Herredsstyrets medlemmer gjennem tiderne

av I. C. Ramberg

Det samlede kommunestyre bestod oprindelig av følgende 12 medlemmer, valgt om høsten 1837:

Formænd: Jac. S. Hvalen, ordfører, Peder P. Røra, viceordfører, Jac. N. Grønholt.
Repræsentanter: Tengel Halvorsen, Stranna, Amund P. Aas, Ole Hansen Halvarp, Jørgen Halvorsen Haugholt, Peder Olsen Heistad, Søren Eriksen Langangen, Nils Nilsen Stamland, Anders Tollefsen Ørstvet, Jacob Olsen Grava.

1840: Pastor C. N. Bugge, ordfører, P. P. Røra, viceordfører, Tengel Halvorsen.
Repr.: Ole Hansen Halvarp, Jac. S. Hvalen, Peder O. Heistad, Jac. N. Grønsholt, Søren Langangsæter, Nils Stamland, Anders Nilsen Sundsaasen, Jørgen Haugholt, Halvor Gunneklev.

1842: C. N. Bugge, ordfører, Jac. Hvalen, viceordfører, Tengel Halvorsen.
Anders O. Langangen, Am. O. Tveten, Hans Nilsen, Jacob Grønsholt, Peder Olsen, Anders Nilsen, Nils Stamland, Halvor Gunneklev, Hans E. Langangen.

1844: Jac. S. Hvalen, ordfører, P. Olsen, viceordfører, N. Stamland.
P. Røra, Hans Bassebo, Jac. Grønsholt, A. O. Tveten Anders Olsen, Knud Stulen, Ole Sørensen, Hans E. Langangen, A. Nilsen (?).

1846: Am. O. Tveten, ordfører, Peder Olsen, viceordfører, Nils Stamland.
Peder P. Røra, Hans Bassebo, Anders Olsen, Jac. Grønsholt, G. Hvalen, O. Sørensen, N. Amundsen Sollid, K. Stulen, Jac. S. Hvalen.

1848: Amund O. Tveten, ordfører, Halvor N. Siljan, viceordforer, Zakarias Skavrager.
Nils Nilsen, Anders Nordal, Hans N. Bassebo, Gunder Hvalen, Jacob Hvalen, Ole P. Grava, Nils Lillegaarden, Nils Siljan, Anders Olsen Langangen.

1850: Jac. S. Hvalen, ordfører, Halvor N. Stridsklev, viceordfører, Zakarias O. Skavrager.
Nils Jacobsen Siljan, Amund O. Tveten, Hans N. Bassebo, Nils N. Stamland, Ole P. Grava , Anders J. Nordal, Knud Stulen, Gunder Sørensen Hvalen, Peder Olsen Heistad.

1853: Jac. S. Hvalen, ordfører, P. Olsen Heistad, Nils Stamland.
Am. O. Tveten, H. N. Stridsklev, Hans Bassebo, Anders Olsen, Knud Stulen, Anders Nordal, Ole P. Grava, Zakarias Olsen, Gunder Hvalen.

1856: Am. O. Tveten, Halvor N. Stridsklev, Zak Skavrager.
H. J. J. Hvalen, Jac. S. Hvalen, A. O. Langangen, Lars Bakke, Kristofer Saltboden, Nils A. Sollid, Nils Stamland, Ole P. Grava, Lars J. Solverød.

1860: Anders O. Langangen, ordfører, John Bassebo, Ole P. Grava.
Anders Nordal, Lars Nilsen, Anders Sollid Zakarias Olsen, Ole Lerstang, Nils Slevolden, Nils Solli, Am. O. Tveten, Kristof. Saltboden.

29-8-63: Anders Langangen, ordfører, Ole P. Grava, viceordfører.
Nils V. Slevolden, Christofer Saltboden, Lars Nilsen, Anders Solie, Ole Lerstang, Anders Nordal, Halvor Stridsklev, Ole Ramberg, Zakarias Olsen, Amund Tveten.

1865-28-8: Nils Slevolden, ordf., Ole P. Grava, viceordf.,
Ole Ramberg, Halvor Stridsklev, Zakarias O. Skavrager, Lars Bakke Nils Solie, Anders Solie, (tre brødre), Anders O. Langangen, Ole Chr. Leerstang, Søren H. Kvæstad, Amund O. Tveten.

1867-2-10: Ole P. Grava, ordf, Ole J Ramberg, viceordf.,
Anders J. Nordal, Anders Langangen, Lars Nilsen, Anders Solie, Nils Solie, Helge L. Buer, Peder P. Røra, jun., Halvor Hegna, Søren Kvæstad, Amund O. Tveten

1868 og 69: Ole P. Grava, ordf., Ole J. Ramberg, viceordf.,
Anders J. Nordal, Amund O. Tveten, Anders O. Langangen, Søren H. Kvæstad, Peder P. Røra, Halvor A. Hegna, Helge L. Buer, Lars N. Bakke, Anders A. Solie, Nils A. Solie (døde i 68).

1871: H. J. Hvalen, ordf., Claus C Haugholt, viceordf.
Anders J. Nordal, formand, Amund O. Tveten, Nils P. Sandsaasen, Anders O.Langangen, Ole J. Ramberg, Peder P. Røra, Helge L. Buer, Jacob O. Grava, Anders G. Sætret, Halvor A. Hegna.

1872: Et merkeaar for Eidanger herredsstyre. Hittil hadde der kun været 12 medlemmer; nu herefter blir der 16 medlemmer i herredsstyret.

Aar 1871-14-9 forelaa til behandling i repr.-møtet et forslag fra formanden i Eidanger bondevenforening, Peder P. Røra om at forsterke herredsstyret med en formand og et dertil svarende antal repræsentanter.
Enstemmig beslutning: Henvendelse til Bratsberg amt med andragende i sakens anledning.

26-1-1872 har det med 4 medlemmer forsterkede herredsstyre sit første møte. Denne korporation bestod av følgende mænd: H. J. Hvalen, ordf., Claus C. Haugholt, viceordf., P. P. Røra, form., L. A. Nøklegaard.
Ole Chr. Lerstang, Peder P. Lillegaarden, Jac. O. Grava, Anders G. Sætre, Halvor A. Hegna, Ole J. Ramberg, Nils P. Sundsaasen, Anders O. Langangen, Aasold K. Ørvig, Amund O. Tveten, Jacob N. Siljan, Helge L. Buer.

1876: H. J. Hvalen, ordf., Peder P. Lillegaarden, viceordf., Ole Chr. Lerstang, L. A. Nøglegaard.
Anders O. Langangen, Ole J. Ramberg, Claus C. Haugholt, Christofer Amundsen, Aasold K. Ørvig, Anders G. Sætret, Jacob N. Siljan, Helge L. Buer, Peder P. Røra, Amund O. Tveten, Nils J. Klevstrand, Halvor A. Hegna.

1880: Jacob O. Grava, ordf., Claus C. Haugholt, viceordf., Peder P. Røra, Nils A. Oxum.
Nils W. Slevolden, H. J. Hvalen, Ole I. Ramberg, Jens G. Hvalen, H. Thorsen, Jac. Simonsen, Andr. A. Holthe, Nils J. Klevstrand, Anders G. Sætre, Aa. K. Ørvig, N. Jakob H. Viersdalen, Amund O. Tveten.
Sidstnævnte avgik ved døden vaaren 1880. Det sidste repr.-møte, hvori denne noble, dygtige og høit agtede kommunemand deltok, holdtes den 17. december 1879.
Kun etpar maaneder efter denne mands bortgang sees ogsaa hans gamle nabo og omgangsven, Claus Haugholt, at være avgaat ved døden.

1882: H. J. J. Hvalen, ordf., Jac. O. Grava, viceordf., Nils A. Oxum, P. P. Røra.
Jac. S. Skrukkerød, Anders G. Sætre, Jens G. Hvalen, H. Thorsen, Helge L. Buer, Andr. A. Holthe, Nils Viersdalen, Nils Klevstrand, Nils Aslesen, A. K. Ørvig, O. J. Ramberg, N. V. Slevolden.

I 1884: Jac. O. Grava, ordf., P. P. Røra,. viceordf., A. K. Ørvig og H. Hvalen.
Ole Chr. Lerstang, Anders Sollid, Abr. Traaholt, Helge L. Buer, N. Andersen, Lunde, Johan K. Kvæstad, Herman Ramberg, Jac. Simonsen, Anders G. Sætre, Jens Hvalen, Nils Aslesen, Nils Klevstrand.

I 1886: Peder P. Røra, ordf., Aasold K. Ørvig, viceordf., O. Chr. Lerstang og Jac. O. Grava
H. J. Hvalen, N. Aslesen, Johan Kvæstad, Abr. Traaholt, Ole K. Bjønnæs, Lars H. Buer, Jens Pedersen, Herm. Ramberg, Jac. Simonsen, N. Andersen, Anders Sollid, H. Thorsen.
H. J. J. Hvalen avgik ved døden 1-5-87 paa Birkøen.

I 1888: Ordf. Jac. O. Grava., viceordf. Herm. Ramberg, A. K. Ørvig og N. Andersen.
Jac. Simonsen, Nils Slevolden, M. Svendsen, H. Thorsen, Lars Buer, P. P. Røra, Andr. Holthe, Jens P. Raskenlund, Nils Aslesen, Ole K. Bjønnæs, Christian Sætre, Amund O. Rød.
9-6-88 utflyttet Jacob Grava til Bamle, og Aa. Ørvik blev ordfører for resten av perioden.

1890: Jac. S. Skrukkerød, Ordf., Andr. A. Holthe, viceordf., H. Ramberg og N. Andersen, Lunde.
H. Thorsen, Jens P. Kleven, Amund O. Rød, Christian A. Sætret, N. V. Slevolden, M. Svendsen, Lars Buer, Nicolai Stamland, Nils Aslesen, Peder P. Røra, Jacob P. Kjendalen, A. Gunnuldsen.

1892: J. S. Skrukkerød, ordf., Andr. Holthe, viceordf., Jac. P. Kjendalen og Abr. N. Traaholt.
Lars Buer, S. Sørensen, Sigtesøen, A. Gunnuldsen, Lars Slettene, John Bjerketvet, H. Thorsen, N. Andersen, Lunde, Nils Aslesen, Isak Bassebo, Martin Ørstvet, Andr. Ramberg, Nicolai Stamland.

1894: J. S. Skrukkerød, ordf , Andr. Ramberg, viceordf., Abr. Traaholt og Jac. P. Kjendalen.
N. Andersen Lunde, L. Buer, M. Svendsen, Johan A. Lunde, Ole K. Bjønnæs, Jac. O. Grava, John Bjerketvet, H. Thorsen, Nicolai Stamland, S. Sørensen, Isak Bassebo, Martin Ørstvet.

1896: Andr. Ramberg, ordf., Johan A. Lunde, viceordf., J. Skrukkerød, Hans K. Lunde.
Olav Versvik, Erik Sandøen, Ole H. Ørstvet, Ole K. Bjønnæs, Anders J. Sætre, Jac. O. Grava, Lars Slettene, O. A. Langangen, H. Thorsen, Lars Buer, Nic. Stamland, M. Svendsen.

1898: Andr. Ramberg, ordf., Johan A. Lunde, viceordf., Abr. Traaholt, Hans Kr. Lunde.
Ole H. Ørstvet, O. Nygaard, Dalen, Erik Sandøen, Olav Versvik, Thorsten Olsen, Lars Slettene, Peter Langangsætret, O. A. Langangen, Anders J. Sætret, Svenung Tangen, Lars Buer, Ole K. Bjønnæs.

1899-1901: Her begynder den 3-aarige valgperiode med 24 herredsstyremedlemmer. Andr. Ramberg, ordfører, Olav Versvik, viceordfører, Abr. Traaholt, J. Skrukkerød, Hans K. Lunde, Lars Buer.
O. A. Langangen, H. Thorsen, Martin Ørstvet Erik Sandøen, Severin Hansen, Breviksaasen, Lars Slettene, Anders J. Sætret, Peder Kjørholt, J. Skrukkerød, Petter Olsen (Brua), Andr. Mathiesen, Martin N. Sollid, Thorsten Olsen, Isak Bassebo, Martin Berg, Hans H. Aas, Johan Kvæstad, Jacob O. Flogstad.

1902-04 K. Larsen, Røra, ordf., Olav Versvik, viceordfører Jakob Skrukkerød, Ole Ørstvet, P. L. Kjørholt, Jac. Flogstad.
H. Thorsen, Nicolai Oksøen, Hans Aas, M. Hegna, N. Johnsen, Langangen, Sam. Svensson, Gullik Kjendalen, Martin Sollid, Halvor Trondsen, Nils Klevstrand, P. Nikolaisen, Martin Lerstang, Andreas Grønsholt, Petter Langangsætret, Karl Valler, Karl O. Herøen, Lars Slettene, Abr. Traaholt.

1905-07: Andr. Ramberg, Ordf., Cornelius Røe, viceordf., H. Thorsen, S. Svensson, J. A. Lunde, og Lars Slettene.
Karl J. Sandøen, Lars Buer, Jacob O. Røra, Karl Gaarden Martinius Fløtterød, Bernhard H. H. Langangen. Knud J. Lunde, Anders J. Sætret, Amund J. Lanner, Thjostolf Knudsen, Karl J. Lillegaarden, Finn C. Knudsen, Asle Sundsaasen, Chr. Johnsen, Bjønnæs, Martin Ørstvet, Anders Bassebo, Karl Valler, Abr. Traaholt.

1908-10: A. Ramberg, ordf., Finn Knudsen, viseordf., S. Svensson, Abr. Traaholt, A. Lanner og Jac. Flogstad.
Kristen Lunde, Kristen E. Tangen, Martin Fløtterød, J. P. Eriksen, Asle Sundsaasen, Anders J. Sætret, lærer A. Johnsen, Ole Ørstvet, Karl Valler, Jac. O. Grava, Edvard Gulliksen, Chr. Johnsen, Carl Johnsen, Sandøen, Johan A. Lunde, Carl Grønli, Mathias Ekelund, Jacob Oxum, Olaf Versvik.
Anm. Ved A. Rambergs utnævnelse til lensmand i 1908, blev Finn Knudsen ordfører for resten av perioden.

1911-13: O. Versvik, Ordf., H. Ramberg, viceordf., L. Buer, Jac. Flogstad, Jac. Grava og Abr. Traaholt.
Nils Johnsen, Alfred Braaten, Erik Sandøen, Gunnar Kjølnæs, Amund Sollid, Ole Ørstvet, Math. Ekelund, Karl. L. Lunde, Amund Lanner, Oluf Kiste, Andr. Mathisen, O. Ingolfsrud, Erik Nøklegaard, Anton Martinsen, O. A. Langangen, Ole H. Lunde, Asle Sundsaasen, Martin Mikkelsen, Lerstang.

1914-16: Olaf Versvik, ordf., H. Ramberg, viceordf., Am. Lanner, O. P. Grava, O. Ingolfsrud og S Svensson.
Lars Buer, Kristen A. Lunde, I. P. Eriksen, Julius Oxum, Erik Nøglegaard, Johan Kvæstad, Abr. Stamland, Bernh. Hansen, P. Kjørholt, O. A. Langangen, Lars Traaholt, Martin Sollid, Asle Sundsaasen, Lauritz Slettene, Andr. Mathisen, Ole P. Grava,, Halvor Kvæstad, M. Johansen.

Ordførerrækken. (Oversigt)

Jacob Sørensen Hvalen, f. 1798; d. 1867. Valgt første gang til ordfører den 1ste novbr. 1837, anden gang 25de aug. 1843, tredie gang 23de aug. 1849, fjerde gang 7de septbr. 1857.

Kap. C. N. Bugge, f. 1809; d. 1889 i Ekersund. Valgtes 29de aug. 1839. Fraflyttet Eidanger i mitten av 1843. (Mere under presterækken).

Amund Olsen Tveten, f. 1812; d. 1880. Valgt første gang 4de septbr. 1845, anden gang 30te aug. 1853.

Anders Olsen Langangen, (foreg.broder) f. 1808; d. 1890. Valgt til ordf. første gang 6te okt. 1859, anden gang 29de aug. 1861.

Nils V. Slevolden, f. 1817 ; d. 1895. Valgt 28-8-1865.

Ole P. Grava, f. 1818; d. 1885 av kræft. Valgt 2den oktbr. 1867.

H. J. J. Hvalen, f. 1825. (Søn av førstnevnte). Valgt første gang 27de septbr. 1869. Stod som ordf. uavbrudt til 1877. Valgtes paany 24de septbr. 1881 og stod til 83. Sykelig de sidste aar. Døde i mai 1887 paa Bjørkøen.

Jacob Olsen Grava, f. 1839, d. 1912 av kræft. Valgt første gang 22de septbr. 1877. Overtok 8de mai 1883 atter ordførerstillingen under H. J. Hvalens sykelighet og stod til og med 1885. Valgtes paany 3die okt 1887 og stod til 9de juni 1888, da han melder utbytning til Breviksstrand (Bamle).

Aasold K. Ørvig vælges da isteden den 16de juni 1888 for resten av perioden 88 og 89. Født 1835; d. 1894.

Peder Pedersen Røra, f. 1834; fylder 82 aar 28de decbr. førstk. Valgtes til ordfører den 9de jan. 1886 for perioden 1886 og 87.

Jac. S. Skrukkerød, f. 1840 d. 1902. Han valgtes første gang 15de novbr. 1889 og stod uavbrudt til og med 1895.

Andr. Ramberg, f. 1856; d. 1910 (blodstyrtning). Valgt første gang den 28de novbr. 1895 og stod uavbrudt til 1902. Valgt paany den 21de novbr. 1904 og stod til 1908, da han blev lensmand i Eidanger.

K. Larsen-Røra, (lærer) f. 1858 i Saude; d. 1904. Valgt 15de novbr. 1901 og avgik ved døden sommeren 1904. (Kræft).

Finn C. Knudsen f. 1868 i Porsgrund. Overtok ordførerstillingen i 1908 efter lensmand Rambergs fratrædelse og fungerte resten av perioden til og med 1910. Valgt paany 1916.

Olav Versvik: f. 1863 i Gjerpen. Overtok ordførerstillingen ved lærer Larsens død i 1904. Blev paany valgt 19. decbr. 1910.

Ialt 15 ordførere i et tidsrum av 78 aar.

Alle er de bortvandret saa nær som 2 av dem, nemlig Finn Knudsen og O. Versvik.

Billeder av ordførerne blev under sterk forstørrelse og paa initiativ av ordf. O. Versvik ophængt i glas og ramme i kommunelokalet den 16-12-1916.

Antal saker, behandlet i Eidanger herredsstyre i hvert av de 21 aar fra 1893-1913

Aar 189377 saker
1894121
1895155
1896118
1897121
189895
1899100
1900104
190189
1902140
1903138
1904151
190593
190689
190767
1908109
190977
191095
1911163
1912126
1913119 saker.

I det hele tidsrum: Ialt 2338 saker. Gjennemsnitlig hvert aar 11 saker.

Aar 1875 30-7, altsaa for 40 aar siden, behandles i repr.-møte skrivelse fra Bamle fogderi med kart ang. forslag til utvidelse av Porsgrunds byterritorium.

Herredsstyret protesterer enstemmig, da Eidanger i forhold til sin folkemængde og produktionsevne er meget litet, og hvis det skal bestaa som landsogn, taaler det ingen beklippelse.

Porsgrund har desuten byggetomter i overflod, saa der kan ikke indsees nogen rimelig grund til at underlegge sig noget av Eidanger.

Mere om byutvidelsen

1875 18-10 avholdtes paa Frednes et kombinert møte av Eidanger form.skap og 19 huseiere fra den del av Eidanger, som Porsgrunds magistrat og form.skap hadde foreslaat til indlemmelse i Porsgrunds by.

Efter nogen diskussion blev saken sat under votering med det utfald, at 18 stemte mot og 5 for utvidelsen. Det bemerkes, at endel fraværende ogsaa hadde indlevert stemmesedler.

Forsamlingen anmodet ordføreren om at tilstille amtet forhandlingerne ledsaget av yderligere motivert redegjørelse for pluralitetens protest.

Minoriteten ønsket tilført, at de grunde, som bevæget dem til at stemme for utvidelsen, var den bekvemmere adgang til skole og kirke.

H. J. Hvalen. Ole Chr. Lerstang. N. P. Sundsaasen. Peder P. Lillegaarden.

Majoriteten: Chr. Knudsen, Gunne Amundsen, Gunder Evensen, Halvor Gjæruldsen, Guthorm Isaksen, Valdus Eriksen, Lars Hansen, Anders Hansen Hans Larsen Hans Olsen, Karl Johnsen, Rasmus Nilsens enke, Paul Johannesen, Halvor Taraldsen.

Ved sedler: Ingebret Torgrimsen, Iver Nilsen, Erik Jacobsen, Thor Andersen.

Minoriteten: Formand A. Olsen, I. A. Thorsen, Lars Thorsen, Thorsten Andersen, Jørgen Mikkelsen. Møtet hævet.

Som bekjendt slap Eidanger dengang med skrækken.

Utdrag (s. ) fra:
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger. - Porsgrunn 1918
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen