Telegrafverket
Telegrafbestyreren

Porsgrunn 14. april 1940

Telegrafstyret
Radiokontoret
Oslo

I henhold til telefonsamtale meddeles at Kringkasteren lørdag 13. klokka 17. ble sprengt.

Porsgrunn har sendt Osloprogrammet pluss de meldinger som ble beordret utsendt av luftvernsjefen.

Torsdag 11. omkring kl. 12.30 mottok vakthavende ekspeditør ordre fra Fylkesmannen gjennom politimesteren i Porsgrunn, om å stoppe utsendelse av Oslo program, og sende eget program.

Fylkesmannen beordret utsendt nyheter fra Svenske, Finske og andre frie norske sendere.

Jeg forklarte da for vedkommende at stasjonens personale hadde nok å bestille ved sending av grammofomplater, og således ikke kunne sørge for meldinger, og at vår mottaker ikke passet for andre bølgelengder enn Oslo - Motala. Torsdag kl. 19 - 19.15 ble etter ordre de svenske nyheter utsendt direkte overføring fra Motala pr. radio.

Det ble omkring klokka 20.30 gitt ordre fra Fylkesmannen gjennom Politimesteren at Osloprogrammet skulle utsendes igjen, samt meldinger til befolkningen om ikke å høre på alarmerende rykter, men ta det med ro og gjenoppta sitt daglige arbeide.

Siden er kun Oslo programmet, samt meldinger fra politimesteren utsendt over stasjonen.

Jeg har således handlet etter de ordre jeg har mottatt fra byens myndigheter.

Da man torsdag fikk beskjed fra Fordelingssentralen at der ikke skulle være nattevakt, ble det fra fredag ordinære vakter.

Lørdag 13. kjørte jeg sammen med ekspeditøren tilsenderen, men vi ble stoppet av en tysk patrulje ved Osebakken jernbanestasjon hvorfra vi så sprengningen av søndre mast.

Den tyske kaptein snakket med oss - vi oppga våre navn og stilling, og vi forklarte at vi sendte Oslo program.

På stasjonen er selve senderen og begge likkerettere ødelagt, mens kontroll og studio er uskadd.Da der kom brannvern tilstede straks etterat troppene hadde forlatt stasjonen, ble ilden slukket.

Dører og vinduer er stengt og stasjonen er under politivakt.

En innberetning fra Rådmannen vedlegges.

Andreas Andersen
(s)

Okkupasjonshistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek