Hans Reynolds døde idag

Idet bladet går i pressen får vi den triste meddelelse at Hans Reynolds idag er avgått ved døden på Porsgrunn lutherske sykehus hvor han har ligget en tid på grunn av en hjertelidelse.

Hans Reynolds blev 56 år gammel.

Hans Reynolds var født i Porsgrunn 2. september 1876. Hans far var skipskaptein Carl Reynolds, stifteren av den første godtemplarorden i Norge.

I femtenårs-alderen tok Hans Reynolds eksamen ved Porsgrunns middelskole og snart efter reiste han til utlandet. Allerede i skoleferiene hadde han foretatt utenlandsreiser. I ung alder begynte han sitt forfatterskap. En tid arbeidet han som journalist - først i Varden, hvor Viggo Ullmann dengang var redaktør, senere i «Vestfold», derefter et par år i som redaktør av «Porsgrunds Tidende» og endeilg i Oslo i «Norske Intelligenssedler».

Utferdstrangen lå ham stadig i blodet. Han hadde i 1900 gjort en reise til Sønder-Jylland. I 1902 opgav han journalistikken og drog på ferd til Færøyane, og nu begynte hans lange og seigekamp for de gamle norske land - Færøyane, Island og Grønland. Reynolds var en av pionerene her. I de efterfølgende år besøkte han Island, det norske Amerika, Shetlandsøyene, Orknøyene og Hebridene, Irland og Man - og i 1919 drog han med stipendium til Vest-Grønland. Han foretok senere ennu en reise til Grønland og i forbindelse med disse reiser gjorde han omfattende arkivstudier i Kjøbenhavn.

Reynolds forfatterskap omfatter glimrende reiseskildringer og i hans lyriske diktning var der en malmful tone som virket sterkt. Hans Reynolds var en idealist i ordets beste betydning. Han kjempet og stred for de saker han mente var til gagn for land og folk. Han var en av norskdomsbevegelsens fremste menn, alltid våken og alltid ferdig til å bryte en lanse for denne sak. Også for avholdsarbeidet slo hans hjerte varmt.

Hans Reynolds var en rakrygget mann og et fint og godt menneske som bare hadde venner.

Hans kjærlighet til Porsgrunn var sterk, han følte sig inderlig knyttet til sin fødeby som han har skildret - og hyllet - i poesi og prosa.

I vårt blad var han en trofast medarbeider, hvis bidrag var høit skattet av vårt blads lesere.

Hans Reynolds vil bli sterkt savnet. Og særlig vil sorgen over hans død være stor i Porsgrunn, byen han holdt så inderlig av og som også elsket ham.

Fra:   Porsgrunns Dagblad 16. juni 1933, s. 2
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen