Fra: Porsgrunns-maal

ved Hans Reynolds

J

jaale f. tosset kvindemenneske (og saa jaaleportrett n.)
jaaleri n. tøv (ogsaa jaalestreker pl.)
jaalete a. taabelig, tosset
jaalle f. liden robaad
jaarte (jorte) v. tygge drøv
jaat jaasskeli a. hæslig styg, (Ijotleg I. Aasen)
jabb n. (jabbing f.) i ett jabb, hele da'en
jabbe v. gaa smaat (jabb n. jabbing f.)
ja minn sannten: ja sandelig
jammdøier n. et døgn
jammgammall a. jævngammel
jammgo a. jævngod, lige god (jøre sæ jammgo' me)
jammlike m. ligestillede
jammn a. jævn
jammnast adv. gjerne, som oftest, sedvanligst (ogsaa jammt adv. jevnlig)
jammne v. jævne
jamms a. ligestillet (være jamms me alle)
jammsies adv. jævnsides
jammsle v. smaatygge
jammstor a. jævnstor
jammt a. jævnlig, ofte (de æ'ke saa jammt, han ær uttafaarre; baade titt aa jammt: ofte)
jammte (haappe me jammte): hoppe med fødderne sammen
jaske v. slurve (jaske fra sæ)
jatte v. bejae (jatte me)
jells v. de jells ikke: det gjælder ikke
jemmafra, jemmanifra, jemmatte adv. hjemmefra
jemmtraa a. hjemmekjær
jeng m. arbeidsstok
jengke sæ v. ordne sig (aa det jengkær sæ naakk)
jentefut m. «pigernes Jens»
jerntæis m. jernstang
jes a. stor paa det, høi i hatten (være jes paa de)
jeske f. ufordragelig, skarpt (spidst) kvindemenneske (jeskefjes n.)
jeskefjes n. lidet tiltalende ansigt (jfr. jeske f.)
jespe v. gispe, gabe (af træthed eller kjedsomhed)
jesping f. gaben, gispen, ogs. jesp n. (et langt jesp)
jessær pl. gjæs
jest m. gjær
ji sæ te: blive hos nogen i længre tid; ogs. blive siddende længe hos folk (næi, jæ kann'ke ji mæ te hær)
jiannes - te jiannes: gratis, for intet
jill a. fin, udmærket
jitti - høre jitti: faa nys om
jorfæl f. begravelse
juggl n. fjas, flitterstads
juggle sæ te v. klæde sig smagløst eller udfordrende
julbæina a. hjulbenet
jule aapp v. prygle
juling f. prygl
jyppling m. grønskolling
jyve v. fyge (jyver, jøiv, jyvi)
jæie mæi (faarr dæi!) udraab af bekymring for
jæin f. (sjø.) gie (svær talje med store blokker)
jæine v. jage efter
jæip m. spasmager (en stor jæip)
jæipe v. spase; gjøre nar af (de ær vel ikke mæi, du jæipær att?)
jæipete a. spøgefuld
jæiping f. spas (ikke saann jæiping!) også: jæiperi n.
jæitebokk m. gjedebuk
jælk m. skaaren hingst
Jærpasaakten: Gjerpen
jærpasaaktning (ogsaa jærpesaakning) m. mand fra Gjerpen
jærripomp m. gnier, gjærrigknark
jærta a. behjærtet (være jærta paa: have mod til)
jævel m. djævel
jøle - e jøle jente: en kjæk pige
jømme v. gjemme (leke jømme: lege gjemsel)
jøne v. skjæmte
jøre fult v. være slem mod en
jøre gøl v. gjøre spilopper (bare paa gol)
jøre sæ te v. skabe sig til
jøre ve sæ v. komme til skade (aa ær'e hann har jort ve sæ, ettersaamm hann gaar me hanna i fengsle?)
jørme f. mudder
jørmete a. uklart, om vædske
jøss paa, gjøre noget paa trods

Utdrag (s. 18-19) fra:
Hans Reynolds: Porsgrunns-maal. - Oslo 1952
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen