Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Weate, Jeremy:
En passe stor og litt annerledes reise gjennom filosofihistorien.

Illustrert av Peter Lawman
Oversatt av Aleksander Leborg
Damm 1999. 64 s.
ISBN 82-517-8804-8

INNHOLD:

Den første delen av boka er en kronologisk reise gjennom den vestlige filosofiens historie. Livet og samtiden til noen av de største filosofene blir presentert i tekst og bilder.
Filosofene i den første delen av boka blir omtalt på alt fra en halv side til et dobbelt oppslag. På dobbeltoppslagene er som oftest den ene siden et bilde.
Den andre delen av boka presenterer filosofiske skoler. Her er andre og tildeles nyere tenkere også tatt med. Samtidig er omtalen av filosofiske skoler bak i boka fortsettelsen av kapitlene om de forskjellige filosofene i bokas første del. Det er litt forvirrende.

SPRÅK OG LAYOUT:

Boken er rikt illustrert med fargetegninger, og illustrasjonene inngår som en del av teksten ved at det går piler ut fra illustrasjonene til en forklarende tekst (i ekte "Dorling Kindersley-stil").
Hver tekstside er også utstyrt med en bred marg der leseren får fakta-opplysninger om historiske ting som kan utdype selve hovedteksten.
Typografisk er boken satt med ulike skriftstørrelser på en måte som kan gi et noe rotete inntrykk.
Bokmål.

ALDERSTRINN:

Boken er enkelt lagt opp, og kan slik sett appellere til ganske unge lesere. For å forstå innholdet i de ulike filosofiske retninger, kreves imidlertid en noe høyere alder.
Boken kan brukes av barn fra ca 10 år, men innholdet bør da formidles av en voksen.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Bokas omfang er såpass kortfattet at det ikke er til å unngå at fremstilling blir noe overfladisk.
Dersom man er ute etter en kort, skjematisk oversikt over en filosofsisk retning, kan den allikevel være grei som en "appetittvekker".