Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Block, Francesca Lia:
Weetzie Bat

Oversatt av Elisabeth Bjørnson
Gyldendal Tiden, 1999. 90 s.
ISBN 82-478-04444-1. Kr. 198.-
Serie: Ung+

INNHOLD:

Weetzie Bat bor i Los Angeles sammen med moren. Hun elsker det glorete, magiske L. A. der alt kan skje. Hun kler seg som en dukke, nærmest i kostymer. I Dirk treffer hun en som er like kul, med hanekam og rød Pontiac. De freser rundt på alle in-stedene og gjør alle in-tingene. Men Dirk er homofil, og begge ønsker seg en mann.
Weetzies far, Charlie Bat, bor i New York og skriver filmmanus. Faren gjennomskuer miljøet i L. A. – alt er illusjoner, imitasjoner, rent blendverk. Han orker ikke bo der. Moren er en parodi på et menneske, alltid med et glass i hånden og opptatt med å pynte på utseendet.
Dirk bor hos bestmor Fifi, en hvitpudret gammel dame. Når hun dør, arver Dirk og Weetzie huset hennes, en ekte Hollywood-bungalow full av nips. De flytter inn, og snart finner Dirk sin Duck, som også flytter inn. Nå venter Weetzie bare på den rette, hun vil ha My Secret Agent Lover Man. Han dukker selvfølgelig opp og er filmfotograf. My Secret… er en alvorligere og mer tenkende person, og mens Weetzie ønsker seg en superbaby, vil han ikke sette barn inn i en vond verden. Men Dirk og Duck tilbyr seg. Weetzie får ei jente, Cherokee, og ingen vet hvem av de tre som er faren. My Secret… stikker av en stund, men kommer tilbake. Da har han også laget et "heksebarn", Voodoobaby, som de finner på trappa.
Weetzie og familien opplever virkelig sorg når Charlie Bat dør av en overdose piller, og Duck opplever at en venn blir alvorlig syk. Weetzie vet at alle er redde, men tenker at de kan velge å koble seg til kjærlighetsnettet.

SPRÅK OG LAYOUT:

Boka er satt med ganske store typer og har korte kapitler.

Det som gjør boka krevende å lese er språket, som riktignok er bokmål, men med mange spesialkonstruerte amerikanske ord og uttrykk som ikke er oversatt og neppe lar seg oversette. I tillegg finner vi mange Hollywood- og filmuttrykk, navn på in-steder, og matretter fra hele verden. Ordenes og navnenes betydning og evt. dobbelt bunn er viktig og kan være vanskelig å forstå. Det finnes ei ordliste bak i boka, hvor spesielle fenomener og ord/uttrykk forklares, men ikke alt er med, og noe er vanskelig forklart.

ALDERSTRINN:

Fra ungdomstrinnet og oppover. Boka kan være noe krevende å lese.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Det kan være vanskelig å forstå hensikten med boka. Den kan leses som en beskrivelse av et veldig spesielt miljø, antakelig på slutten av 60-tallet. Det krever en moden ungdom for å forstå ironien og lese boka som en avsløring av dette miljøet, av illusjonene og juggelet, av "lykkelandet" hvor vanskelige og sørgelige ting ikke tåles. Livet skal være "som på film", vel og merke en lykkefilm.
Boka er spesiell både innholdsmessig og språklig. Den representerer en form for magisk realisme, der det skjer merkelige og uforklarlige ting midt i det virkelige livet.