Angaaende Langesund

ved Bartholomeus Herman von Løvenskiold

Dette Lade-Stæd er ikke vidløftigt, og dertil hører Pladsen Halen og Langøen; der er Anno 1755 indviet en smuk Kirke, som et Annex under Bamble, hvor ei før har været Kirke, og hvad man videre veed om denne Kirke findes beskrevet hvor der handles om Bamble kirke, hvorunder Langesunds Menighed er et Annex.

I Langesund ligger en berømt Reber-Bahne Hr. Arboe i Drammen tilhørende, og paa Langøen menes forhen at have været Salt-Syderi.

Stædet ligger 2 Mile fra Kragerøe og det sidste Ladde- og Losse-Stæd i denne Fiord.

Grunden laa tilforn under Gaarden Slottenes, men 1776 blev Gaarden og Grunden en særdeles Ejendom, og nu ejes Grunden af Procurator Hyphoff i Scheen boende.

Her er en beqvem Skibs-Krahn Kiøbmand Hr. Zacharias Zachariassen i Scheen tilhørende, hvor Skibene mod en vis Betalning istandsættes; her er Skibet Carolina Mathilda bygt af 221 Commerce-Læsters Drægtighed.

For Brevig og Langesund er Hr. Jørgen Chrystie Deputeret Borger.

Her boer endel Trælast- Korn- og Kramboed-Handlere, en Lods-Oldermand, endel Skippere, en Skibs-Bygmester, en Told-Betient med 2de Røyerter, Matroser, Arbejdere, Fiskere og Lodser.

Her falder Torsk og Overflødighed af anden Søe-Fisk.

Her fra Stædet drives Handling paa Engeland og Holland, til dels ved de her boende Kiøbmænds egne Skibe. Toldboeden som nu er i Porsgrund kaldes Langesunds Toldkammer.

Utdrag (s. 240-241) fra:
Bartholomeus Herman von Løvenskiold: Beskrivelse over Bradsbierg Amts og Scheens Bye med sine Forstæder. Christiania 1784.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen