Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Newth, Mette:
Under huden

Aschehoug, 1999. 223 s.
ISBN 82-03-24308-8. Kr. 198,-

INNHOLD:

Kaja finner bestemoren sin død i ørelappstolen. Hun har tatt sitt eget liv, og hun etterlater seg et brev der hun ber datteren og datterdatteren om ikke å ha skyldfølelse. Årsaken til handlingen ligger langt tilbake i tid, til noe i bestemorens liv som hun aldri har kunnet tilgi seg selv.
I brevet ber bestemoren Kaja om å lese dagbøkene hennes dersom hun ønsker å finne ut hva som brakte bestemoren til en slik handling.
Kaja tar for seg bøkene og leser seg gjennom bestemorens liv.
Bestemoren var misjonær i mange år, og det brakte henne bl.a. til Australia. Og i dagbøkene forteller bestemoren om hvordan de på misjonsstasjonen kidnappet urbefolkningens barn for å oppdra dem i den kristne tro. Dette har bestemoren i ettertid sett at var et stort overgrep som førte mye sorg over dem som ble rammet.
Kajas mor viser seg å selv være et slikt barn, som på grunn av sin lyse hudfarge ble adoptert av misjonærparet. Hennes betydelig mørkere tvillingbror ble sendt bort.
Kaja og moren bestemmer seg for å reise til Australia for å lete etter bestemorens misjonsskole og morens familie. De finner ikke selve familien hennes, men blir godt kjent og gode venner med en annen aboriginerfamilie. Gjennom dem får de innsikt i de kvalitetene som finnes i denne befolkningen, og om den lidelse og urettferdighet de lever under i det australske samfunnet fremdeles.

SPRÅK OG LAYOUT:

Bokmål.
Boken er delt inn i kapitler.
Ingen illustrasjoner.

ALDERSTRINN:

Dette er en ungdomsbok. Passer fra ca 13 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Boken tar for seg en fryktelig del av de hvites historie som undertrykkere. Boken retter også hard kritikk mot misjonærenes virksomhet.
Det Mette Newth skriver om i denne boken er en sann historie, selv om personer og handlinger i boken er diktet opp. Slik sett er dette en viktig bok.
Synsvinkelen er ungdommen Kajas, og historien skildres gjennom hennes tanker og følelser.