Skiensfjordens industri i tekst og billeder

2. hovedafdeling
Porsgrund og det ydre fjordstrøgs industri

teksten redigeret af A. L. Coll

Rettelser og tillæg
Anden Hovedavdeling

s. 4 Note 1staar: Axel Myhre, skal være: Axel J. Myhre (d. 1897)
s. 6 Linje 6 ovenfra staar: Postaabnerne, skal være Postaabneren
s. 14 Note 2 (Fortsættelse fra s. 13)Dr. Med. Hans (el. Johs.) Møller, der foretog Studiereiser i Udlandet og tog doktorgraden i 1771, blev udnævnt til Amtsfysikus i Bratsberg 1773. Han var medlem af Videnskabsselskabet i Trondhjem og af Det norske topografiske Selskab, til hvis skrifter han leverede Bidrag, og ordnede C. Deichmanns Samlinger og skrev flere Indlæg for Oprettelse af et norsk Universitet.
s. 14 Note 2staar: A. E. Møller, skal være: H. E. Møller
s. 15 Lin. 1 ovenfrastaar: 1813, skal være: 1874
s. 16 under Billedetstaar: ca 1835, skal være: ca 1823
s. 19 2det Kapitel, Lin. 1staar: i sin Porsgrund, skal være: i Porsgrund
s. 23 Note 6staar 3 Brygger, skal være: 3 Brigger
s. 24 Note 1staar: Erik Cappelen, skal være: Realf Cappelen
s. 28 Lin. 1 i Noternestaar: Fortæller, skal være: Festtaler
s. 31 Note 2 Sl.:Den sidske Gaard, Wrighterne eiede i Larvik, var «Tolderodden», der nu tilhører Hr. Archer.
s. 32 Lin. 2 i Notenstaar: Larviksten, skal være: Larvikstrakten
s. 35 Lin. 4 ovenfrastaar: Hr. Finn C. Knudsen, skal være: Hr. Ingeniør F. C. Knudsen
s. 37 Lin. 5 nedenfraHøvleriet på «Raschenborg» blev først anlagt af Franklin, Baker & Co.
s. 38 Lin 2 nedenfraHøvleriet på Øvre Roligheden indrettedes først af Hr. Gun. Jacobsen
s. 43 Lin 3lige nedenfor Brynestensfabrikken paa Vestsiden er en ny kommunal Brygge besluttet opført.
s. 43 sidste Linjestaar: Kr. 4,000, skal være: Kr. 40.00
s. 45 Midten«Kammerherregaarden» brændte i December 1901.
s. 46 Lin. 6 ovenfrastaar: Ingeniør Wessel, skal være: Ingeniør Wefring.
s. 46 Lin. 12 ovenfra«for Jensen & Dahl» udgaar!
s. 47 Lin. 8 ovenfraSkolepengene er senere sat til Kr. 10.00 i 10 Maaneder.
s. 47 Lin. 9 ovenfrastaar: holdt sig, skal være: holdt til.
s. 54 Lin. 5 nedenfrastaar: Hans Edv. Torkildsen, skal være Harald Edv. Torkildsen.
a. 56 Lin. 3 nedenfrastaar: at Turnforeningen «Urd» etc., skal være: Af «Porsgrunds Idrætforening» (Formand Hr. Skibsreder Chr. Knudsen) stiftet 1900 ved Sammenslutning af Idrætsforeningen «Urd» (fra 1895) og Porsgrunds Skiklub». «Porsgrunds Idrætforening» havde ifjor 70 aktive og 21 passive Medlemmer. Derhos har «Porsgrunds Football Club» (Formand: Hr. Skibsreder Chr. Knudsen) virket ivrig fra Vaaren 1894.
s. 57 Lin. 8staar: Joh. Herman Knudsen, skal være: Joh. Henr. Knudsen.
s. 62 Lin. 13 ovenfrastaar: ydet fire Damer, skal være: ydet seks Damer.
s. 103«Porsgrunds Gjærfabrik» grundedes oprindelig af Hr. Konsul Mathias Vauvert (d. 1902) der fik den nuværende tekniske Bestyrer, Hr. Jørgensens Fader, op fra Danmark.
s. 108 Note 4I 1901 blev Hr. Ingeniør Gunnar Knudsen udnævnt til Statsraad. - Paa Borgestad blev der nylig anlagt en privat Begravelsesplads. Dens første Grav gjemmer Støvet av Frøken Gudrun Knudsen, til hvis Minde Hr. Statsraaden efter sin Datters Ønske har stiftet et Legat for Tuberkuløse paa Kr. 40,000.
s. 155, Lin. 1 ovenfraHr. H. P. Jacobsen har nylig overtaget «den østre Kran» som eneeier

Utdrag (s. ) fra:
A.L. Coll: Skiensfjordens industri i tekst og billeder
2. hovedafdeling
Porsgrund og det ydre fjordstrøgs industri - Kristiania 1902
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen