En av de opplevelser som er vanskelig å forstå er en beskjed om arrestasjon, som jeg visste om, skulde foregå neste dag, nemlig skolelæreerne. Min kontakt i "Sivorg" bademester Jens Nielsen blev kontaktet. Han hadde også beskjed fra Larvik. Under samtalen anmodet han meg om å gå til folkeskolens kontor og henvende meg til kontordamen (Frk. Elly Olsen), hende kunne jeg forklare og snakke trygt om saken, hun mente jeg burde vente til frikvarteret og avlevere min beskjed. Jeg ventet på kontoret og frk. Olsen viste lærer J. Johansen inn til meg. Jeg forklarte mitt oppdrag og hentydet til mulighet for å reise vekk. Han betraktet meg som et rusk på dressen og trakk seg tilbake. Dagen efter blev han arrestert.