Rapport fra medl.nr. 14838 N.K.I.F.

Jeg begynte illegalt arbeide høsten 1940 med innsamling og henting av våpen fra Vinjesvingen. Disse blev senere fordelt som instruksjonsvåpen da Mil.org blev organisert våren 1941. Blev her med som "jeger" til våren 1942, da jeg blev nestlagfører og senere lagfører til januar 1945.

I 1942 var jeg en stund med i distribueringen av en illegal nyhetsavis, og overtok også for en stund hovedfordelingen og distribueringen til de ytre distrikter av Fri Fagbevegelse i Skiensfjorden til forsendelsen fra Oslo stanset. Da man gikk over til trykningen her i byen fikk jeg overlatt en del av distribueringen til de ytre distrikter og bedriftene på Herøya. Dette hadde jeg med kortere avbrytelser på grunn av andre gjøremål til dreden kom.

Da guttene reiste på skauen i mai 1944 var jeg behjelpelig med transporter og sambandet med leiren i Vallerdalen. Da leirene her ble oppløst i slutten av august var jeg behjelpelig med enkelte sikringsforanstaltninger ved forsendelsen av guttene til Sverige. I denne tiden arbeidet jeg videre for en etterretningsgruppe som hadde til formål å sikre organisasjonene i distriktet. Reiste selv på skauen i en Mil.org selle i september 1944, og var der i 8 uker. Da vi kom hjem, blev Mil.org D.17 og O.1703 reorganisert omkring nyttår, og jeg blev da satt som leder av O.1703s etterretningsgruppe. Dette hverv hadde jeg til freden kom. På denne tid stod jeg også som kontakt for B.org til de øvrige illegale organisasjoner i distriktet. I slutten av januar 1844 og de første måneder av 1945 var jeg videre med i distribusjonsapparatet for en ny illegal nyhetsavis.

Etter frede blev jeg overført til politiets landssvikavdeling for å føre deres kartoteker og lister a jour. Arbeidet her til ca. 1. august 1945, da jeg etter eget ønske trakk meg tilbake for å gjennoppta mitt arbeide. Ved siden av dette har jeg deltatt i de fleste av O.1703s sabotasjeaksjoner.

"Jan"