Porgrunns-sang

Tekst: Hans Reynolds, Musikk: H. Christiansen

Spredt og i klynger der elven seg slynger
ligger du Porsblomstens by.
Dampfløyter hviner og sagblader synger
muntert ved kveld og ved gry.

Omkved:

For ditt vell vårt hjerte banker,
og fra fremmed havn
hjem til deg går våre tanker,
kjært er Porgrunns navn

Klang ifra ambolt og svingende hammer,
kullrøyk fra piper mot sky,
elven med tauing av flåter og prammer, -
- baugen er vendt mot det ny.

Omkved:

For ditt vell vårt hjerte banker,
og fra fremmed havn
hjem til deg går våre tanker,
kjært er Porgrunns navn

Vendte vi hjemad der ute fra verden,
Telemarks fjelde de blå
vinket imot oss: velkommen fra ferden,
- byen ved elven vi så.

Omkved:

For ditt vell vårt hjerte banker,
og fra fremmed havn
hjem til deg går våre tanker,
kjært er Porgrunns navn

Skuter på havnen - ved verft og ved brygge,
heising og hiving og hal ...
Skip're i gatene, værbitte, trygge,
oppseilt en slump kapital.

Omkved:

For ditt vell vårt hjerte banker,
og fra fremmed havn
hjem til deg går våre tanker,
kjært er Porgrunns navn

Stille i troskap har slektledd deg bygget,
fremmet ditt tarv og ditt krav,
blåkledde sønner din velstand har trygget,
- båret den hjem over hav.

Omkved:

For ditt vell vårt hjerte banker,
og fra fremmed havn
hjem til deg går våre tanker,
kjært er Porgrunns navn

Fremtid du har, hvis deg skjebnen forunner
sønner som vil og som kan
øke din arv, og som ei ligger under,
verne sin by og sitt land.

Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen