Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Hansen, Knut Ingar:
Christian 4.

Gyldendal Tiden, 1999. 96 s.
ISBN 82-478-0349-6. Kr. 198,-
Serie: Biografien om ...

INNHOLD:

Boka forteller om kong Christian 4.'s liv og bragder – og udåder. Som femtenåring ble han konge over Danmark-Norge. Christian hadde stor tro på Norge. Han besøkte Norge 25 ganger og seilte helt til Finnmark. Han grunnla Christiania, Kongsberg og Kristiansand, bygde om Akershus slott og satte i gang gruvedrift i landet. Som hærfører var han ikke like vellykket.
Vi får også høre om kongens privatliv. Han ble bortplassert som seksåring og utdannet til konge. Som voksen skapte privatlivet bølger, han hadde barn med flere kvinner, og han var ikke like mye gift med alle. Kongen kunne drikke store mengder alkohol, og festene var gedigne og dyre.

SPRÅK OG LAYOUT:

Boka har en fin og luftig lay-out.
Kapitlene er inndelt i avsnitt med overskrifter.
Her er mange interessante illustrasjoner i svart-hvitt: portretter, gamle malerier og tegninger, noen er laget av kongen selv.
Boka har et greit bokmål og er lettlest.

ALDERSTRINN:

Fra 12 år, kan også leses av voksne.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Forfatteren klarer å gi et interessant tidsbilde.