Eidanger Sparebank 1871-1921

Bankens revision gjennem tiderne

av I.C. Ramberg

De første revisorer var Nils V. Slevolden og Peder P. Lillegaarden, valgt 20de februar 1872. For 1873: De samme.

For 1874: Lars A. Nøklegaard og Johan A. Tveten.
For 1875-1881: Johan Tveten og Peder P. Lillegaarden.
For 1882-1883: Johan Tveten og klokker G. Westrum.
For 1884 1890:Lærer C. Edv. Johnsen og Nils J. Klevstrand.
For 1891:Lærer Larsen Røra og Nils J. Klevstrand.
For 1892-1894:Lærerne H. Halvorsen og Larsen Røra.
For 1895:Lærer Larsen Røra og Jens Iversen, Tolskoven,
For 1896-1899:Lærer Larsen Røra og Martin Hegna.
For 1900:Lærer Larsen Røra og Jens Iversen.
For 1901-1903:Lærerne Larsen Røra og Johs. A. Johnsen.
For 1904-1908:Lærer Johs. A. Johnsen og Karl J. Skrukkerød.
For 1909-1911:Lærer Johs. A. Johnsen og J. Hagerup Backa.
For 1912-1917:Lærer Johs. A. Johnsen og Kand. K. Kvæstad.
For 1918-1920:Lærer Johs. A. Johnsen og Lars Bjerketvet.

Stillingen som revisor var de første 5 aar ulønnet.
I 1876 blev den imidlertid honorert med 5 spd. aarlig for hver.
I 1878 blev honoraret sat til 24 kr. p. a. for hver.
l 1884 blev lønnen øket til 25 kr.
l 1889 sattes lønnen til 70 kr. (35 kr. til hver ?)
l 1899 blev lønnen forhøiet til 50 kr. for hver.
I 1901 blev lønnen 70 kr. for hver.
I 1909 sattes lønnen op til 100, kr, for hver.

22de december 1902 valgtes en komite bestaaende av S. Svensson, M. Hegna og Olav Versvik til utarbeidelse av forslag til instrux for revisionen. Forslaget blev fremlagt og vedtat av forstanderskapet i møte den 8de april 1903.

l 1914 blev honoraret til hver av revisorerne sat til 150 kr. for aaret.
1917 blev revisorernes honorar forhøiet 250 for hver.
1919 sattes lønnen op til kr. 500 for hver fra 1ste januar 1919.

Bankens regnskaper blev oprindelig revideret kun en gang om aaret. 1901 - 30te april - blev besluttet at revidere 2 gange om aaret. Revisionen træder nu sammen i regelen hver uke, og ved aarsskiftet tildels endnu oftere.

Kontrolkomiteen gjennem tiderne

For 1872-1873:H. J. Hvalen, Jac. N. Siljan, Ole Chr. Lerstang og N. P. Sundsaasen.
For 1874:H. J. Hvalen, Fr. Wright, N. Slevolden og C. C. Haugholt.
For 1875-1877:H. J. Hvalen, Am. Røed, N. Slevolden og Fr. Wright.
For 1878-1880:H. J. Hvalen, C. Haugholt, Am. Røed og Nils J. Klevstrand.
For 1881:H. J. Hvalen, Nils Klevstrand og Am. Røed.
For 1882:H. J. Hvalen, P. P. Røra, Aa. Ørvik og Nils Aslesen.
For 1883:N. Klevstrand, P. P. Røra og Jacob Grava.
For 1884:N. Andersen Lunde, Jens Hvalen og Aa. Ørvik.
For 1885:P. P. Røra, Jens Hvalen og Aa. Ørvik.
For 1886: Søren Eek, Am. Øvald, Joh. Tveten og O. Steinert.
For 1887-1888: Joh. Tveten, O. Steinert, Am. Øvald og Thomas Valler.
For 1889-1892: Joh. Tveten, O. Steinert og A. Øvald.
For 1893-1894: Andr.Holthe, Abr.Traaholt og Joh.Tveten.
For 1895-1896:Joh. Tveten, Jac. O. Grava og Nicolai Stamland.
For 1897:Joh. Tveten, Ole H. Ørstvet og Nic. Stamland.
For 1898:Joh. Tveten, O. Ørstvet og Ole K. Bjønnes.
For 1899:Martin Berg, Joh. Kvæstad og Abr. Traaholt.
For 1900-1901:Martin Berg, Joh. Kvæstad og Lars Buer.
For 1902-1903:Jac. Flogstad, O. Ørstvet og N. Klevstrand
For 1904:J. Flogstad, O. Ørstvet og Abr. Traabolt.
For 1905:Am. Lanner, L. Buer og Abr. Traaholt.
For 1906:Am. Lanner, L. Buer og Karl Valler.
For 1907:K. Valler, L. Buer og Joh. Kvæstad.
For 1908:K. Valler, O. Ørstvet og Joh. Kvæstad,
For 1909:Joh. Kvæstad, Asle Sundsaasen og M. Døvik.
For 1910:Andr. Ramberg, Asle Sundsaasen og M. Døvik.
For 1911-1913:Karl Hartveit, A. Sundsaasen og M. Døvik.
For 1914-1915:K. Hartveit, H. Kvæstad og M. Døvik.
For 1916: H. Kvæstad, M. Døvik og Simon Lunde.
For 1917-21: Lensm. S. Lunde, Jac. Øvald og M. Døvik.

Fra 1910 har ordføreren i forstanderskapet været selvskreven som medlem av kontrolkomiteen. (Planens § 17).

I 1904 blev vedtat et fra direktøren for landets sparebanker tilsendt utkast til instrux for kontrolkomiteen.

l likhet med revisionen var dette hverv oprindelig ulønnet. Først i 1919 fik kontrolkomiteen et aarlig honorar av tilsammen 100 kr.

Utdrag (s. 44-48) fra:
I. C. Ramberg: Eidanger Sparebank 1871 - 1921
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen