Cappelkroken

av Finn C. Knudsen

Cappelkroken 1

L.matr.no. 157. Karl Kristiansens hus.
I 1788fik Ambrosius Davidsen grundseddel af Nic. Benj. Aall.
I 1795eies huset af Rollef Andersen Kleven.
I 1813havde Ulrich Fr. v. Cappelen kjøbt huset, og han udskildte da den tomt, hvorpaa fru Eltvedts hus nu staar.
Senere eiere: Ole Andersen, Ole Abrahamsen og fra
I 1883tømmermand Ole Bjørnsen.
I 1927solgte datteren, Nilia Bjørnsen, huset til Karl Kristiansen.

Cappelkroken 3

L.matr.no. 156., Bager Hans Gundersens hus.
I 1805 udstedte Nic. Benj. Aall d. y. grundbrev til Engebret Olsen.
Takst i 1817 20 Spd.
Ulrich Fredrik v. Cappelen kjøbte ogsaa dette hus
i 1813 og fraskildte en løkke til hustomter, som foran nævnt.
Senere eiere: Gunder Engebretsen, Andreas Gundersen og nu dennes søn, Hans Gundersen.

Cappelkroken 11

L.matr.no. 155. Andreas Valdussens hus.
I 1810udstedte Nic. Benj. Aall d. y. grundbrev til Thor Christensen paa en tomt «beliggende ved siden af Engebret Olsens og ved veien til Bjørntvedtskaugen».
Senere eier: Jacob J. Eriksen.
Takst i 1817 er 20 Spd.

Cappelkroken 12

L.matr.no.    Herman Valdussens hus.
I 1852 faar Lars Tolleisen grundbrev af Hans J. Hvalen paa en tomt «beliggende i den saakaldte Tollerhavnen paa østre side af veien, der gaar fra den saa kaldede Kaffekrogen til Rønningen og tager sin begyndelse i hjørnet af gjærdet mellem Tollerhavnen og det saa kaldede Thranejorde».
Senere eiere: Gunder Evensen, Knut O. Versvig og fra
1890Herman Valdussen.
Utdrag (s. 195-196) fra:
F.C. Knudsen: Eidanger - Porsgrund. - Porsgrunn 1932
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen