LAYOUT:

Språket har god flyt.
Mellomstor skrift, ingen illustrasjoner.
Delt inn i kapitler.

ALDERSTRINN:

Passer fra ca 12 til 15 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

En bok fra den andre verdenskrig som forteller landets okkupasjonshistorie sett fra Finnmarks synspunkt.
Boken er nyansert i sitt syn på tyske okkupanter og norske nazister.


BOK:
Laberg, Hans Petter:
Stemmen
Cappelen 1998. 110 s.
ISBN 82-02-18242-5. Kr.198,00

INNHOLD:

Dette er historien om Halvor. Han bor sammen med faren sin. Moren forsvant da han var liten, og han vet ikke hvorfor. På det eneste bildet han finner av henne er hun en skygge nederst på et gammelt fotografi. Han tenker stadig på henne, savner henne og lurer på hvorfor hun reiste fra ham?
Faren forsvinner inn i alkoholmisbruk, og kan ikke gi Halvor annet enn hule foreldrefraser om å «ta seg sammen», «begynne på nytt» og «vi gutta greier dette». Men det er Halvor som må ordne opp alene hver gang faren har vært på fest og kommer full hjem, eller når han har fester hjemme og det ligger flasker og halvfulle glass overalt.
I flere uker etter at de fikk vite at moren døde i en trafikkulykke hadde pappa fester, mens Halvor spiste peanøtter, potetgull og drakk flatt øl til frokost.
Til slutt blir faren borte, og det blir bare en falsk stemme igjen av ham.
Og så skjer det; Halvor føler han må komme seg unna, og han slår faren med et tykt rør til han blir liggende helt stille. Halvor lar ham ligge der på kjøkkenet og løper - på vei til bestemoren.
Og det er en lang reise.

SPRÅK OG LAYOUT:

Gode, lesbare typer. Godt språk.
Bokmål.

ALDERSTRINN:

Modne lesere fra 15 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Boken passer best for modne lesere. Den er krevende både i tidsplan og sammenheng.
Vi blir kjent med historien gjennom to typer tilbakeblikk; det ene forteller om hendelsene, det andre forteller om stemmen og om terapeuten Pedersen sine notater.
Terapeutens stemme har et like klisjefylt innhold som farens stemme. Han er ikke troverdig.


BOK:
Langstrup, Steen:
Katt
Gyldendal Tiden 1999. 216 s.
ISBN 82-478-0464-6. Kr.185,00

INNHOLD:

Boken handler om Maria Bruuns kamp mot en mystisk og livsfarlig katt. Det begynner med at hun er innblandet i en trafikkulykke med en drosje og en sort katt. Det viser seg at denne katten slett ikke dør etter ulykken selv om hodet blir funnet flere meter bortenfor kroppen. Etter dette begynner skumle og mystiske ting å hende Maria. Katten dukker hele tiden uventet opp og det skjer mange uventede mord der den «døde» katten er innblandet.
Når det skjer et mord kan det f.eks plutselig stoppe å regne for så å begynne igjen.
Av en eller annen grunn forfølger denne katten Maria Bruun som holder på å gå fra forstanden. Venninnen hennes, Isabella, er skeptisk til det Maria forteller, men støtter henne så godt hun kan.
Det viser seg at Steffen som er eieren av katten har lekt med spiritisme sammen med en kamerat, og en «ond sjel» har tatt bolig i den ellers så kosete katten Charlie.
Boka ender med et skikkelig basketak hjemme hos Maria. Isabella og Maria blir enige om at den eneste måten å bli kvitt den livsfarlige katten på er å mose hjertet hans i kjøkkenmaskinen. Boka slutter med at Isabella drikker blodet fra kjøkkenmaskinen. Hun er klar for en ny verden...

SPRÅK OG LAYOUT:

Mellomstor skrift. Kapitler.
Lettlest og velskrevet.
Langstrup benytter seg av intertekstualitet ved at han refererer til andre tekster, medier og sjangre.

ALDERSTRINN:

Passer for ungdom fra 13/14 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Dette er forfatterens tredje bok på norsk. Han blir beskrevet som en av 90-tallets mest interessante grøsserforfattere. Bøkene skal filmatiseres Av Lars von Triers filmselskap som har sikret seg filmrettighetene tik hele forfatterskapet.
Pyromania fra 1998 blir første film.
Dette er veldig spennende litteratur i genren, og kan absolutt anbefales ungdom som er ute etter grøss.


BOK:
Lorentzen, Gustav:
Min Max
Illustrert av Thore Hansen
Gyldendal Tiden, 1998. 79 s.
ISBN: 82-4780353-4

INNHOLD:

Palles kamerat, Max, er blanding av et datamenneske og en robot. Ved fødselen hadde Max ti tenner i smilet sitt. Når noen er slemme mot Max mister han tenner, er noen snille får han nye. Når Palle og Max er i kålskogen og sparker fotball dukker ertekrokene Tom, Sven og Gry opp. Tom erter Palle, og Palle forsvarer seg ved å skjelle ut Max. Dermed mister Max alle tennene sine og dør. Plutselig er kålskogen forandret til en dataverden. Her møter de mange farer og hindringer, ettersom de overmanner hindringene kommer de seg videre til neste nivå. Målet er å finne »verdenskula». Inne i »Level 4» får de endelig øye på verdenskula i en palme på en øde øy. Etter flere forsøk uten hell, klarer Max å kaste en appelsin som treffer verdens-kula. Dermed er alle fri og tilbake i vår verden igjen.

SPRÅK OG LAYOUT:

Mellomstor skrift. Kapitler.
Sort/hvitt illustrasjoner. Bokmål.

ALDERSTRINN:

Passer best i alderen 9-12 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Tema: Dataspill.
Fri fantasi, med mye handling. En historie som har evne til å holde på leseren og som dagens unge vil være fortrolig med!
Tore Hansens detaljrike illustrasjoner gir fortellingen et ekstra løft. <


BOK:
Lund, Maria Konow:
Biografien om Inger Gulbrandsen
Gyldendal Tiden 1998. 155 s.
Serie: Biografien om...
ISBN 82-478-0306-2. Kr. 185,00

INNHOLD:

Denne svært engasjerende fortellingen handler om Inger Gulbrandsen som tilbragte i underkant av 2 år i fangeleiren Ravensbruck under krigen. Men boka forteller ikke bare om oppholdet der, men også om Ingers oppvekst og ungdomstid i Tøyengata i Oslo. Vi forstår fort at dette er en uvanlig ressurssterk jente. Moren døde da Inger var 11 år, og faren som jobbet i fiskehallene ville gi den lille familien sin det beste. De fikk seg både hytte, bil og ny leilighet. Faren så at det også var viktig for jentene med skolegang, Så Inger fikk gå på realskolen og lærte seg tysk.
Tysken fikk hun god bruk for i Framfylkingen. Allerede før krigen hjalp hun flyktninger fra østerrike og Tyskland. Dette arbeidet fortsatte hun med under krigen, noe som førte til opphold på Grini og senere i Ravensbruck.
Før hun kommer så langt treffer hun mannen sin Olav, han var senere fange i Sachsenhausen. Under oppholdet i Ravensbruck viser Inger også verdighet, mot og ansvarsfølelse. Ellers beskrives de grusomme forholdene i leiren på en måte som engasjerer leseren og faktisk gjør det mulig å identifisere seg med hovedpersonen.

SPRÅK OG LAYOUT:

Kapitler og avsnitt.
God og luftig layout. Godt språk.
Illustrert med fotografier og tegninger fra livet i leiren.

ALDERSTRINN:

Fra 12 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Boka gir et unikt innblikk ikke bare i hvordan livet artet seg fra dag til dag under for oss utenkelige forhold i konsentrasjonsleiren, men også hvordan motstandskampen artet seg her hjemme. Den gir også unge lesere lett tilgjengelig informasjon om vår nære historie.
Boka har ordforklaringer, kilderegister og kart.
En engasjerende bok som anbefales alle bibliotek og skoler.


BOK:
Lunde, Stein Erik:
Eggg
Illustrert av Kim Hiorthøy
Gyldendal Tiden, 1998. 62 s.
ISBN: 82-478-0202-3. Kr.168,00

INNHOLD:

Erik Gilbert Gustavsen er 11 år og allergisk mot egg. Gilbert har akkurat flytta til et nytt hus sammen med foreldrene sine. I den første bursdagen han er i sammen med den nye kameratgjengen, spiser han bløtkake for å være høflig. Det ender med at han må spy etter første biten. På fotballavslutningen topper det hele seg med at han spyr pizza utover hele klubbhuset.
Gilberts tante tror ikke han er allergisk, hun mener han bare er pysete. En gang Gilbert er på besøk serverer hun kjøttkaker. Tante følger nøye med under middagen, og det ender med at Gilbert må kaste opp alt sammen.
Da bestemmer Gilbert seg for å ta hevn på tanta si - og det på selveste julaften. Hele familien er samlet rundt bordet og Gilbert serverer hele julemiddagen alene. Gilbert stapper én medisterkake full med tabasco som han serverer til tanta. Samtidig sørger han for å sette fram et glass tennveske, til forveksling lik vann. I det tanta grådig stapper medisterkaka i munnen faller hodet bakover, og tanta hiver etter luft. Vennlig rekker Gilbert tanta tennvesken, men det gjør jo bare vondt verre. Med lighteren som han sikkert har passet i hånda under hele middagen tenner han på i tantas gap. Tanta besvimer og hele middagen forvandles til et kaos! Foreldrene er sjølsagt sinte på Gilbert. Tanta overlever uten varige mén. Med en viss stolthet konstanterer Gilbert at han har klart å fullføre planen sin...

SPRÅK OG LAYOUT:

Mellomstor skrift. Avsnitt. Sort/hvitt illustrasjoner.
Bokmål. Grei å lese.

ALDERSTRINN:

Passer best i alderen 9-12 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Tema: Allergi.
Boka vant Brageprisen i 1998.
En levende, annerledes, humoristisk og grotesk fortelling! Illustratøren setter absolutt sitt preg på fortellingen med sine karikerte og burleske tegninger.


BOK:
Männikkö, Lise:
Såret engel
Cappelen, 1998. 227 s.
ISBN 82-02-18241-7. Kr.198,00

INNHOLD:

Lissen skal begynne i ungdomsskolen, på ny skole og med nye klassekamerater. Hun kommer ikke i samme klasse som bestevenninnen Charlie. Charlie finner seg nye venner, og Lissen føler seg alene. Hun bestemmer seg for å legge av seg prektigheten sin og begynner bl.a. å smugrøyke og får etter hvert venner i den nye klassen. Hun er også svært opptatt av å få seg en kjæreste, og det bør aller helst være Finn, redaktøren av skoleavisa. Men Lissen må ta til takke med Vidar fra klassen.
Lissen bor alene sammen med moren sin. Hennes finske far forsvant ut av Lissens liv da hun var 2 år, og hun har ikke sett ham siden.
Lissen spiller mye på sin finske arv i den nye klassen, lyver om faren og vikler seg inn i vanskelige situasjoner.
Faren tar etter hvert kontakt. Det viser seg at hun har en liten halvbror, og det blir avtalt at Lissen skal besøke faren i Helsinki. Boken avslutter med dette besøket, og det aner oss at møtet med faren kan bli en skuffelse for Lissen.

SPRÅK OG TLAYOUT:

Lett språk. Relativt stor typografi og kapittelinndeling.
Ingen illustrasjoner.

ALDERSTRINN:

Passer fra ca 12 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

En bok om en ung jente som er usikker på seg selv og sin egen identitet.
Forfatteren går ikke dypt ned i problematikken, men boka er lettlest og grei.


BOK:
Newth, Philip:
Flammenes herre
Historien om Dsjengis-Khan
Omslag og illustrasjoner: Iraj Nouri
Gyldendal Tiden 1998. 76 s.
ISBN 82- 428-0264-3. Kr. 248,00

INNHOLD:

Dsjengis-Khan er død. Han døde under beleiringen av Ningxia. (I våre dager heter byen Yindjuan. Den ligger i Nord-Kina.) Han blir ført tilbake til Karakorum, hovedstaden i Mongolia. Der ligger han i sitt telt, mens begravelsen planlegges. Han første kone prinsesse Börtei og en av hans feltherrer Mukali sitter i et av naboteltene og spiser. Shahriar, en ung slave fra Bukhara og en av mange fanger som mongolerne tok med seg som slaver, serverer og går til hånde.

Forfatteren lar prinsessen og feltherren (som er historiske personer) minnes Dsjengis-Khans bedrifter. De tvinger Shahriar til å høre på. Slik setter forfatteren deres heltehistorie opp mot den historien slaven kjenner som representant for de erobrede og undertrykte. Fortellingen blir brutt opp av faktaavsnitt, som supplerer og verifiserer det prinsessen og feltherren forteller.
Dsjengis-Khan fremstilles som en dyktig og grusom erobrer.
Han la under seg store deler av Asia, deler av Russland og Midt-østen. Der Dsjengis-Khan slapp, fortsatte sønnene og Europa var truet. Under Dsjengis-Khans ledelse meiet mongolerne ned for fote og la under seg mer enn hundre folkeslag og ødela og plyndret alt som kom i deres vei.

SPRÅK OG LAYOUT:

Alle sidene i boka er pyntet med ornamenter i hjørnene. De samme ornamentene går igjen gjennom hele boka. De fleste illustrasjonene er informative svarthvitt tegninger som illustrerer handlingen.
Boka har fire vakre helsides fargeillustrasjoner og kart som viser Dsjengis-Khans rike.
Godt språk og spennende layout.

ALDERSTRINN:

fra 12 år og oppover

ANDRE OPPLYSNINGER:

Forfatteren har et spennende opplegg. Han kan både skrive og fortelle, men bokas format er lite (76 s.) og stoffet svært stort.
Det blir mye oppramsing av grusomheter, og bare i mindre grad får vi innsikt i mongolernes kultur , religion og levesett.
Alt i alt en litt for komprimert - men velskrevet historisk faktabok for unge lesere.


BOK:
Newth, Philip:
Spook; en spøkelseshistorie
Aschehoug 1998. 141 s.
ISBN 82-03-24236-7. Kr.178,00

INNHOLD:

Helene på 9 år og mormor bor på en stor herregård i England. Foreldrene har alltid reist mye. For tiden sitter de i fengsel i Sør-Amerika. Resten av familien har de ingen kontakt med. Men det gjør ingen ting for mormor finner på de underligste ting, og Helen kjeder seg ikke et sekund…
Mormor blir syk, og hun må på sykehus. De leter etter noen av familien til Helen, for hun kan jo ikke bo alene. Dermed flytter den onde oberst Bad-Blood og den forferdelige Bigot inn på herregården. Helen får ikke gå på skolen eller treffe andre barn. Hun får lite mat, men hun får etter hvert en venn; spøkelset Spook som er et spøkelse fra før menneskets tid. Han er på jakt etter et menneske som kan være glad i ham, som vil være hans venn. Da kan han dø i fred og slippe å vandre i all evighet. Spook hjelper Helen. Obersten og frøken Bigot får smake litt av sin egen medisin, og blir til sist satt i fengsel. Mamma og pappa kommer hjem, og alt blir bra.

SPRÅK OG LAYOUT:

God skrift. Korte kapitler. Mange avsnitt.
Bokmål.

ALDERSTRINN:
Passer for 9-12 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Genre: spøkelser og fantasi
En spennende og morsom spøkelseshistorie med lykkelig slutt, godt egnet til å kurere redsel for spøkelser hos leseren.


BOK:
Nilsson, Ulf:
Skrekkøglenes dal
Oversatt av Øystein Rosse
Cappelen 1998. 132 s.
Detektivserie for unge lesere; 5
ISBN 82-02-17924-6. Kr.129,00

INNHOLD:

Hovedpersonen er en gutt i 12-13 årsalderen. Faren til kameraten Göran har fått ny jobb som karttegner i gruveselskapet. Sammen med venninnen Katarina blir han invitert til å bli med en tur ned i gruva. Kullgruva er egentlig restene av en skog som eksisterte for mange millioner år siden. Innerst inne er det en mystisk plankedør fastspent med en bom. Den tidligere kart-tegneren var amerikaner og forsvant på mystisk vis. På karttegnerens kontor er det blant annet et oljemaleri som ikke er tørt ennå. Maleriet har altså amerikaneren malt like før han forsvant. Bildet viser en «grønn verden» med 3 mørke huleåpninger. Alt er rammet inn i en glassboble.
Mens vennene blåser av det, vil hovedpersonen finne ut av den mystiske saken.
Han finner amerikanerens gamle adresse, mannen i huset er pensjonert kullgruvehogger. En natt bestemmer de seg for å utforske hva som skjuler seg bak den mystiske døra.
Mannen sovner av utmattelse underveis, men hovedpersonen finner til slutt den «grønne verden» på egenhånd i en glasskuppel under havet. Hovedpersonen blir angrepet av store skrekkøgler og en tyrannosaurus. Samtidig har menneskene på havet begynt å knuse noe de tror er et berg på havbunnen. Den underjordiske verden går i oppløsning, og ingen tror ham da han vel oppe i gruva forteller hva han har opplevd.

SPRÅK OG LAYOUT:

Mellomstor skrift. Kapitler.
Bokmål. Grei å lese.

ALDERSTRINN:

Passer best i alderen 10-12 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Emne: Forhistoriske dyr.
Spenning, litt grøss, i «fantasy»-genren.


BOK:
Olsen, Pål Gerhard:
Tigrene finner formen
Gyldendal Tiden 1997. 193 s.
ISBN 82-478-0146-9. Kr. 168,00

INNHOLD:

Chris er spiss, mens Tore er keeper på fotballaget Tigrene. Høstens store mål er Nordby-cupen. En kveld Chris er på vei hjem blir han overfalt av en ungdomsgjeng mellom T-banen og hjemmet. De stjeler skoene hans. Sammen med Tore bestemmer Chris seg for å finne ut hvem som står bak. Det viser seg å være en ungdomsbande som stjeler merkeklær og dyre sko. Sjøl om gjenglederen, Franz Ferdinand, har truet dem på livet og ødelagt syklene deres, melder de fra til politiet.
Chris savner kjæresten Miranda som har flyttet til Tromsø for et år, men de holder kontakten via e-mail. Tore får selskap i målet av keeperen Reidun, ei jente som han forelsker seg i.
Tigrene blir slått ut i semifinalen i Nordby-cupen, men de er kjempefornøyde med at de slår ut erkerivalene Flatåsen i kvartfinalen.

SPRÅK OG LAYOUT:

Mellomstor skrift.
Kapitler.
Grei å lese.

ALDERSTRINN:

Passer best i alderen 10-12 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Dette er andre bok i serien om fotballaget Tigrene. En god og spennende bok med driv i.
Emne: Fotball og detektivarbeid.


BOK:
Osland, Erna:
Sikkert som S
Illustrert av Rolf Janssen
Det Norske Samlaget 1998. 61 s.
(Sirius)
ISBN 82-521-5296-1. Kr. 149,00

INNHOLD:

Sara og Siv har samme skolevei og går i samme klasse. Men de går hver for seg og synes at den andre er hoven, sur og dum. Ille blir forholdet dem imellom når de oppdager at de er forelsket i den samme gutten, Sverre.
Jentene tegner hjerter, S-er og Sverre i kladdebøkene sine. Katastrofen skjer når læreren tvinger dem til å sitte ved siden av hverandre i gruppe-arbeid. Under gruppearbeidet begynner de å krangle om et viskelær, og krangelen utvikler seg til et skikkelig slagsmål. Læreren får til slutt skilt »kamphanene» og beordrer alle tilbake til plassene sine. Sara og Siv tar med seg feil kladdebok tilbake til sin egen pult. Hvordan skal de greie å få boka si tilbake før den andre ser innholdet?

SPRÅK OG LAYOUT:

Korte kapitler. Mellomstor skrift og god linjeavstand.
Korte setninger. Lettlest.

ALDERSTRINN:

Fra 8/9 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Historien skjer i løpet av en skoledag. Kapitler som skolevei, time, friminutt, etc.
Godt skildret jentekonflikt. Om sjalusi. Rivaliseringen mellom "Tuppen og Lillemor" blir brutt på barns vis, ikke gjennom prat, men gjennom lek.
En både spennende og morsom historie.


BOK:
Pedersen, Hæge Follegg:
Ikke helt aleine
Cappelen 1998. 108 s.
ISBN 82-02-18246-8. Kr. 198,00

INNHOLD:

Dette er ei kort og lettlest bok om Alexander som har havna på ungdomshjemmet Kråka. Der får han sin første venn i Moses, en av de andre guttene der. Ellers bryr de voksne på Kråka seg om dem, og særlig får Alexander god kontakt med bestyreren Bjørn.
Det kommer fram at Alexander har hatt en forferdelig barndom. Mora dro da Alexander var liten, og han har vokst opp med en alkoholisert og voldelig far og en snill, men svak farmor som alltid trekker seg unna konfrontasjoner. «Det ordner seg nok, sa farmor»
Mora har han ingen kontakt med, og med de svært vanskelige hjemmeforholdene blir det få andre venner. Alexander og farmor har holdt seg for seg selv. Læreren har forsøkt å hjelpe, men fasaden skal holdes for en hver pris.
Når vi møter Alexander er farmor død, og faren er i fengsel fordi han har drept et menneske i slagsmål. Etter å ha gått rundt alene en stund, kommer Alexander til Kråka. Han prøver å spore opp mora som selvsagt også har et vanskelig liv , men boka slutter med at Alexander tar en telefon til henne.
Hvordan det går er et åpent spørsmål.

SPRÅK OG LAYOUT:

Kapitler og avsnitt. God linjeavstand.
Greit, radikalt bokmål med innslag av dialoger.
Lettlest.

ALDERSTRINN:

Fra 13 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Man får litt følelsen av at det ikke er grenser for hvor vanskelige familieforhold Alexander skal leve under. Foreldrefigurene blir nærmest klisjeer på mennesketyper helt uten nyanser og dybde. Likevel tror vi på Aleksander, og unge lesere vil nok sikkert bli revet med i en enkel og lettlest fortelling full av elendighet.


BOK:
Philbrick, Rodman:
Kjempen Frik og Max
Ex Libris 1998. 143 s.
ISBN 82-7384-702-0. Kr.178,00

INNHOLD:
Max er en mentalt tilbakestående gutt som er gjemt i en kjempekropp. I fortiden ligger det en hemmelighet vi gradvis får kjennskap til gjennom boken. En hemmelighet knyttet til foreldrene hans, noe som fant sted da han var ganske liten og som han ikke kan huske.
Nå bor Max hos besteforeldrene sine. De har gjemt ham bort i kjelleren, redde for at han skal bli som faren sin…
Så flytter Frik inn i nabohuset. Han er den rake motsetning av Max: en liten, funksjonshemmet kropp som har stoppet å vokse, men med en stor hjerne. Og med Max´ kropp og Friks hjerne utgjør de til sammen "Kjempen Frik og Max". Sammen kan de bekjempe farer og sammen løser de også mysteriet om Max´ fortid.
Frik blir syk, og til slutt dør han. Han har hele tiden visst at han ikke vil leve lenge med funksjonshemmingen sin. Likevel har han innbilt Max at han var del i et forskningsprosjekt og skulle få kroppen sin bytta ut med en robot-kropp.
Max må leve resten av livet uten Frik.

SPRÅK OG LAYOUT:

Muntlig språk
Mellomstor skrift og kapittelinndeling.

ALDERSTRINN:

Passer fra ca 13 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

En fin skildring av to unge mennesker som trenger hverandre. Om ulike mennesker som sammen blir sterkere enn de kan bli uten hverandre.
Amerikanske biblioteker utropte boka til årets beste bok da den ble gitt ut i USA i 1993.


BOK:
Rise, Ola By:
God i mål : treningstips for små og store keepere
Gyldendal Tiden 1998. 121 s.
ISBN 82-478-0240-6. Kr.198,00

INNHOLD:

Lærebok om å bli en bedre fotballkeeper. Hovedtema er motivasjon, mental trening og trening av fysiske ferdigheter. Boka favner om alle faser av spillet - om feltarbeid, plassering, grep etc. Tidligere landslagskeepere Ola By Rise gir her verdifulle råd og treningstips – fulgt opp med gode, instruktive fotografier.

SPRÅK OG LAYOUT:

Mellomstor skrift. Kapitler.
Både sort/hvitt illustrasjoner og fargebilder.
Bokmål. Lett å lese.

ALDERSTRINN:

Passer best i alderen 10-15 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Emne: Fotball.
Utgangspunktet for boka er den skriftlige oppgaven forfatteren leverte på Norges Fotballforbunds høyeste trenerkurs 1996/97. Den ble vurdert så bra og pedagogisk spennende at man ville gjøre den tilgjengelig for flest mulig interesserte. Dermed ble det bok av den.
Dette er en meget bra og komplett lærebok som helt sikkert vil komme til nytte.BOK:
Røsholdt, Ole:
Med gilde smykker og kvasse sverd:
bronse- og jernalder i Norge
Illustrasjoner av Niels Hartmann
Gyldendal Tiden 1999. 84 s.
ISBN 82-478-0238-4. Kr.198,00

INNHOLD:

En fagbok med skjønnlitterære innslag om livet i bronse- og jernalderen, hovedsakelig i Norge, men med noen referanser til fjernere land. Boka er delt inn i 11 kapitler, de fire første om bronsealderen. Det er gode kildeanvisninger til videre lesing. Kapitlene er følgende:

SPRÅK OG LAYOUT:

Språket er godt. Typene er ganske store og teksten satt i tre spalter på hver side.
De skjønnlitterære innslagene er skilt ut med gul bakgrunn, korte faktaspalter under overskriften »Visste du …. »med blått.
Boka er rikt illustrert både med fotografier av gjenstander og helsides fargeillustrasjoner av Niels Hartmann.

ALDERSTRINN:

Passer fra 10 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

De skjønnlitterære innslagene fungerer som en inngang til forestillinger om hvordan livet artet seg i bronse- og jernalderen. Illustrasjonene gjør det samme. En bra bok å bruke i skolen.


BOK:
Røssland, Ingelin:
Viss du vil
Samlaget 1998. 169 s.
ISBN 82-521-5259-7.

INNHOLD:

Anneli er ferdig med videregående, og i stedet for å dra til Bergen og studere videre, bestemmer hun seg for å flytte til den andre siden av øya og jobbe i barnehage et år.
Der treffer hun Ragnar som er far til en gutt i barnehagen, og de forelsker seg i hverandre og innleder et forhold. Samboeren til Ragnar har flyttet fra ham, og forholdet til henne er uavklart. Såpass uavklart at når hun «for sønnens skyld» bor hos dem i julen, blir hun gravid. Ragnar vil satse på forholdet igjen, men samtidig så trenger han Anneli. Og Anneli på sin side gir mye i forholdet til Ragnar.
Parallelt med denne historien følger vi Annelis forhold til foreldrene. Det nære forholdet hun har til faren, og det kompliserte forholdet hun har til moren. Faren får kreft og dør, og dette er vondt for Anneli.
Huset hun leier skjuler en hemmelighet, og etter hvert finner Anneli dagboken til den gamle damen, Oline, som bodde i huset. Det viser seg at hennes egen far er den uekte sønnen til Oline. Han ble adoptert bort.
Men det sentrale i boken er kjærlighetshistorien mellom Anneli og Ragnar. Det ender med at Ragnar kommer til Anneli med plaster i pannen etter en krangel med kona, og han sier at han velger Anneli. «Eg blir hos deg, Anneli. Viss du vil.»  «Eg vil ikkje», svarer Anneli.

SPRÅK OG LAYOUT:

Kapittelinndeling og mellomstor skrift. Ingen illustrasjoner.
Nynorsk. Lett språk.

ALDERSTRINN:

Boken er lettlest og kan godt leses fra ca 14 år. Hovedpersonen er imidlertid 19 år og har et forhold til en mann som er mye eldre. At handlingen dreier seg om en såpass voksen problematikk gjør kanskje at boken passer best for elever i videregående skole.

ANDRE OPPLYSNINGER:

En god bok med en fin behandling av temaet den tar opp; det å flytte hjemmefra, forelske seg etc. Vi tror på personene i boken.
Spennende, ung debutant!


BOK:
Sandberg, Kristin:
Hodejegere
Illustrert av Malgorzata Piotrowska
Aschehoug 1998. 46 s.
ISBN 82-03-24234-0. Kr.158,00

INNHOLD:

Klovnen jobber hos en feit skredder. Der skal han underholde kundene mens de venter. Han trives slett ikke med det. Han vil ikke være klovn, han har bare blitt det fordi familien hans har vært klovner de siste hundre årene.
En dag sier han stopp, han vil ikke lage ablegøyer resten av livet. Han rømmer ut et vindu og havner på fortauskanten der han forstyrrer alle de travle menneskene. Fra fortauskanten blir han feiet ned i kloakken der krokodiller og panserfisk er etter ham. Heldigvis redder han seg i land på ei gresslette. Der bor mormora hans i et tre. Av mormor lærer han at hvorfor er et bra ord, mens alltid og aldri er farlige ord. Mormor er på flukt fra hodejegerne, de som vil ha makt over hodene våre.
Hun rømmer videre mens klovnen må vente for å møte dem. Han blir venner med en rytter som alltid har hatt en stor sorg, og en rimsmed som alltid har båret en stor hatt.
Når hodejegerne endelig kommer, ser de tre vennene mange kjente i hodejegernes hær. Men klovnen stiller spørsmål hele tiden, og hver gang krymper hodejegernes hær litt. Og vennene vinner kampen mot hodejegerne.

SPRÅK OG LAYOUT:

Ganske små typer.
God linjeavstand.
Fargesterke illustrasjoner i en blandingsteknikk som passer godt.

ALDERSTRINN:

En form for allalders bok som antagelig er ment fra 8/9 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Forfatteren har nok et budskap – om det å tenke selv -, men boka er heller vanskelig tilgjengelig. Den har noe eventyraktig over seg, men er ellers vanskelig å anbefale for noen.
Selv om budskapet er flott, fenger den ikke helt. <


BOK:
Sande, Hans:
Oldemor ligg i frysen. Blip.
Gyldendal Tiden, 1998. 92 s.
ISBN 82-478-0441-7. Kr.189,00

INNHOLD:

Hovedpersonen lever i 2138. Via nettet får vedkommende vite at oldemora ligger i fryseren og skal tines opp. Der har oldemor ligget i 100 år. Hun lot seg fryse ned den gangen fordi hun hadde kreft. Når oldemor våkner har hun hardingfela ved sin side og kan spille »Vårslåtten» for oldebarnet sitt. Språkmessig har de vanskelig for å forstå hverandre. Oldemor er sulten og får lyst på lefse og smultringer , men i følge menyen på lommekompisen til oldebarnet er dette utgått som matrett.
Oldemor vil gjerne bli kjent med andre mennesker, men oldebarnet kjenner ingen andre mennesker… Endelig får de kontakt med en pussig skribent som bor bak en låst dør, han bruker fremdeles blyant og papir. Oldemor forelsker seg og ber skribenten med på dans. Det er ikke lett å komme seg ut når de må snike seg forbi kyberserkenes saksearmer. Kyberserkene forteller at naturen og de fleste menneskene døde under krigen mot kyberserkene. Til slutt får oldemor likevel komme ut å høre fuglekvitter og se klar luft.

SPRÅK OG LAYOUT:

Mellomstor skrift.
Kapitler. Nynorsk.

ALDERSTRINN:

Passer best fra 12 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

En framtidsroman for ungdom.


BOK:
Sem, Gunnar:
På flukt i fremmed land
Gyldendal Tiden, 1998. 165 s.
ISBN: 82-478-0322-4. Kr.179,00

INNHOLD:

Året er 1666. Seksten år gamle Daniel er arbeidsgutt hos onkel Peder i Larvik. Daniel får tilbud om å bli med et av de hollandske skipene til Amsterdam.
Han skal ta med seg tegninger av et handelsskip til en kjøpmann som onkelen handler med. Sjøkrigen herjer mellom England og Holland.
Daniels skip blir overmannet og mannskapet, inkludert Daniel, blir tatt til fange. Daniel havner i en engelsk fangeleir. Her får han hjelp av den mystiske leirgutten Charles til å flykte. De beveger seg til fots mot London. Underveis oppdager Daniel at Charles er ei jente. Charles innrømmer at hun er Charlotte og egentlig en rikmannsdatter fra London. Foreldrene døde under pesten som herjet London. Dermed ble hun enearving til et stort gods. Farens fetter skjønte at hvis han tok Charlotte av dage ville han få ennå mer makt og rikdom. Derfor er Charlotte forkledd og på flukt. En leiemorder er sendt ut etter Charlotte. Ved å reise til London og oppsøke farens advokat vil hun være i sikkerhet.
Leiemorderen klarer nesten å fullføre oppdraget sitt underveis, men det ender med at leiemorderen blir drept av en hest med vogn. Endelig kommer de frem til London og farens advokat. Farens fetter kidnapper Charlotte for å kreve løsepenger av advokaten. Det bryter ut bybrann og Daniel redder Charlotte i siste liten. Forelskelsen blusser opp og Daniel og Charlotte vil gifte seg. Men først må Daniel til Holland for å fullføre oppdraget sitt.

SPRÅK OG LAYOUT:

Mellomstor skrift. Kapitler.
Bokmål. Lett å lese.

ALDERSTRINN:

Passer fra 11 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Det er godt driv i handlingen.
Boka er spennende, men forutsigbar.
Gir bl.a en viss innsikt i 1600-tallets England.


BOK:
Seth, Vikram:
Dyriske fabler herfra og derfra
Illustrert av Ravi Shankar
Gjendiktet av Henning Hagerup
Gyldendal Tiden, 1998, 140 s.
ISBN 82-478-0038-1. Kr. 198,00

INNHOLD:

Fabler. Samlingen har ti Dyrefabler som får oss til å tenke på æsop eller La Fontaine. De fleste er gjenfortellinger av kjente fabler fra hhv. India (2), Kina (2), Hellas (2) og Ukraina (2), mens de to siste er hentet fra forfatterens eget  hode. Fablene er «modernisert» for vår tidsalder.
Fablene er spennende og morsomme, og de tar ofte uventede og umoralske vendinger.
Alle fablene er på rim, nydelig gjensiktet av Henning Hagerup.

SPRÅK OG LAYOUT:

Liten skrift, 10 fabler som er lik 10 kapitler.
Noen enkle / tynne svart/hvitt illustrasjoner.
Bokmål, mye muntlig språk.

ALDERSTRINN:

Fra 8 år, for familien, og «barn» i alle aldre.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Vikram Seth er en anerkjent britisk-indisk forfatter (Bl.a. for «En passende ung mann»).
Fablene er ikke tilrettelagt for barn, men det er intet hinder for at de kan ha glede av dem.
Egner seg godt til høytlesning i forskjellige sammenhenger.


BOK:
Sivertsen, Solfrid:
På ein krakk, på ein stol
Illustrert av Inger Lise Belsvik
Samlaget 1998. 44 s.
ISBN 82-521-5246-5. Kr.198,00
Bildebok

INNHOLD:

Dette er ei bok med spenstige dikt for skolebarn. Dikta omhandler hverdagslivet, relasjoner mennesker i mellom; »de handlar om deg og meg og livet, og mor og far, og tanter som spør, om skuledagar og dumme dagar, om nye venner – » Det er rytme og spenst over diktene, og forfatteren evner svært godt å se på tilværelsen med »barnets briller».

Kva skal du bli?

Kva skal du bli då, guten min?
Ein som spring fortare enn ein vind!

Men kva skal du bli når du blir stor?
Då skal eg nok bli storebror!

Men når du blir vaksen, kva gjer du då?
Kanskje blir eg ein slik som må

spørje ungar som går forbi:
Kva skal du bli, kva skal du bli!

SPRÅK OG LAYOUT:

God, leselig skrift.
Nynorsk tekst.

ALDERSTRINN:

Passer fra 7 år og oppover.
På mange måter en bok for alle aldre!

ANDRE OPPLYSNINGER:

Inger Lise Belsviks illustrasjoner i linoleumsnitt, gjør denne boka til ei flott bildedbok som kan anbefales alle. Hennes illustrasjoner sammen med en fin layout hever denne boka opp til å bli en av årets mest spennende utgivelser.


BOK:
Skeie, Eyvind:
De ti bud
Illustrert av Akin Düzakin
Cappelen, 1998. 36 s.
ISBN 82-02-17819-3. Kr.228,00
«Bildebok»

INNHOLD:

Engelen Ariella bor i Paradiset sammen med alle de andre englene. Hun blir utfordret av frosken som bor i Livets kilde til å finne skapelsens ti hemmelige ord. Jakten på skapelsens ti hemmelige ord bringer henne på vandring innover i Paradiset, og når hun sover drømmer hun om skapelsen.
En dag blir hun vekket av bankelyder, og nysgjerrig som hun er,  går hun etter lyden for å finne ut av hva bankelydene skyldes. Dette bringer henne til det himmelske marmorbrudd hvor engelen Mikael holder på å hogge ut tavlene med de ti bud.
Etter hvert som tavlene blir ferdige, forteller Mikael Ariella om innholdet i budene og om menneskenes liv på jorden.

SPRÅK OG LAYOUT:

Liten skrift.
Helsides fargeillustrasjoner.
Språket er billedrikt og poetisk.

ALDERSTRINN:

Dette er en barnlig fortelling, men språket og billedbruken er såpass avansert at boken nok passer best fra ca 12 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

En vakker bok både hva innhold og illustrasjoner angår.
Teksten anskueliggjør de ti budene, og bør kunne brukes både i skolen og i konfirmasjonsundervisningen.


BOK:
Sortland, Bjørn:
Tu Ducs skatt
Serie: Julie og Jonas 1
Samlaget 1997
ISBN 82-521-5103-5. Kr. 198,00

INNHOLD:

Jonas har en far som er journalist. Julia har en mor som er fotograf. De voksne jobber i et ukeblad og skal ned til Vietnam på et oppdrag. Julia og Jonas får være med.
Før de reiser drar Julia og Jonas opp til en internettvenn av Julia, Harry Grønn.. Han forteller at han har oppdaget at det forgår noe mistenkelig i Hanoi. Mange kunstskatter forsvinner, og nå går det rykter om at noe stort holder på å skje. De får beskjed om å holde øynene oppe, og får med seg en mobiltelefon og en PC.
Julia og Jonas kommer i kontakt med en ung gutt i Hanoi, han er tydelig redd. En dag forteller han at faren gjerne vil treffe dem. Han vet mye, men det er mange som er ute etter ham. De avtaler at de skal møtes dagen etter.
Dagen etter sniker de seg ut, men ingen gutt kommer, bare faren. Han forteller at sønnen er tatt, og hvis faren ikke gir skurkene løsningen på hvor skatten til keiseren er, får han aldri mer se sin sønn.
Julia og Jonas forsøker på egen hånd å finne ut mer, men blir tatt til fange og kjørt av gårde i en lastebil sammen med den unge gutten. Alle tre blir tvunget ned i noen underjordiske tunneller. Nå ser det ut som alt håp er ute.
Men selvfølgelig blir de reddet og alt kommer for en dag.

SPRÅK OG LAYOUT:

Nynorsk tekst.

ALDERSTRINN:

9-13 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Gammeldags gutt/pikebok hvor alt kan skje, og hvor barna selv står for oppklaringen av mysteriet. En grei bok å gi barn i slukealderen.
Ny serie.


BOK:
Swindells, Robert:
Iskaldt
Gyldendal Tiden, 1999. 138 s.
Isbn 82-478-0331-3. Kr.169,00

INNHOLD:

Link bor i en helt vanlig familie i England inntil han er 14 år. Da stikker faren av med en sekretær. Link får problemer med skolen, men det er når mamma får en kjæreste Link virkelig synes tilværelsen blir komplisert.
Den nye kjæresten flytter hjem til dem, og mamma blir forandret. Det skjer noe mellom Vincent (mammas kjæreste) og storesøster Carola, - og Carola flytter ut. Det blir mye bråk hjemme, og til slutt flytter Link også.
Han drar etterhvert til London, og det eneste han har er en sovepose. Han regner med at han etterhvert skal få seg en jobb. Link får verken jobb eller hjelp fra sosialkontoret, og til slutt havner han som uteligger i London. Dette er den verste tiden av året, januar måned. Det blir etterhvert en kamp for å overleve; sove i kalde oppganger, fryse, tigge penger til mat.
Han får etterhvert en venn som en dag blir borte. På samme måte som flere uteliggere forsvinner, mange av dem observert sammen med en mann, Shelter.
Denne Shelter som har militær bakgrunn ønsker å rydde opp i «søppelet»; underforstått han er ute etter å ta livet av uteliggerne.
Link får en venninne, livet blir lysere. Disse to hjelper hverandre, det blir varmere i været og de fryser ikke lenger.
Boken slutter med at Shelter blir tatt, og Link`s venninne viser seg å være en journalist som skal skrive om de hjemløses skjebne.
Link forsetter sitt liv, men med et håp om at folk vil lese og forstå!

SPRÅK OG LAYOUT:

Kapitler. Mye luft på sidene.
Lett å lese.

ALDERSTRINN:

Fra 13 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Robert Swindells første bok kom i 1973 og han har fått flere priser.
Han mener selv at dette er en av hans beste bøker, og i 1994 fikk han Carnegie Medal for boken.


BOK:
Thygesen, Knut Henning:
Skanser
Orinor 1998. 231 s.
ISBN 82-7908-001-5

INNHOLD:

Boka består av to historier som foregår på to ulike tidsperioder i Risør. Men disse historiene flettes inn i hverandre etterhvert.

I den første historien treffer vi ungjenta Tone. En natt møter hun et gjenferd fra 2. verdenskrig i Urheia. Men var det en drøm eller ikke? Sammen med sin bestefar og bibliotekaren Ida Larsen forsøker Tone å finne en hemmelig tyskerbunker, en forsvunnet østerriksk soldat og en hemmelig skatt i Urheia.
Og hva er forbindelsen mellom den forsvunnede soldaten og Ida Larsen?

I den andre historien får vi historien til den østerrikske soldaten Stefan Grosse. Våren 1941 kommer han til Risør som soldat for okkupant-makten. Stefan deltar i byggingen av "Festung Urheia" og involveres i opprullingen av en lokal motstandsbevegelse. Samtidig får vi historien om kjærlighetsforholdet mellom Stefan og en lokal kvinne, Ann-Karin som er med i motstandsbevegelsen.

6 siders etterord om 2. verdenskrig i Norge, motstandsbevegelsen i Risør, "Festung Urheia", "tyskertøser", og østerrikske soldater i 2. verdenkrig.

SPRÅK OG LAYOUT:

Mellomstor skrift. Inndelt i 2 hoveddeler.
Bokmål. Grei å lese. Noe ujevnt språk.

ALDERSTRINN:

Fra 14 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Knut Henning Thygesen, 45, er debutant og fra Risør.
Forfatteren gir en god og troverdig skildring av Risør under 2.verdenskrig. Kjærlighetshistorien i del 2 bærer boken og er vakkert fortalt. Forfatteren hever seg over krigens svart/hvitt bilde (av norske kvinner som "løp" med tyskerne).
Bokens svakheter er bl.a. et ujevnt språk, noe bruk av klisjeer /stereotyper og at forfatterens pedagogiske hensikt skinner litt for klart gjennom. Del 1 er klart svakest (kjedelig og langtekkelig). Boka kunne ha tjent mye på en annen strukturering av stoffet.

"SKANSER" handler om å bryte ned de "forsvarsverker" vi omgir oss med rundt våre
- hjerter
- oppfatninger / holdninger / toleranse


BOK:
Helene Uri:
Den store faktaboka om språk
Illustrert av Motorfinger
Serie: Oppslagsløve
Damm 1998. 139 s.
ISBN 82-517-8914-1. Kr. 248,00

INNHOLD:

En spennende bok om språk og språkvitenskap for barn fra mellomtrinnet og oppover.
Boka formidler alle aspekter av språk, sett fra forskjellige synsvinkler.
Av emnene som omhandles kan nevnes f. eks. språkhistorie, dialekter, navnemoter, kroppsspråk, gamle skriftsystemer, gutte- og jentespråk osv.  Forfatteren henvender seg direkte til leseren i en muntlig stil. Med  entusiasme, humor, innsikt og god saksfremstilling har hun laget en spennende førsteinnføring i temaet.

SPRÅK OG LAYOUT:

Layouten står i stil til fremstillings- formen og er både morsom og spennende. Den er inspirert av moderne visuelle uttrykksformer, og det er lagt stor vekt på at grafisk design også er en del av språket – nemlig formspråket. Teksten er satt delvis på hvit og delvis på farget bakgrunn, og den inngår som en del av illustrasjonene.

ALDERSTRINN:

Fra 11/12 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Boka kan leses i sin helhet. Men hvert kapitel er skrevet slik at det kan lese for seg.
Det er stikkordregister bak i boka og en litteraturliste som oppfordrer til videre lesing.
Formidlet av voksne kan også mindre barn ha glede av boka.
Kombinasjon tema, layout og »moderne» illustrasjonsteknikker har gjort boka til en annerledes og nyskapende fagbok.
Bør finnes på alle skoler og bibliotek


BOK:
Viermyr, Marianne:
Hysj-hysj!
Damm 1998. 98 s.
Serie: Leseløve
ISBN 82-517-8947-8. Kr. 119,00

INNHOLD:

Maggan har fått et problem. Det har dukket opp to hår – der. Og det er så grusomt at hun må skrive det ned – i sin egen hemmelige bok som ingen får lov til å lese.
I løpet av ett sekund ble livet hennes forandret. For Maggans to hår er nemlig ikke som andre tissehår. Ingen har bare to hår – og dessuten skal de være krøllete. Maggans tissehår er rette. Derfor bestemmer hun seg: ingen må se hårene hennes.
Maggan elsker gymtimene, men de kan hun naturligvis ikke være med på lenger. Hun kan jo ikke dusje!
Det blir noen vanskelige uker for Maggan. Hun må sitte og se på de andre som har gym, og hun funderer på hvordan hun skal få hårene til å krølle seg. Krølltang? Nei, krøllene forsvinner igjen etter en stund. Permanent? Kanskje hun skal rømme med danskebåten?
Og så blir hun forelsket i Even. Men er ikke Even mer interessert i Ingunn, tro?
Tilslutt betror hun seg til storesøsteren Eline som kan fortelle at alle tissehår er rette først, og etter noen uker krøller de seg.
Og Even. Han viser henne hva han har i sykkelskrinet sitt. Og det er dødshemmelig! Bare Maggan får se!

SPRÅK OG LAYOUT:

Stor skrift og korte linjer, slik leseløve-bøkene alltid er.
Delt inn i kapitler.
Boken er illustrert med fargetegninger.

ALDERSTRINN:

Passer for lesesvake og andre fra ca 10 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

En lettlest bok om å komme i puberteten.
Boken har både humor og alvor.


BOK:
Wahl, Mats og Sven Nordqvist:
Den lange reisen,
En fortelling om en ostindiafarer
Fagkonsulent: Joakim Severinsson
Oversatt av Øystein Ross
Damm 1999. 97 s.
ISBN 82-517-9009-3. Kr.224,00

INNHOLD:

Den lange reisen starter i Gøteborg i 1743. To gutter i 14 - 15-års alderen kommer seg ombord i Det ostindiske kompaniets skip, Götheborg, som blindpassasjerer. De holder seg skjult til skipet er i romsjø,  slik at de er sikre på å ikke bli satt i land. De får jobb ombord som kahyttgutter. Ferden går rundt Skottland og  til Cadis i Spania. Arbeidet er ikke så hardt for de to guttene, men det er dårlig vær, og den ene plages av sjøsyke. De får både venner og uvenner blant mannskapet. I Spania blir skipet både losset og lasset, og skader på skuta blir reparert, før de seiler videre langs kysten av Afrika.
I Batavia på Java kommer en del nye sjøfolk om bord. Farvannet langs kysten av Indonesia er vanskelig, og Götheborg må gå tilbake til Batavia og ligge der og venter på bør. Mystiske ting hender ombord. På en jakt for mannskapet blir noen drept. Før de kommer til Maco blir den ene av guttene borte. Han må ha falt over bord. Men været har vært bra?.
Endelig kommer de fram til Kanton og vader seg så langt opp i Perleelva som de kan.
Ledelsen forlater skipet for å handle med kineserne. Mannskapet må være ombord. Kineserne er skeptiske til utlendinger. Lasteprammer bringer tutanego, porselen, te, silke osv. ut til
skipet.
På turen hjem er de innom Dover. Her foregår en mystisk lossing. Det er tydelig at noe uregelmessig skal skje, mannskapet får penger for å holde munn. På vei inn til Gøteborg går skipet på grunn på Hunnebådan. Under sjøforklaring forklarer alle den samme historien om papegøyen som hadde fløyet rett i synet på rormannen og ingen blir funnet skyldig i noen forbrytelse.

SPRÅK OG LAYOUT:

Boka har mange illustrasjoner som på en fin måte utdyper teksten.. Sidene er delt opp i spalter, og er satt med relativt store, gode typer. Det gjør  boka  lett å lese.

ALDERSTRINN:

Boka vil kunne brukes i historieundervisningen både på mellomtrinnet og på ungdomsskolen. Leses selv fra 12 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

"Den lange reisen" er en spennende og interessant bok, en reiseskildring fra en fjern fortid. Den gir  innblikk i livet ombord på ei seilskute i fart for Det ostindiske kompaniet.  Vi får også vite litt om Sverige på 1700-tallet. Siste del av boka gir faktaopplysninger for dem som vil vite mere.


BOK:
Wahl, Mats:
Uten en sjanse.
Cappelen 1998. 222 s.
ISBN 82-02-17926-2. Kr.269,00

INNHOLD:

John-John og Slugga (tidligere kjent fra Vinterviken) stjeler en bil og kjører rundt på måfå. De bryter seg inn i et lite hus og finner en gammel safe fra attenhundretallet. De blir oppdaget av husets eiere, en søster og en bror, samt to store, sinte hunder. Slugga blir ført bort med en gang, mens John-John må bli tilbake. Han blir etterhvert dradd inn i et kidnappingsdrama hvor de mest bisarre ting hender.
Personen de kidnapper er ei jente som vi etterhvert forstår tilhører det svenske kongehuset, uten at det blir nevnt i boka. John-John er blitt lovet en belønning fra det kriminelle søskenparet etter oppdraget. Dette får han ikke, og han og prinsessen klarer å stikke av fra søskenparet. Etter en dramatisk flukt, blir de innhentet av kidnapperne. Det kommer til et basketak hvor prinsessen dreper en av forbryterne.
Boka slutter med at John-John blir reddet, og må i fengsel hvor han bl. a. får «munnkurv» i forhold til å røpe noe fra det vanvittige kidnappingsforøket av prinsessen.

SPRÅK OG LAYOUT:

Store typer og mange avsnitt.
Godt språk. Lett å lese

ALDERSTRINN:

Fra 14 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

En sterk og rå roman hvor man innimellom får følelsen av at man leser et film manus.
Tett og spennende handling hvor brutaliteten er tydelig.


BOK:
Wilson, Colin:
Universets mysterier
Oversatt av Marie Qvam
Gyldendal Tiden 1999. 37 s.
ISBN 82-478-0361-5. Kr.178,00

INNHOLD:

Boken er oversatt fra engelsk. Den ble først utgitt av Dorling Kindersley i 1997.
I tillegg til innledningen har boka 14 oppslag som alle går over en dobbel side. Hvert oppslag  omhandler et mystisk fenomen. F. eks. "Gamle mysterier" som omhandler pyramider, sfinxsens hemmelighet, malerier fra etruskiske graver i Italia  og  den tapte Indus-byen Mohenjo Daro.
Oppslaget om "Tapte verdener" forteller om det sunkne Atlantis, om Machu Picchu i Peru, om El Dorado i Venezuela og kong Arthurs Camelot. Her er hellige mysterier, et oppslag om steinens makt, merkelig forsvinninger i luft og til vanns, et oppslag om uhyrer på land, og et annet om uhyrer på havets dyp. Til og med sjøormen i Seljord er nevnt.

SPRÅK OG LAYOUT:

Hvert oppslag består av tekst og bilder.

ALDRESTRINN:

Fra 10 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Svært mange opplysninger er tatt med, og mange forskjellige teorier og spekulasjoner blir nevnt. Bildene er greie nok, men teksten gir flere spørsmål enn svar.

En bok for barn og unge til å bla i og forundre seg over alle de merkelige fenomener som blir presentert..
Boka har stikkordsregister.


BOK:
Øglænd, Finn:
Fem dagar, fire netter
Samlaget 1998. 91 s.
ISBN 82-521-5284-8. Kr. 168,00

INNHOLD:

Far og mor har reist for å realisere ungdomsdrømmene sine, så Stein er alene hjemme når han skal feire 14 årsdagen sin.
Tante Anna som skulle se etter ham dør, så det er bare klassevenninnen Siv-Merethe å feire dagen sammen med. Sammen finner de ut at de vil markere at Stein er blitt voksen.
De tar seg fri fra skolen og legger ut på en reise som varer i fem dager og fire netter.
Det blir en reise der de utforsker egen seksualitet og egne grenser. Siv-Merethe oppsøker faren sin som hun ikke har sett på flere år, men motet svikter når hun står foran ham. Hun tør ikke si hvem hun er.

SPRÅK OG LAYOUT:

Enkelt, nynorsk språk.
Mellomstor skrift. Kapittelinndeling.
Ingen illustrasjoner.

ALDERSTRINN:

Fra 13 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

En bok om pubertet, om å bli voksen både i kropp og sjel. Og om å lære seg selv å kjenne.
Boken tar opp disse temaene på en seriøs og fin måte, og ungdommene behandles med respekt.
Boken er enkel å lese.