Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Laberg , Hans Petter:
Mannen på bakken

Cappelen, 1999. 135 s.
ISBN 82-02-18760-5

INNHOLD:

Fire tenåringsgutter slår ned og raner en mann. Vi kommer inn i historien når de løper fra den hjelpeløse og skamslåtte mannen. De krangler om byttet, en pose med penger. De fire har kjent hverandre siden barneskolen og kan alt om hverandre. Gradvis blir vi kjent med guttenes bakgrunn og deres forhold til hverandre.
Det virker ikke som de er særlig berørt av hva de har gjort. En har fått blod på støvlene og ergrer seg over det. Pengene har de ingen klar plan med, men de vil finne på noe moro. En av guttene har fått tips om pengene, og han mener han skal bestemme over dem. De går på byen og fortelleren treffer ei jente han forelsker seg i. Han trekker seg unna kameratene og det virker som om det kan gå bra med ham. Han innhentes av fortiden og situasjonen blir igjen umulig.

SPRÅK OG LAYOUT:

Muntlig stil, en del gjengivelser av fortellerenes tanker og observasjoner. Noen tilbakeblikk forekommer, men fortellingen er i hovedsak en kronologisk framstilling av hendelsesforløpet.
Godt språk, enkelt og direkte.

ALDERSTRINN:

Fra 13 år

ANDRE OPPLYSNINGER:

God bok om vold.