Bokgløtt

Utgitt av Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Issak, Issak Esmail: I rømlingenes rike

Illustrert av Akin Düzakin
Bearbeidet av Thorborg Rebodello Meisingset
Kulturbro forlag, 2001. 76 s.
ISBN 82-91234-29-9

INNHOLD:

Denne boken består av 5 fantasifulle historier fra Afrika. Historiene er rammet inn av små episoder der vi treffer noen av skikkelsene vi siden møter i historiene. Rammefortellingen fører oss fra den ene historien til den andre, men det er de fem historiene som utgjør bokens innhold.

Det er 5 enkeltstående historier uten innbyrdes sammenheng. Alle bærer sterkt preg av det afrikanske kontinent, gjennom skildringer av natur, kultur og gjennom fortellerstemmen. Den første historien handler f. eks. om hvordan øya Zanzibar ble befolket.
Historiene bærer preg av gammel fortellerkunst med mytiske innslag, men noen av historiene knytter seg allikevel til vår tid gjennom henvisninger til fjernsyn, grammofon, motorsykkel, o.s.v.
Forfatteren er selv fra Zanzibar, men har bodd i Norge siden 1974.

SPRÅK OG LAYOUT:

Rammefortellingen og de fem historiene er satt med ulike skrifttyper og gjør at de er lette å skille fra hverandre. Skrifttypene er relativt små, og sidene gir et noe kompakt inntrykk.
Illustrasjonene utgjøres av 5 heldekkende dobbeltoppslag i friske, klare farger, samt at hver historie avsluttes med en liten detalj fra det store bildet i sort/hvitt. Slik har hver historie fått sin illustrasjon. Dette gjør at historiene stort sett må leses uten følge av illustrasjoner og med mye tekst på hver side.
Historiene inneholder begreper og betegnelser fra afrikansk miljø, og bakerst i boken finnes en liste med ordforklaringer.
Bokmål.

ALDERSTRINN:

Historiene egner seg til høytlesning fra 6-7 års alderen, men at tekstsidene ikke har illustrasjoner krever at tilhøreren har evne til å følge med på historiene uten ledsagelse av bilder.

ANDRE OPPLYSNINGER:

En artig bok med fremmedartede historier.