Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Scheen, Kjersti:
Roselill

Gyldendal Tiden, 1999. 170 s.
ISBN 82-478-0482-4. Kr. 198,-
Serie: Ung

INNHOLD:

Henny og Lotte har alltid vært venninner, men nå begynner de å vokse fra hverandre. Henny har begynt å forstå at vennskapet alltid har vært på Lottes premisser og føler trang til å hevde egen vilje og egne meninger.
De møter Emil og Lasse, og de fire går sammen om å undersøke et gammelt kråkereir av et hus, forfallent, men staselig og flott. Dette huset har Henny dikta historier om, hun tenkte seg at Roselill gikk igjen der. Huset er skummelt, noen spiller grammofon, det dukker opp ei merkelig dame som ikke sier noe, og de oppdager et tårn hvor det ligger et bilde av ei jente.Hun har en brosje med R på. Er Henny synsk? Så må de gjemme seg for noen menn som undersøker huset.
Løsningen på husgåten er enkel. Den gamle og egentlig senile damen som ikke sier noe, har bodd i huset før. Nå er det solgt, men hun vil ikke forlate det slik at det kan rives, noe som det for øvrig heller ikke er gitt tillatelse til. Damen heter Ruth Ingeborg og må reddes ned av tårnet, men huset reddes også.
Parallelt med spenningshistorien utvikler forholdet mellom de to venninnene seg. Henny blir mer selvstendig, noe Lotte ikke liker. Hun vil ha kontrollen.
Henny blir kjæreste med Emil, og det er uklart hvordan venninneforholdet utvikler seg etter dette.

SPRÅK OG LAYOUT:

Boka har god skrift og linjeavstand og mange kapitler.
Språket er godt og enkelt bokmål, litt "ungpikeaktig".
Boka er lettlest.

ALDERSTRINN:

Alder: 12-15.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Sjanger: Spenningsbok.
Boka er en bra skildring av venninner og dessuten ganske spennende, men slutten er svært enkel og oppleves som et antiklimaks.
"Grei bok", men ingen stor litteratur.