Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Hølleland, Øistein:
Tid

Illustrert av Gunilla Sveen
Humanist forlag, 1999. 140 s.
ISBN 82-90425-27-9. Kr. 228,-

INNHOLD:

Forfatteren leverer her en bok om tiden, sett fra en humanetikers ståsted.
Klokken, kalenderen, astrologi, astronomi, historie, filosofi, kunst og vitenskap, ispedd dikt, historier fra historien, fotografier og illustrasjoner.
Boka "Tid" er en reise gjennom industritid, drømmetid, religionenes syn på tid, relativitet og filosofi.

SPRÅK OG LAYOUT:

Boken er inndelt i kapitler som: "Klokkens historie", "Fra kalenderens historie", "Om tid og religion", "Om tid og filosofi", osv.
Språket er til tider noe tungt og vanskelig.
Boka har et godt register.
Bra illustrasjoner.

ALDERSTRINN:

Passer fra ungdomstrinnet og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Forfatteren vier historiefaget spesiell oppmerksomhet, og peker på at vårt syn på historie er avhengig av den tiden vi vokste opp i, og av vår hukommelse.