Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Brekstad, Kolbjørn:
Det syngande sverdet

Samlaget, 1999. 171 s.
ISBN 82-521-5525-1. Kr.221,-

INNHOLD:

Rein er på myra sammen med faren sin, Lodin i Vika, og noen husarer. De skal drepe den bjørnen som har slått i hjel ei ku for dem. At trellgutten, som er gjeter, er dødelig skadet, bryr ingen seg stort om.
Rein på 14 år viser mannsmot når han lokker bamsen ut i myrsørpa slik at far hans får satt inn det avgjørende hogget. De drikker alle varmt bjørneblod for å få kraft. Når de kommer tilbake til gards blir det innbudt til fest. Fra i dag regnes Rein som voksen mann, og de feirer med bjørnekjøtt, flatbrød og mjød som trellene bærer fram for dem.

Det er uro blant bøndene i fjorden. Det ryktes at illgjerningsmenn kommer om natta og hogger hodet av folk og trell for så å forsvinne i store, svarte båter med det de får med seg av redskap, mat og annet.
For å verne seg bloter bøndene til vettene før de holder ting for å avgjøre hvordan de skal forholde seg til disse ukjente med fremmed språk.
Det blir enighet om å bygge en borg der alle samles med treller og annet fe, som de sier. Rundt om skal de holde vakt ved vardene de bygger.
Men en dag skjer likevel det som alle har frykta. Røverne kommer til Vik, og alle unntatt Rein og trollkvinna Atja drepes. Etter dette blir bøndene enige om å gå til kamp mot disse ville menn med rullende øyne og skummende kjefter. Rein får prøvd sverdet Songe mange ganger nå framover.

SPRÅK OG LAYOUT:

Boka er inndelt i passe lange kapitler med gode bokstavtyper. Levende og godt språk med en del direkte tale.
Ingen illustrasjoner.
Nynorsk.
Språkbruken og setningsbygningen er lagt tett opp til datidas språk: "Aldri har eg hørt noen seie anna enn at ... " Dette er med på å gjøre fortellingen mer levende og troverdig.

ALDERSTRINN:

Fra 12 år og oppover.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Dette er ei levende og godt fortalt historie som utspiller seg i fjordbygdene i Trøndelag i Folkevandringstida, ca 300 - 400 år e. Kr.
Vi får et godt innblikk i hvordan garden var organisert, hvordan folk var kledd, hva de spiste, fordelingen av arbeid, hva folk trodde på og var opptatt av.