514

v/Nils O. Nilsen

I det illegale arbeide i krigsårene blev det nye bekjentskaper som på alle mulige måter å motarbeide våre okkupanter og N.S. Hos Onkel Tom blev det møtested, men en dag kom Thommesen bort til bordet vårt og sa: Jeg har holt øye med dere og forstår at her er møtested, jeg tror det er best dere får et rom som er ledig på toppen, det er svært usjenert med telefon og har i sin tid vært leid av ing. Selmer. Det kan dere disponere på beste måte.

Vi blev vist inn til bakgården en meget usjenert plass hvor betjeningen hadde ingang, her var trappegang helt til toppen, idealsted. Lars Spirdal, Arne Andresen og jeg var de første som inntok 514. På den tiden var vi tre i nært samarbeide tittelen A/S Trio. Lars Spirdal var vort umistelige bindeledd, Arne var A/S Trio gode ånd, han ordnet slik at mange fikk kjøpe ekstra mat, særlig brød aldrig svartebørs. Det er mulig at det finnes, blant gamle minner, brev undertegnet A/S Trio.

Jeg hadde stempler fra politiet samt originale skjemaer til alt som var underlagt kontroll av politiet. De som hadde kjenskap til dette innen politiet den gang var: Ingeborg Hegna, overbetjenten Bjørgvin Hansen og Lars Spirdal, min kontakt ned politiet var nesten daglig. (Alt utstyr vi hadde fra politiet blev levert overbetjenten ved freden.) Etter hvert som det utviklet seg blev 514 et møtested for partiet d.v.s. de som hadde boka iorden og de som dengang var sivorg. Det var nå kommet så langt at mit viktigste illegale yrke som var: våpensjef for O.1703, samt leder for en våpenslippgjeng, krevde sammen med illegal transport all min tid. Slutten av 1944 til freden 1945 var min kontakt til 514 svært liten, derimot var min kontakt til politiet sterkt utviklet, det hente at en sak de lurte på blev forelagt meg om den måtte holdes underst i bunka, muligens bli borte.