Sommerbakken 2

L.matr.no. 116. Hans Austads hus

av Finn C. Knudsen

Den første grundseddel kjendes ikke.

I 1814eies huset af lods Niels Tolfsen.
I 1817eier Niels Tolfsens enke huset, som fakseres for 30 Spd.
I 1825er huset ombygget af skomager Christian Alstrup og takseres for 260 Spd.
I 1862faar Hans Iversen ny grundseddel.
I 1876sælger han huset til Hans Schancke.
I 1904sælger enken, Marie Schancke, huset.

Lods Niels Tolvsen og kaptein Hans Iversen.
Om disse, se under L.matr.no. 115 a.


Familien Schancke.

Hans Arnt Knudsen Schancke.
født 1791 d. 1847, snedkermester og høker i Vestre Porsgrund.
i 1820 g. m. enke Pernille Abrahamsen, f. 1785.
Han er broder af maler Christian Schancke, L.m.no. 58, blev snedkermester i 1820, høker og herberger i 1835 og marketenter i 1839. Børn:

Knut Johan Schancke,
født 1821 1889, skibsfører, boede i V. Porsgrund,
i 1846 g. m. Karen Helene Gundersen, f. 1818 d. 1910, datter af lodsoldermand Ole Gundersen, Dybvaag. Han tog handelsborgerskab i 1864.
Børn:

 1. Hans Petter Schancke, født 1848 d. 1901 i England, skibsfører fra 1873, i 1877 g. m. Inger Marie Berntsen, f. 1852, datter af fragtemand Bernt Christensen.
  Børn:
  1. Karen Helvine.
  2. Anna Kirstine.
  3. Hanna Marie.
  4. Knut Johan.
  5. Sigrid.
 2. Caroline Marie, f. 1850.
 3. Hermana Pernille, f. 1852, i 1871 g. m. kaptein, senere hoteleier Wilhelm Wright, født 1841, søn af Folkman Wright.
 4. Otto Gotfred Schancke, f. 1855, skibsfører, g. m. Ingeborg Greesen, f. 1860. Børn:
  1. Georg Halvardius.
  2. Karen.
  3. Johan Schancke.
 5. Marie, f. 1857, g. m. kaptein Andreas Ellefsen, f. 1852, i Toldbodgaden.
 6. Carl Carenius Schancke, f. 1860.
Utdrag (s. 263-265) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen