ved Bartholomeus Herman von Løvenskiold

Tabell E: Over de til Langeund Told-Stæd hiemmehørende Fartøyer pro Anno 1782
No.Fartøyernes NavneDrægtighed efter
Commerce-Læster
Bygnings StædBygnings AarDet hele
Mandskab
Rehdernes Navne
1Carolina Mathilda221Langesund176925Zacharias Zachariassen
2Fortuna (forlist f. Aar)172ved Arendahl174221Zacharias Zachariassen
3Confidentia201inden Langesund174725
4Eenighed183½Ditto1743
5Patentia181ved Arendahl1725
6Providentia112½Ditto1763
7Caritas115inden Langesund1749
8Justitia108ved Arendahl1748
9Spes & Fortuna (forlist d. A.)108Porsgrund
10Bene Ventura89Ditto1782
11Minerva159Kiøbenhavnvides ej, kiøbt hertil 1766
12Providentia96Dansk Holsten
13Three Unity81Christiansand
14Adjutor50Tønsberg
15L'Adventeur50Svensk Pomern
16Tvende Brødre133½ved Arendahl
17Friderich & Lovise192½Sandefjord
18Emanuel152½ved Arendahl
19De 2de Søstre Anne & Alise121Ditto
20Juliana Maria72Danzig
21Norske Løve139Christiansand
22Eben Ezer151ved Arendahl
23Providentia108Kragerøe
24Anna Dorothea103½ved Arendahl
25Ambrosa58¾Christiansand
26Neptunus35Nedenæs Lehn
27Speculation40Fransk
28Margretha58Nedenæs Lehn
29Niels Aall82Amerikansk
30Adjuror88½Ved Arendahl
31Haabeth45Drammen
32Haabeth22ved Arendahl
33Haabeth137Ditto
342de Brødre, solgt d: Aar1221½inden Langesund
35Haabets anker86Ditto
36Haabeth, solgt d: Aar23Dannemark
37Eben Ezer59½Holland
38Carolina Mathilde131ved Arendahl
39Patentia81Ditto
40De 4re Brødre23Ditto
41Bonus30Ditto
42Det fundne Haab115Ditto
43Concordia119Holland
44Magdal: Carl: Heddevig42ved Arendahl
45Cathrine109Sverrig
46Anna Sophia104ved Laurvig
47Jacobus134Holland
48Tvende Ingere69inden Langesund
49Margaretha52½Tønsberg
50Christiansand79Christiansand
51De 3 Søstre37ved Porsgrund8Jørgen Dahl
4974¾689
Utdrag (s. 225) fra:
Bartholomeus Herman von Løvenskiold: Beskrivelse over Bradsbierg Amts og Scheens Bye med sine Forstæder. Christiania 1784.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen