Sommerbakken

av Finn C. Knudsen

Sommerbakken 3

L.matr.no. 115c. Smed Niels Nielsens hus.
I 1878faar Hans Olsen grundbrev af Inger Sommer.
I  1888sælger Olsen huset til smed Halvorsen.

Sommerbakken 4

L.matr.no. 114. Kommunens hus.
I 1753fik Sivert Hansen grundseddel af Severin v. Løvenskiold.
I 1761eies huset af Sivert Hansens enke.
I 1767Anon Sørensen.
I 1800samme eier.
I 1814arbeider Abraham Pedersen.
I 1817eies det af Abraham Pedersens enke og takseres for 30 Spd.
I 1803sælger Fredrik Fleck det til Lars Tolfsen.

Sommerbakken 6

L.matr.no. 120. Peder Karlsens hus.
I 1761faar Danemand Christen Olén grundbrev af Severin v. Løvenskiold.
I 1798eier Isach Christensen huset.
I 1817eies det af hugger Hans Hansen og takseres for 0 Rdl.

Sommerbakken 9

L.matr.no. 342 (før L.m.no. 112).
I 1798fik Niels Jacobsen grundbrev af Nic. Benj. Aall paa en større tomt, og bygger det lille hus, som nu er L.m.no. 342, oprindelig no. 112.
I 1800kjøber Jørgen Aall huset.
I 1807kjøber Even Hansen Kaalstad huset, men Aall beholder en del af tomten. Efter Kaalstads enkes død, overtog sønnen, Hans Kaalstad, huset, som senere har fulgt L.m.no. 190.

Sommerbakken 11

L.matr.no. 190. Adolf Kaalstads hus.
I 1830 faar Hans Evensen Kaalstad ny grundseddel paa tomt og bygger dette hus.
I 1869 overtager sønnen, Hans Karl Hansen Kaalstad, huset.

Sommerbakken 13

L.matr.no. 119. Theodor Hansens hus.
I 1755faar enken, Eli Waller, grundbrev af Severin v. Løvenskiold. Hun døde i 1764.
I 1761eies huset af Anders Andersen.
I 1768kjøber Hans Hansen huset for 30 Rdl.
I 1778samme eier, og huset takseres for 25 Rdl.
I 1792kjøber hugger Tolf Rasmussen huset.
I 1817samme eier. Takst 20 Spd.
Utdrag (s. 263, 265-266, 268) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen