Fra: Porsgrunns-maal

ved Hans Reynolds

Y


ydens adv. yderst, i høi grad (ydens graav, ydens lite)
yre v. vrimle
ytterli adv. yderst (paa kanten): sitte ytterli! ikke sett fate saa ytterli!
yttrast (uttrast) sup. yderst

Æ

æiet a.n. eget (mitt æiet.)
æik f. egetræ
æikorn m. egern n.
æiter m. edder
æitranne adv.: æitranne surt, æitranne sinna
ælj m. elsdyr
ærte v. drille
ærtekrok m. drillevoren person
ærting f. drilleri
æu adv. ogsaa
æue n. øie
æuelaakk n. øienlaag
æuesyn (n?) (f.?) ansigt (mitt i æuesyna paa'n)

Ø


ødelann n. forøder m.
øi f. (Harøia: «Herøen» ved Porsgrunn; nepaa øianne)
øien a. anløben, irret (f.eks. om kaffekjedel)
øienne - bare et øienne grann: bare en Iiden smule
øik n. øg (et gammallt øik)
økt f. hvilestund; kaffetid om eftermiddagen
øl m. (tyk l!) svag varme (en liten øl i aammen)
ølkvæisa: delirium (ogs. dilla)
ørenne liten: meget Iiden; ørenne lite: bare en liden smule
ørska - snakke i ørska: tale i vildelse
«Øssia» Østsiden
Øssikop m. en fra østre Porsgrunn
øssje f. æske af træ (smørrøssje)
øsskeli a. uhyggeligt
øssli a. øde, trist
østatte præp. adv. østenfra

Utdrag (s. 42) fra:
Hans Reynolds: Porsgrunns-maal. - Oslo 1952
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen