Fra: Porsgrunns-maal

ved Hans Reynolds

U.

uer pl. rødfisk
ufyseli a. stygt (et ufyseli vær)
ugangskraake f. (om børn, som ødelægger meget)
ugosskeli a. ulideligt
ugræie f. uorden ugræitt a.
uklart, forviklet
ukjure n. fælt menneske, udyr
ul n. hyl, tuden
ul a. bedærvet (om mad)
ulage - kaamme i ulage: komme i uorden
ule v. hyle, tude
uliannes a. ulidelig
unnajort: færdigt (se aa faa de unnajort!)
unnerann. præp. adv. under
uroe v. volde uro, og forstyrre
ursk a. grætten; styg (om veiret)
ustann - i ustann, i orden
ustell n. uorden
ustø a. ustadig, vaklende
usørd a. ubekymret (naa kann du være usørd faarr dé)
ut-asa (utkjasa): udmattet, overanstrængt
utjort a. uheldig, helt forkjært (de var ræint utjort; de var saamm de var utjort)
utom ikke: forbi (da ær'e utom ikke: da er 101 ude)
utsjær - ta utsjær: fare vild, feks. af drik
utspjaaka a. udmaiet
utta præp. (en utta di hærre: en af disse)
utta adv. udentil, udvendig (utta blank, inna krank)
uttafaarr, uttafaarre præp. adv. udenfor
uttapaa præp. adv. udenpaa
uttatte præp. adv. udenfra, udentil, udenfra
uttrast (yttrast) sup. yderst
uvann adj. almindelig, ligefrem, ikke vanskelig (ha uvanne klæer paa, el. ha noe uvannt paa sæ; han ær saa uvann i maten)
uvetti (uvetten) a. ufornuftig, uklog
uværskraake f. uveirsfugl (f.eks. om raske søfolk)
uvøle f. uvorren person
uvølen a. uvorren
uvørskap, m. uvorrenhed, uforsigtighed
uvørskeli a. uvorren, uordentlig

Utdrag (s. 40) fra:
Hans Reynolds: Porsgrunns-maal. - Oslo 1952
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen