Hans Reynolds

av Harald Alfsen

Død!
Men minnet vil leve
og sangen synges i Posrgrunn by.
Den vil tende en gang
den kjærlighets ild
som fikk ord i din sang

Av alle hvis hjerte for Norge slaar
vil navnet ditt nevnes i hundrede aar
for du var forrest blandt dem
som elsket det frem.


Hvor nordmenn bygger og bor
vil det vokse som levende ord
det du i glødende kjærlighet gav
det blir blomster over din grav!Porsgrunn 16. juni 1933 Harald Alfsen
Fra:   Porsgrunns Dagblad 17. juni 1937, s. 1
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen