Olafs gade 17

L.matr.no. 118. Den katolske Prestegaard

av Finn C. Knudsen

I 1814eies huset af hugger Kittil Johnsen.
I 1817eies huset af Kittil Johnsens enke, takst 0 Spd.
I 1843faar færgemand Jens Johnsen skjøde af Henriette Andrea Backa paa tomten for 500 Spd. Johnsen har bygget det hus, som nu staar paa tomten.
I 1870kjøbte S. K. Høegh eiendommen af enken, Alette Johnsen, for 2,000 Spd.
I 1894solgte Høeghs enke til St. Josephs Søstre det hus, som Høegh havde opført, og resten af eiendommen, «Høeghe-løkken», blev solgt til et byggeselskab.

Jens Johnsen,
født 1814 d. 1869, færgemand,
g. m. Alette Johnsen.
Johnsen havde i 1853 bygget L.m.no. 165 B, Ahlboms gaard, og eiede begge gaarde til enken solgte dem.

Utdrag (s. 268) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen