Fra: Porsgrunns-maal

ved Hans Reynolds

B


baanestreker pl. børnestreger
baanne, v. naa bunden
baannlæus a. bundløs (et baannlæust sluk: hvor ikke pengene strækker til)
baannsonge m. skjældsord for en ung gut, som optræder for voksen («Baannaasen», Porsgrunn; efter sagnet har man hørt barneskrig i bjergvæggen der).
baark m. bark (mellom baarken aa veen)
baass n. (se bøss)
bakkeknæik m. en brat bakke
bakkete a. vei med mange bakker
bakmæisa - hann kom ræint i bakmæisa: det gik tilagters for ham
bakse v. stræve med noget tungt
bakstetræu n. trug til at have deig i
bal n. besvær, stræv
bale v. stræve, helst med noget tungt (bale i aammen: lægge for meget i ovnen)
ballstyren, ballstyri a. uregjerlig, voldsom
ballure v. støie
bann - legge bann paa sæ: tvinge sig, styre sin lyst
bare - de ær bare goe baaten: en meget god baad
barhua a. barhodet
bark m. barkskib; lægter
barka a. barket, moden (om nødder)
barketak n. strubetag (ta barketak paa en)
barrbæina a. barfodet
barseng barselseng (trabelt som mus i barseng: meget travelt)
basketak n. dyst
beji sjøen: slutte som sømand
beji sæ: forandres paa grund af sterk paakjending
Bekkebru (ved Lilleelv i Porsgrunn)
bekkefar n. bækkeløb
bekksel n. bidsel til hesten
bekksle v. sette bidsel paa (han æ'ke go aa bekksle, om personer: han er ikke saa ligetil at have med at gjøre)
bemmling m. indbygger af, mand fra Bamble
benne v. bøle noget stivt, krumme i en bue (sjø. benne sæil: fæste seilet til rærne)
bete m. stykke (en bete mat: et stykke smørebrød; trebete m. et stykke træ)
beten - de tar'n me søtanne beten: det gjør han meget gjerne; de æ'ke lange beten: kun et kort stykke vei
bie v. vente
bie paa (noe aa bie paa; mad, som det er mon i)
bienne (værr evie, bienne da: hver eneste dag; vært bienne grann: alt sammen)
bikkje f. hund
binna adv. aldeles (binna gælen: aldeles fra forstanden)
bite sæ ut me faalk: blive uvenner med folk
bjønn m. bjørn
bjønnebæina a. klumpfodet
blaa faarr: sikker paa, forvisset om at noget ikke vil ske (de kann du være; blaa faarr!)
blaae - bare blaae ungdommen: ganske ung; blaae laagan: blaa flamme
blaasannes a. hvor der er megen vind
blaase f. blære
blaase i v. blæse ad, ikke bry sig om (jæ blaaser i hele græia)
blaastaal m. et slags fisk; om personer: frysepind
blaaster m. (ær de noe aa jøre blaaster a?: er det noget at gjøre vesen af?)
blavenne adv. ganske (spell, blavenne ny)
ble v. blade (i en bog); ble ut: vælge ud.
blekker pl. blade (skabbeblekker: blade af løvetand; kaalblekker; teblekker)
blekkputt m. Iiden blikboks
blemme f. blære, vable, blegn
blilaaten a. meget blid
blinning m. ko-klæg (Insekt)
blings m. skeløiet person
blingse v. skeie (blingse me æuene)
blingsete a skeløiet
bloslevre f. blodslintre
blæi m. kile; tvær person
blæie f. ble
blæikfis m. bleg person
blæut a. vaad, myg, blødagtig, blød (han ær fælt blæut å sæ: han er meget blødhjertet)
bløite sæ (ut) blive gjennemvaad
bløite f. vaadt føre (i vaarbløita; e fæl bløite)
bokidete a. bulet
bone m. bonde (tellabone: bonde fra Telemark)
bonk m. bugle, hulning paa en plade, foraarsaget ved stød
bonningsstikker pl. strikkepinder
bonsk a. bondeagtig
de bortaste: det som er længst borte
bortatt adv. bort til, i nærheden af
bortatte adv. præp. borte fra
braa a. hastig (han ær fælt braa a sæ)
braadyppt, braajuft meget dybt (braadyp, braajup n)
braak n. larm
braakannes a. larmende, støiende
braake v. støie
braane v. smelte
braasnu v. vende hurtig om
braastane v. standse hurtig op
braata m. skrammel i mængde (all den braatann; de ær bare noe gammall braata; en hel braata: en hel mængde)
braatakaas f. uorden (det ær e braatakaas alt sammen)
braatete a. uryddigt
braatt adv. pludselig (det kom braatt paa)
braatt n. en del af noget som er itu (stentøi og lign.) - brudstykke
brask n. larm
brekke f. stor bakke; «Brekka» (ved Porsgrunn)
brekke sæ v. kaste op
brennanne kallt: meget kaldt; brennanne fort: hurtig - brennfort; brennanne go: udmærket
brennsikker a. ganske sikker (de kan du være brennsikker paa)
brennsinna (brennanne sinna) meget vred
bresk m. enebærbusk (sinna saamm en bresk)
breske sæ v. bramme, hovere
breskebake v. udkoge kar med enebærvand
breskelaag m. vædske af enebær
brommel n. uro
brommle v. gjøre mange indvendinger
bru f. bro
brudulje f. forvirring, spektakel
brukannes a. brugelig
bruke sæ v. være uforskammet
brur f. brud
bry n. bryderi
brydd a. forlegen, generet
brytanne, forstærkende adv. (brytanne go, flink o.s.v.)
bryten a. fuld af saar (om heste)
brytær m. stor, stærk karl (en svær brytær)
bræie sæ v. hovere (gaa aa bræie sæ)
bræikjefta a. bredmundet (helst om en som er uvorren i sin tale)
bræutannes a. brautende
brøite v. bane vei med sneploven
brøllaapp n. bryllup
bu v. bo
bu f. bod f.eks. til opbevaring af mad el. varer; ogs. butik
buannes: boende (hann blæi buannes dær e lang stønn)
bulk m. bugle, indslaaet hulning
bulle f. et lidet brød
bunnt m. - hele bunnten: allesammen
buse paa v. storme frem
buss m. tobaksskraa
busse paa v. (busse bikkja paa en)
bussær pl. kamerater (goe bussær)
busteløngn f. hedelyng «Busteløngna» i Borgeaasen ved Porsgrunn)
butt m. (smørbutt) et lidet spand
butt a. afstumpet (butt paa aadden, om kniv)
by imot v. være modbydeligt, vække modvilje, give ulyst
by sæ v. være udfordrende i sin optræden
by te v. forsøge
bysse f. (sjø.) kabysse m.
bytting m. underlig person, idiot
bæinkjørt a. ligetil
bæinrangel n. benrad
bæintaasse f. benknap
bæinvæi (bæinsti) m. kortere sidevei (bæine væien)
bæit - være (staa) i bæit faarr: mangle
bæita - kaamme i bæita: blive draget til ansvar for
bæite n. græsgang
bæite f. stund (e lita bæite: en liden stund)
bæitemark (bæite)
bæitings (ryke te uenige om noget)
bælje v. skrige høit (bælje aa le: le høit)
bælje, bælme i sæ: drikke meget (bæla, pæla. I. Aasen)
bæljing f. høit skrig
bælme v. - bælje: drikke meget
bære a. og adv. bedre (han ær møe bære naa; bære føre vâr enn etter snar)
bære en ut: sladre om en
bære ner v. (om sne el. regn)
bære sæ v. larme, gjøre støi (ikke bær 'æ saa! Ær'e noe aa bære sæ saa faarr, de'a!)
bærnebbe f. slags berggylte
bøi f. byge (vindstød)
bøid f. bygd (bøidelag; aappi bøidane)
bøi f. byrde
bøle n. hele bøle: allesammen (ruskebøle n. uordentlige folk)
bønne aa be v. bede indtrængende (hu bønna aa ha)
bøss n. (de jøkke de bøss: det gjør ikke det ringeste; jfr. baass)
bøte paa v. reparere

Utdrag (s. 9-10) fra:
Hans Reynolds: Porsgrunns-maal. - Oslo 1952
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen