Rolighedsvei 3

L.matr.no. 201. Øvre Roligheden

av Finn C. Knudsen

Huset er én-etages med valmtag, sidefløier og indebygget gaardsrum

I 1852 solgte Andreas Pedersen den øvre del af Roligheden, med paastaaende huse, til sin svigersøn, Peder Næss, for 300 Spd. Pedersen maa anlages at have bygget husene, da de ikke tidligere er omtalt.
Ole Olsen, som eiede nedre Roligheden, kjøbte ogsaa den øvre del. Efter hans konkurs kjøbte, som foran nævnt, Chr. Knudsen hele øen, og solgte øvre Roligheden til skibsfører P. Nielsen, der igjen solgte den til firmaet Wells & Aslaksen.
Jørgen Smith paa Hauen, Gjerpen, eiede den i nogen tid og
I 1871solgte han til The Norway Mining Timber Co., hvori Wm. Croft var direktør og Aslaksen bestyrer til
I 1874,da James Franklin overtog ledelsen. Dette selskab opførte dampsagen.
I 1876overtog Gullik Hafsten eiendommen, der igjen
I 1892gik over til Gunnar Jacobsen og lensmand Hafsten.

Huset har siden 60-aarene været beboet af Aslaksen, dernæst af den dansk-engelske familie Michelsen og Jørgen Hansen, indtil Gunnar Jacobsen overtog det. Huset er uforandret.


Gunnar Jacobsen
er omtalt under Jønholt.

Vi skal nu se lidt paa bebyggelsen ved Raschebakken, Jønholt og øvre og nedre Kirkehaugen.

Utdrag (s. 202-203) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen