Kirkebakken 10

L.matr.no. 98. Osvald Hobbers hus

av Finn C. Knudsen

I 1761fik Lars Olsen Waller grundbrev af Severin v. Løvenskiold.
Han er født i 1735 d. 1788.
I 1778 er huset takseret for 75 Rdl.
I 1814eies huset af skomager Anders Pedersens enke.
I 1817eies huset af Henrik Fleck og fakseres for 100 Spd.
Fra 1852 eier Gullik Fleck huset.
I 1865auktionsskjøde til styrmand Fredrik Fleck.

Henrich Fleck,
født 1787 d. 1857, var styrmand.
g. m. Karen Marie, f. 1794 d. 1855. Børn:

  1. Gullik, f. 1816 d. 1863, styrmand, i 1848 g. m. Inger Rosenstedt, f. 1828 d. 1849.
  2. Marie. f. 1817 d. 1888, g. m. Louis Vauvert paa Traag.
  3. Ellen, f. 1824 d. 1913, g. m. kaptein Andreas Henriksen. Manden døde tidligt, og hun havde i mange aar forhyringskontor.
  4. Henrik Fleck, g. m. Karen Gasmann.
  5. Inger, g. m. hoteleier Johnsen, Langesund.
  6. Fredrik Fleck, f. 1830 d. 1880, overtog huset i 1865.
Utdrag (s. 249) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen